PŁ
Strona główna
English
Wersja polska

Pracownicy
dr hab. inż. Marta Gmurek
Stanowisko:Profesor PŁ
Katedra Inżynierii Molekularnej
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
Adres:ul. Wólczańska 213
93-005 Łódź
Kontakt:tel. 42 631 3738
e-mail: marta.gmurek@p.lodz.pl
Przebieg kariery naukowej:2008           - magister inżynier, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ, specjalność: technologie ochrony środowiska;
2011-2012 -Podyplomowe Studia Analityki w Ochronie Środowiska - Chromatografia i techniki pokrewne w różnych wariantach oznaczeń śladowych, Wydział  Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
2014           -doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska, tytuł rozprawy doktorskiej „Sensybilizowane fotoutlenianie wybranych ksenoestrogenów w roztworach wodnych w układzie homo- i heterogenicznym” na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska;
2018           -doktor habilitowany w dyscyplinie inżynierii środowiska
Przebieg pracy zawodowej, staże:Od 2014         - Adiunkt, Wydział Inżynierii Procesowej I Ochrony Środowiska, Katedra Inżynierii Bioprocesowej, PŁ
2012-2014     - Asystent, Wydział Inżynierii Procesowej I Ochrony Środowiska, Katedra Inżynierii Bioprocesowej, PŁ
2014              -Staż zagraniczny, Portugal, University of Coimbra, Faculty of Science and Technology Department of Chemical Engineering, 2 tygodnie
2014              - Staż zagraniczny w ramach stypendium DAAD, Germany, Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Engler-Bunte-Institut, Chair of Water Chemistry and Water Technology, 2 miesiące
2013              - Staż zagraniczny, Portugal, University of Coimbra, Faculty of Science and Technology Department of Chemical Engineering, 2 tygodnie
2011-2012     -Asystent Inżyniera Projektu EkoEnergia w firmie JOKA Ekoenergia Sp. z o.o. Tomaszów Mazowiecki,
2010              -Staż naukowy, Czech Republic, Charles University in Prague, Faculty of Science, Department of Inorganic Chemistry, 3 miesiące
Działalność naukowa:2014-2016                 Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ, kierownik projektu "Photosensitezed oxidation of butyl and benzyl esters of p-hydroxybenzoic acid using immobilized photosensitzer into polyurethane nanofibers"  realizowanego w ramach funduszu Małych Grantów Programu Polsko-Norweska współpraca badawcza
2013-2016                 Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ, wykonawca w projekcie badawczym własnym nt „Opracowanie innowacyjnej            chemiczno - biologicznej technologii oczyszczania ścieków włókienniczych umożliwiającej powtórne wykorzystanie wody procesowej” realizowanego w ramach Programu Badań Stosowanych – Ścieżka A;
2013-2016                Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ, główny wykonawca w projekcie badawczym własnym nt. „Badania kinetyki fotosensybilizowanego utleniania wybranych ksenobiotyków w układach heterogenicznych” realizowanego w ramach programu OPUS 4;
 2013-2014               Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ,  główny wykonawca w projekcie badawczym własnym nt. „Fotokatalityczna konwersja odpadowej gliceryny do wodoru” realizowanego w ramach programu OPUS 1;
2013-2014                Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ we współpracy z University of Coimbra (Portugalia),  wykonawca projektu bilateralnego „Chemical degradation of phenolic compounds by advanced oxidation technologies”;
06.2011 –12.2011   Wydziałowy grant dla młodych naukowców, kierownik projektu, „Zastosowanie mezo-tetra fenyloporfiryny immobilizowanej na matrycy poliuretanowej do degradacji n‑butyloparabenu i 2 chlorofenolu”
 2008 – 2009            Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ, wykonawca w projekcie badawczym nt. "Fotochemiczna degradacja ksenoestrogenów w środowisku wodnym" 
Zajęcia dydaktyczne:
 • Inżynieria Bioprocesowa;
 • Inżynieria Procesowa;
 • Toksykologia;
