PŁ
Strona główna
English
Wersja polska

Pracownicy
dr inż. Marta Gmurek
Stanowisko:Adiunkt
Katedra Inżynierii Bioprocesowej
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
Adres:ul. Wólczańska 213
90-924 Łódź
Kontakt:tel. 42 631 3793
e-mail: marta.gmurek@p.lodz.pl
Przebieg kariery naukowej:2008           - magister inżynier, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ, specjalność: technologie ochrony środowiska;
2011-2012 -Podyplomowe Studia Analityki w Ochronie Środowiska - Chromatografia i techniki pokrewne w różnych wariantach oznaczeń śladowych, Wydział  Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
2014           -doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska, tytuł rozprawy doktorskiej „Sensybilizowane fotoutlenianie wybranych ksenoestrogenów w roztworach wodnych w układzie homo- i heterogenicznym” na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska;
Przebieg pracy zawodowej, staże:Od 2014         - Adiunkt, Wydział Inżynierii Procesowej I Ochrony Środowiska, Katedra Inżynierii Bioprocesowej, PŁ
2012-2014     - Asystent, Wydział Inżynierii Procesowej I Ochrony Środowiska, Katedra Inżynierii Bioprocesowej, PŁ
2014              -Staż zagraniczny, Portugal, University of Coimbra, Faculty of Science and Technology Department of Chemical Engineering, 2 tygodnie
2014              - Staż zagraniczny w ramach stypendium DAAD, Germany, Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Engler-Bunte-Institut, Chair of Water Chemistry and Water Technology, 2 miesiące
2013              - Staż zagraniczny, Portugal, University of Coimbra, Faculty of Science and Technology Department of Chemical Engineering, 2 tygodnie
2011-2012     -Asystent Inżyniera Projektu EkoEnergia w firmie JOKA Ekoenergia Sp. z o.o. Tomaszów Mazowiecki,
2010              -Staż naukowy, Czech Republic, Charles University in Prague, Faculty of Science, Department of Inorganic Chemistry, 3 miesiące
Działalność naukowa:2014-2016                 Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ, kierownik projektu "Photosensitezed oxidation of butyl and benzyl esters of p-hydroxybenzoic acid using immobilized photosensitzer into polyurethane nanofibers"  realizowanego w ramach funduszu Małych Grantów Programu Polsko-Norweska współpraca badawcza
2013-2016                 Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ, wykonawca w projekcie badawczym własnym nt „Opracowanie innowacyjnej            chemiczno - biologicznej technologii oczyszczania ścieków włókienniczych umożliwiającej powtórne wykorzystanie wody procesowej” realizowanego w ramach Programu Badań Stosowanych – Ścieżka A;
2013-2016                Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ, główny wykonawca w projekcie badawczym własnym nt. „Badania kinetyki fotosensybilizowanego utleniania wybranych ksenobiotyków w układach heterogenicznych” realizowanego w ramach programu OPUS 4;
 2013-2014               Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ,  główny wykonawca w projekcie badawczym własnym nt. „Fotokatalityczna konwersja odpadowej gliceryny do wodoru” realizowanego w ramach programu OPUS 1;
2013-2014                Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ we współpracy z University of Coimbra (Portugalia),  wykonawca projektu bilateralnego „Chemical degradation of phenolic compounds by advanced oxidation technologies”;
06.2011 –12.2011   Wydziałowy grant dla młodych naukowców, kierownik projektu, „Zastosowanie mezo-tetra fenyloporfiryny immobilizowanej na matrycy poliuretanowej do degradacji n‑butyloparabenu i 2 chlorofenolu”
 2008 – 2009            Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ, wykonawca w projekcie badawczym nt. "Fotochemiczna degradacja ksenoestrogenów w środowisku wodnym" 
Zajęcia dydaktyczne:
 • Inżynieria Bioprocesowa;
 • Inżynieria Procesowa;
 • Toksykologia;
 • Analiza Instrumentalna
Obszar działalności naukowej:Kinetyka reakcji fotochemicznych inicjowanych promieniowaniem UV oraz VIS, zaawansowane metody utleniania, zastosowanie spektroskopii mas do identyfikacji produktów transformacji, analizy toksyczności
Wybrane publikacje:
Czasopisma z listy Journal Citation Reports (JCR):
 1. D. Gryglik, M. Gmurek, The photosensitized oxidation of mixture of parabens in aqueous solution, Environmental Science and Pollution Research 2015, 10.1007/s11356-014-4059-1