 • Analiza Instrumentalna
Obszar działalności naukowej:Kinetyka reakcji fotochemicznych inicjowanych promieniowaniem UV oraz VIS, zaawansowane metody utleniania, zastosowanie spektroskopii mas do identyfikacji produktów transformacji, analizy toksyczności
Wybrane publikacje:
Czasopisma z listy Journal Citation Reports (JCR):
 1. Gomes, J.F.*, Matos, A., Gmurek, M.*, Quinta-Ferreira, R.M., Martins, R.C., (2019), Ozone and Photocatalytic Processes for Pathogens Removal from Water: A Review, Catalysts  9 (1), 46 https://doi.org/10.3390/catal9010046
 2. Ledakowicz ,S., Drozdek, E., Boruta, T., Foszpańczyk, M., Olak-Kucharczyk, M., Żyłła*, R., Gmurek, M.*, (2019), Impact of hydrogen peroxide on the UVC photolysis of diclofenac and toxicity of the photo-transformation products. International Journal of Photoenergy, 1-11, https://doi.org/10.1155/2019/1086704
 3. Bilińska, L.*, Gmurek, M., Blus, K., Ledakowicz, S., (2019), Coupling of electrocoagulation and ozone treatment for textile wastewater reuse. Chemical Engineering Journal 358, 992-1001
 4. Foszpańczyka, M.*, Bednarczyk, K., Martins, R.C., Ledakowicz, S., Gmurek, M., (2018), Comparison of photocatalytic and photosensitized oxidation of parabens aqueous solutions under sunlight. Water, Air, & Soil Pollution 229: 362. https://doi.org/10.1007/s11270-018-3991-y
 5. Gomes, J.F.*, Lopes, A., Gmurek, M., Quinta-Ferreira, R.M., Martins, R.C. (2019), Study of the Influence of the Matrix Characteristics over the Photocatalytic Ozonation of Parabens Using Ag-TiO2. Science of the Total Environment Science of the Total Environment, 646, 1468-1477
 6. Gomes, J.F.*, Lopes, A., Gonçalves, D., Luxo, C., Gmurek, M., Costa, R., Quinta-Ferreira, R.M., Martins, R.C., Matos A. (2018): Biofiltration using C. fluminea for E.coli removal from water: Comparison with ozonation and photocatalytic oxidation. In: Chemosphere, 208,674-681
 7. Mikołajczyk, K.*, Gmurek, M., Stelmachowski, M., (2018), The Influence of the Process Parameters on Photocatalytic Hydrogen Production. Environmental Progress & Sustainable Energy https://doi.org/10.1002/ep.12998
 8. Foszpańczyk, M., Drozdek, E., Gmurek, M.*, Ledakowicz, S. (2018), Toxicity of aqueous mixture of phenol and chlorophenols upon photosensitized oxidation initiated by sunlight or vis-lamp. Environmental Science and Pollution Research 25(35),34968–34975 https://doi.org/10.1007/s11356-018-1286-x
 9. Gryglik, D.*, Gmurek, M. (2018),The photosensitized oxidation of mixture of parabens in aqueous solution,.  Environmental Science and Pollution Research, 25 (4), 3009–3019
 10. Gomes, J.F.*, Leal, I., Bednarczyk, K., Gmurek, M.*, Stelmachowski, M., Diak, M., Quinta-Ferreira, M.E., Costa, R., Quinta-Ferreira, R.M., Martins, C. (2017), Photocatalytic ozonation using doped TiO2 catalysts for the removal of parabens in water. Science of The Total Environment 609, 329-340
 11. Gomes, J.F.*, Leal, I., Bednarczyk, K., Gmurek, M., Stelmachowski, M., Zaleska-Medynska, A., Quinta-Ferreira, M.E., Costa, R., Quinta-Ferreira, R.M., Martins, R.C. (2017), Detoxification of parabens using UV-A enhanced by noble metals—TiO2 supported catalysts. Journal of Environmental Chemical Engineering 5 (4), 3065-3074
 12. Pipolo, M., Gmurek, M., Corceiro, V., Costa, R., Quinta-Ferreira, M.E., Ledakowicz, S., Quinta-Ferreira, R.M., Martins, R.C.* (2017), Ozone-Based Technologies for Parabens Removal from Water: Toxicity Assessment. Ozone: Science and Engineering, 39 (4), 233-243
 13. Paździor, K.*, Wrębiak, J., Klepacz-Smółka, A., Gmurek, M., Bilińska, L., Kos, L., Sójka- Ledakowicz, J., Ledakowicz, S. (2017), Influence of ozonation and biodegradation on toxicity of industrial textile wastewater. Journal of Environmental Management 195, 166-173
 14. Gmurek, M.*, Ledakowicz, S. (2017), A new approach to heterogeneous kinetics of photosensitized oxidation. In: Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 341, 51-56
 15. Ríos, F., Olak-Kucharczyk, M., Gmurek, M., Ledakowicz, S.* (2017) Removal efficiency of anionic surfactants from water during UVC photolysis and advanced oxidation process in H2O2/UVC system,.  Archives of Environmental Protection 43 (1), 20-26
 16. Bilińska, L.*, Gmurek, M., Ledakowicz, S. (2017),Textile wastewater treatment by AOPs for brine reuse.  Process Safety and Environmental Protection 109, 420-428
 17. Gmurek, M.*, Olak-Kucharczyk, M., Ledakowicz, S. (2017), Photochemical decomposition of endocrine disrupting compounds – A review, Chemical Engineering Journal  310, 437-456
 18. Olak-Kucharczyk, M., Foszpańczyk, M., Gmurek, M.*, Ledakowicz, S. (2017) Decomposition of Xenobiotics during Visible Light Irradiation in the Presence of Immobilised Photosensitisers: Kinetics Study. Water Science & Technology, 75 (1), 69-74
 19. Bilińska, L.*, Żyłła, R., Smółka, K., Gmurek, M., Ledakowicz, S. (2017), Modeling of Ozonation of C.I. Reactive Black 5 Through a Kinetic Approach, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 25, 5(125), 54-60
 20. Gmurek, M.*, Foszpańczyk, M., Olak-Kucharczyk, M., Gryglik, D., Ledakowicz, S. (2017) Photosensitive chitosan for visible-light water pollutant degradation. Chemical Engineering Journal 318, 240-246
 21. Gomes J.F.*, Bednarczyk, K., Gmurek, M., Stelmachowski, M., Zaleska-Medynska, A., Bastos, F.C., Quinta-Ferreira, M.E., Costa, R., Quinta-Ferreira, R.M., Martins, R.C. (2017), Noble metal− TiO 2 Supported Catalysts for the Catalytic Ozonation of Parabens Mixtures, Process Safety and Environmental Protection, 111, 148-159
 22. Bilińska, L.*, Gmurek, M., Ledakowicz, S. (2016) Comparison between industrial and simulated textile wastewater treatment by AOPs – Biodegradability, toxicity and cost assessment. Chemical Engineering Journal 306, 550–559
 23. Gryglik, D.*, Gmurek, M., Foszpańczyk, M., Ledakowicz, S. (2016), Photodegradation of 2,4-Dichlorophenol in Aqueous Systems under Simulated and Natural Sunlight. International Journal of Photoenergy, DOI: 10.1155/2016/9462098
 24. Martins, R.C.*, Gmurek, M., Rossi, A.F., Corceiro, V., Costa, R., Quinta-Ferreira, M.E., Ledakowicz, S., Quinta-Ferreira, R.M. (2016), Application of Fenton oxidation to reduce the toxicity of mixed parabens.  Water Science & Technology 74 (8), 1867-1875
 25. Gmurek, M.*, Olak-Kucharczyk, M., Ledakowicz, S. (2015), Influence of dissolved organic matter in natural and simulated water on the photochemical decomposition of butylparaben. Journal of Environmental Health Science and Engineering, 13 (1), 28- 34
 26. Gmurek, M.*, Horn, H., Majewsky, M. (2015), Phototransformation of sulfamethoxazole under simulated sunlight: transformation products and their antibacterial activity toward Vibrio fischeri. Science of the Total Environment 538, 58–63
 27. Gmurek, M.*, Rossi, A.F., Martins, R.C., Quinta-Ferreira, R.M., Ledakowicz, S. (2015), Photodegradation of single and mixture of parabens–Kinetic, by-products identification and cost-efficiency analysis.  Chemical Engineering Journal, 276, 303-314
 28. Bilińska, L.*, Gmurek, M., Ledakowicz, S. (2015), Application of advanced oxidation technologies for decolorization and mineralization of textile wastewaters. Journal Of Advanced Oxidation Technologies, 18 (2), 185-194
 29. Gmurek, M.* ,Bizukojć, M., Mosinger, J., Ledakowicz, S. (2015), Application of photoactive electrospun nanofiber materials with immobilized meso-tetraphenylporphyrin for parabens photodegradation, Catalysis Today, 240, 160-167
 30. Gmurek, M.*, Miller, J.S., Ledakowicz, S. (2012), Kinetics of the photosensitized degradation of benzyl 4-hydroxybenzoate in homogeneous aqueous solution under visible-light irradiation. Chemical Engineering Journal,  210, 417-424
 31. Gmurek, M.*, Mosinger, J., Miller, J.S. (2012), 2-Chlorophenol photooxidation using immobilized meso-tetraphenylporphyrin in polyurethane nanofabrics. Photochemical & Photobiological Sciences, 11 (9), 1422 – 1427.