 2. M. Gmurek, M. Olak-Kucharczyk, S. Ledakowicz, Influence of dissolved organic matter in natural and simulated water on the photochemical decomposition of butylparaben, Journal of Environmental Health Science and Engineering, 2015, 13 (1), 28- 34
 3. M Gmurek, AF Rossi, RC Martins, RM Quinta-Ferreira, S Ledakowicz, Photodegradation of single and mixture of parabens–Kinetic, by-products identification and cost-efficiency analysis, Chemical Engineering Journal, 2015, 276, 303-314
 4. L. Bilińska, M .Gmurek, S. Ledakowicz, Application of advanced oxidation technologies for decolorization and mineralization of textile wastewaters, J. Adv. Oxid. Technol. Vol. 18, No. 2, 2015 – in press
 5. M. Gmurek, M. Bizukojć, J. Mosinger, S. Ledakowicz, Application of photoactive electrospun nanofiber materials with immobilized meso-tetraphenylporphyrin for parabens photodegradation, Catalysis Today, 2015, 240, 160-167;
 6. M. Gmurek, J.S. Miller, S. Ledakowicz, Kinetics of the photosensitized degradation of benzyl 4-hydroxybenzoate in homogeneous aqueous solution under visible-light irradiation, Chemical Engineering Journal, 2012, 210, 417-424;
 7. M. Gmurek, J. Mosinger, J.S. Miller, 2-Chlorophenol photooxidation using immobilized meso-tetraphenylporphyrin in polyurethane nanofabrics, Photochemical & Photobiological Sciences, 2012, 11 (9),  1422 – 1427;
 8. M. Gmurek, J.S. Miller, Photosensitised oxidation of a water pollutant using sulphonated porphyrin, Chemical Papers, 2012,66 (2), 120–128;
 9. D. Błędzka, M. Gmurek, M. Olak-Kucharczyk, J. S. Miller, S. Ledakowicz, Photodegradation of n-butylparaben in natural water from Sulejow reservoir, Ecological Chemistry and Engineering S 2011, 19 (1), 517-525;
 10. M. Gmurek, P. Kubat, J. Mosinger, J. S. Miller, Comparison of two photosensitizers Al(III)phthalocyanine chloride tetrasulfonic acid and meso-tetrakis(4-sulfonatophenyl)porphyrin in the photooxidation of n-butylparaben, Journal of Photochemistry & Photobiology A: Chemistry, 2011, 223, 50-56; 
 11. D. Błędzka, M. Gmurek,  D. Gryglik, M. Olak, J.S. Miller, S. Ledakowicz, Photodegradation and advanced oxidation of endocrine disruptors in aqueous solutions, Catalysis Today, 2010, 1-2, 125‑130;
 12. D. Gryglik, M. Lach, J.S. Miller, The aqueous photosensitized degradation of butylparaben, Photochemical & Photobiological Sciences, 2009, 8, 549-555;
Monografie/rozdziały w monografiach:
 1. M. Gmurek, S. Ledakowicz, "Fotodegradacja ksenoestrogenów", w: Badania młodych naukowców : portfolia i artykuły stypendystów projektu "Stypendia naukowe dla najlepszych doktorantów z zakresu nowych technologii". T.1, 2014, s.148-156, ISBN 978-83-937576-0-2
 2. M. Gmurek, J.S. Miller, S. Ledakowicz, "Wpływ substancji organicznych naturalnie występujących w wodzie na proces fotosenybilizowanego utleniania N-butyloparabenu", w: Badania młodych naukowców : portfolia i artykuły stypendystów projektu "Stypendia naukowe dla najlepszych doktorantów z zakresu nowych technologii". T.1, 2014, s.148-156, ISBN 978-83-937576-0-2
 3. M. Gmurek, J.S. Miller, „Fotosensybilizowane utlenianie ksenoestrogenów w roztworach wodnych” Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej- Interdyscyplinarne Zagadnienia w Inżynierii i Ochronie Środowiska EKO-DOK 1, 2011, s: 135-151, ISBN 978-83-7493-644-6
 4. D. Gryglik, M. Lach, J. S. Miller, „Fotosensybilizowane utlenianie butyloparabenu I  4 tert oktylofenolu w homogenicznym roztworze wodnym, w: Podstawy biotechnologii środowiskowej – trendy, badania implementacje” Pr. zbiorowa / red. S. Żabczyński. - Gliwice: Katedra Biotechnologii Środowiskowej, Politechnika Śląska, 2008. - s. 53-59, ISBN 978-83-916768-1-3
Konferencje:
 1. 7th European meeting on Chemical Industry and Environment, poster "Photooxidation of xenobiotics in aqueous solution by porphyrins and phthalocyanines immobilized onto silane gel, chitosan and PVA", 10-12 June 2015, Tarragona, Spain, 
 2.  7th European meeting on Chemical Industry and Environment,  Oral presentation  "Application of Fenton oxidation for the toxicity removal of parabens mixture", 10-12 June 2015, Tarragona, Spain,
 3. Humboldt-Kolleg Conference Ethics in Science & Life, poster "Photodegradation of single and mixture of parabens–Kinetic, by-products identification and cost-efficiency analysis" ,10-13 May 2015, Toruń, Poland, 