 32. Gmurek, M.*, Miller, J.S. (2012), Photosensitised oxidation of a water pollutant using sulphonated porphyrin. Chemical Papers, 66 (2), 120–128
 33. Błędzka, D.*, Gmurek, M., Olak-Kucharczyk, M., Miller, J.S., Ledakowicz, S. (2011), Photodegradation of n-butylparaben in natural water from Sulejow reservoir. Ecological Chemistry and Engineering S, 19 (1), 517-525
 34. Gmurek, M.*, Kubat, P., Mosinger, J., Miller, J.S. (2011), Comparison of two photosensitizers Al(III)phthalocyanine chloride tetrasulfonic acid and meso-tetrakis(4-sulfonatophenyl)porphyrin in the photooxidation of n-butylparaben. Journal of Photochemistry & Photobiology A: Chemistry, 223, 50-56.
 35. Błędzka, D., Gmurek, M., Gryglik, D., Olak, M., Miller, J.S.*, Ledakowicz, S. (2010), Photodegradation and advanced oxidation of endocrine disruptors in aqueous solutions. Catalysis Today, 1-2, 125-130
 36. Gryglik, D., Lach, M., Miller, J.S.* (2009), The aqueous photosensitized degradation of butylparaben. Photochemical & Photobiological Sciences, 8, 549-555

Monografie/rozdziały w monografiach:
 1. M. Gmurek, S. Ledakowicz, "Fotodegradacja ksenoestrogenów", w: Badania młodych naukowców : portfolia i artykuły stypendystów projektu "Stypendia naukowe dla najlepszych doktorantów z zakresu nowych technologii". T.1, 2014, s.148-156, ISBN 978-83-937576-0-2
 2. M. Gmurek, J.S. Miller, S. Ledakowicz, "Wpływ substancji organicznych naturalnie występujących w wodzie na proces fotosenybilizowanego utleniania N-butyloparabenu", w: Badania młodych naukowców : portfolia i artykuły stypendystów projektu "Stypendia naukowe dla najlepszych doktorantów z zakresu nowych technologii". T.1, 2014, s.148-156, ISBN 978-83-937576-0-2
 3. M. Gmurek, J.S. Miller, „Fotosensybilizowane utlenianie ksenoestrogenów w roztworach wodnych” Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej- Interdyscyplinarne Zagadnienia w Inżynierii i Ochronie Środowiska EKO-DOK 1, 2011, s: 135-151, ISBN 978-83-7493-644-6
 4. D. Gryglik, M. Lach, J. S. Miller, „Fotosensybilizowane utlenianie butyloparabenu I  4 tert oktylofenolu w homogenicznym roztworze wodnym, w: Podstawy biotechnologii środowiskowej – trendy, badania implementacje” Pr. zbiorowa / red. S. Żabczyński. - Gliwice: Katedra Biotechnologii Środowiskowej, Politechnika Śląska, 2008. - s. 53-59, ISBN 978-83-916768-1-3
Konferencje:
 1. 7th European meeting on Chemical Industry and Environment, poster "Photooxidation of xenobiotics in aqueous solution by porphyrins and phthalocyanines immobilized onto silane gel, chitosan and PVA", 10-12 June 2015, Tarragona, Spain, 
 2.  7th European meeting on Chemical Industry and Environment,  Oral presentation  "Application of Fenton oxidation for the toxicity removal of parabens mixture", 10-12 June 2015, Tarragona, Spain,
 3. Humboldt-Kolleg Conference Ethics in Science & Life, poster "Photodegradation of single and mixture of parabens–Kinetic, by-products identification and cost-efficiency analysis" ,10-13 May 2015, Toruń, Poland, 
 4. 3rd European Conference On Environmental Applications Of Advanced Oxidation Processes, poster “Application Of Photoactive Electrospun Nanofabrics With Immobilized TPP For Parabens Photodegradation”, Almeria, Hiszpania, 27-30.10.2013,
 5. Ecohydrology, Biotechnology And Engineering: Towards The Harmony Between  Biogeosphere And Society On The Basis Of Long, Term Ecosystem Research, poster „Influence of dissolved organic matter in natural and simulated water on the photochemical purification processes”, Łódź,16-19.09.2013