 4. 3rd European Conference On Environmental Applications Of Advanced Oxidation Processes, poster “Application Of Photoactive Electrospun Nanofabrics With Immobilized TPP For Parabens Photodegradation”, Almeria, Hiszpania, 27-30.10.2013,
 5. Ecohydrology, Biotechnology And Engineering: Towards The Harmony Between  Biogeosphere And Society On The Basis Of Long, Term Ecosystem Research, poster „Influence of dissolved organic matter in natural and simulated water on the photochemical purification processes”, Łódź,16-19.09.2013
 6. 9. Międzynarodowy Kongres Societas Humboldtiana Polonorum - Bezpieczny Świat  Zrozumienie • Zaufanie •Odpowiedzialność, poster: ”Environmental hazards and ecological approach to removing Parabens from wastewater”  Poznań 4-7.07.2013
 7. International Conference “Man and environment” - Humboldt-Kolleg, poster: “Degradation of endocrine disrupting compounds  in aqueous solution during sensitized oxidation process”, Kraków, 11-14.10.2012
 8. XI OGÓLNOKRAJOWA KONFERENCJA NAUKOWA "POSTĘPY INŻYNIERII BIOREAKTOROWEJ", poster: „Analiza skuteczności fotodegradacji biocydu orto-fenylofenolu w środowisku wodnym”, Porszewice, 5 –7.09.2012
 9. XXIVTH IUPAC SYMPOSIUM ON PHOTOCHEMISTRY , Poster: “Mechanism and kinetics of the photosensitized oxidation of hazardous water pollutants in homogenous system”, Coimbra , Portugalia,  15‑20.07.2012
 10. 39th International Conference of SSCHE,  referat:Photosensitized degradation of benzyl 4‑hydroxybenzoate in homogeneous aqueous solution under visible-light irradiation”, Tatranské Matliare, Slovak Republic, 21 – 25.05. 2012
Inne publikacje:
 1. D. Gryglik, M. Gmurek, The photosensitized oxidation of mixture of parabens in aqueous solution, R&R, 2014, 2nd International Conference on Recycling and Reuse, June 4-6 2014, İstanbul, Turkey, Book of Abstract, 73-74.
 2. M. Gmurek, L. Bilińska, S. Ledakowicz, Application of advanced oxidation technologies for decolorization and mineralization of  textile wastewater, The 20th International Conference on Advanced Oxidation Technologies for Treatment of Water, Air and Soil, November 17-20 2014, San Diego, California, USA. Book of Abstract s.93.
 3. M. Foszpańczyk, D. Gryglik, M. Gmurek, S. Ledakowicz, Visible-light photochemical degradation of 2,4-dichlorophenol in aqueous solutions by singlet oxygen, 4th European Young engineers Conference, 27-29 April 2015, Warsaw, Poland,  Monograph, s. 373, ISBN: 978-83-936575-1-3.
 4. M. Gmurek, A.F. Rossi, R.C. Martins, R.M. Quinta-Ferreira, S. Ledakowicz, Photodegradation of single and mixture of parabens–Kinetic, by-products identification and cost-efficiency analysis,Humboldt-Kolleg Conference Ethics in Science & Life, 10-13 May 2015, Toruń, Poland, Conference Proceedings s. 156-157, ISBN: 978-83-942248-0-6.
 5.  M. Foszpańczyk, D.Gryglik, Z. Modrzejewska, M. Gmurek, S. Ledakowicz, Photooxidation of xenobiotics in aqueous solution by porphyrins and phthalocyanines immobilized onto silane gel, chitosan and PVA7th European meeting on Chemical Industry and Environment 10-12 June 2015, Tarragona, Spain, Conference Proceedings Volume 2 s. 523-524, ISBN: 978-84-8424-367-0
 6. R.C. Martins, M. Gmurek, A.F. Rossi,  V. Corcerio, R. Garrido, R. Costa, M. E. Quinta-Ferreira, S. Ledakowicz, R.M. Quinta-Ferreira, Application of Fenton oxidation for the toxicity removal of parabens mixture, 7th European meeting on Chemical Industry and Environment 10-12 June 2015, Tarragona, Spain, Conference Proceedings Volume 2 s. 593-595, ISBN: 978-84-8424-367-0
 7. M. Olak-Kucharczyk, M. Gmurek, J.S. Miller,  Phenolic compounds in the environment - Occurrence and effect on living organisms, Proceedings of ECOpole 2012, 6(2), 459-465
 8. M. Gmurek, M. Olak-Kucharczyk, J.S. Miller,  Endocrine disrupting compounds (EDCs) - environmental hazards and their photochemical degradation, Proceedings of ECOpole 2012, 6(1), 85-90
 9. M. Gmurek, M. Olak-Kucharczyk, J. S. Miller, S. Ledakowicz, Analiza skuteczności fotodegradacji biocydu orto-fenylofenolu w środowisku wodnym, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2012, 4, 119-122;
 10. D. Błędzka,  D. Gryglik, M. Lach, M. Olak, J.S. Miller, Efektywność degradacji ksenoestrogenu 4‑tert-oktylofenolu metodami fotochemicznymi, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2009, 3, 28-30;
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
90-924 Łódź, ul. Wólczańska 213
+48 42 631 37 00, +48 42 631 37 41
Fax +48 42 636 56 63
wipos@info.p.lodz.pl