 6. 9. Międzynarodowy Kongres Societas Humboldtiana Polonorum - Bezpieczny Świat  Zrozumienie • Zaufanie •Odpowiedzialność, poster: ”Environmental hazards and ecological approach to removing Parabens from wastewater”  Poznań 4-7.07.2013
 7. International Conference “Man and environment” - Humboldt-Kolleg, poster: “Degradation of endocrine disrupting compounds  in aqueous solution during sensitized oxidation process”, Kraków, 11-14.10.2012
 8. XI OGÓLNOKRAJOWA KONFERENCJA NAUKOWA "POSTĘPY INŻYNIERII BIOREAKTOROWEJ", poster: „Analiza skuteczności fotodegradacji biocydu orto-fenylofenolu w środowisku wodnym”, Porszewice, 5 –7.09.2012
 9. XXIVTH IUPAC SYMPOSIUM ON PHOTOCHEMISTRY , Poster: “Mechanism and kinetics of the photosensitized oxidation of hazardous water pollutants in homogenous system”, Coimbra , Portugalia,  15‑20.07.2012
 10. 39th International Conference of SSCHE,  referat:Photosensitized degradation of benzyl 4‑hydroxybenzoate in homogeneous aqueous solution under visible-light irradiation”, Tatranské Matliare, Slovak Republic, 21 – 25.05. 2012
Inne publikacje:
 1. D. Gryglik, M. Gmurek, The photosensitized oxidation of mixture of parabens in aqueous solution, R&R, 2014, 2nd International Conference on Recycling and Reuse, June 4-6 2014, İstanbul, Turkey, Book of Abstract, 73-74.
 2. M. Gmurek, L. Bilińska, S. Ledakowicz, Application of advanced oxidation technologies for decolorization and mineralization of  textile wastewater, The 20th International Conference on Advanced Oxidation Technologies for Treatment of Water, Air and Soil, November 17-20 2014, San Diego, California, USA. Book of Abstract s.93.
 3. M. Foszpańczyk, D. Gryglik, M. Gmurek, S. Ledakowicz, Visible-light photochemical degradation of 2,4-dichlorophenol in aqueous solutions by singlet oxygen, 4th European Young engineers Conference, 27-29 April 2015, Warsaw, Poland,  Monograph, s. 373, ISBN: 978-83-936575-1-3.
 4. M. Gmurek, A.F. Rossi, R.C. Martins, R.M. Quinta-Ferreira, S. Ledakowicz, Photodegradation of single and mixture of parabens–Kinetic, by-products identification and cost-efficiency analysis,Humboldt-Kolleg Conference Ethics in Science & Life, 10-13 May 2015, Toruń, Poland, Conference Proceedings s. 156-157, ISBN: 978-83-942248-0-6.
 5.  M. Foszpańczyk, D.Gryglik, Z. Modrzejewska, M. Gmurek, S. Ledakowicz, Photooxidation of xenobiotics in aqueous solution by porphyrins and phthalocyanines immobilized onto silane gel, chitosan and PVA7th European meeting on Chemical Industry and Environment 10-12 June 2015, Tarragona, Spain, Conference Proceedings Volume 2 s. 523-524, ISBN: 978-84-8424-367-0
 6. R.C. Martins, M. Gmurek, A.F. Rossi,  V. Corcerio, R. Garrido, R. Costa, M. E. Quinta-Ferreira, S. Ledakowicz, R.M. Quinta-Ferreira, Application of Fenton oxidation for the toxicity removal of parabens mixture, 7th European meeting on Chemical Industry and Environment 10-12 June 2015, Tarragona, Spain, Conference Proceedings Volume 2 s. 593-595, ISBN: 978-84-8424-367-0
 7. M. Olak-Kucharczyk, M. Gmurek, J.S. Miller,  Phenolic compounds in the environment - Occurrence and effect on living organisms, Proceedings of ECOpole 2012, 6(2), 459-465
 8. M. Gmurek, M. Olak-Kucharczyk, J.S. Miller,  Endocrine disrupting compounds (EDCs) - environmental hazards and their photochemical degradation, Proceedings of ECOpole 2012, 6(1), 85-90
 9. M. Gmurek, M. Olak-Kucharczyk, J. S. Miller, S. Ledakowicz, Analiza skuteczności fotodegradacji biocydu orto-fenylofenolu w środowisku wodnym, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2012, 4, 119-122;
 10. D. Błędzka,  D. Gryglik, M. Lach, M. Olak, J.S. Miller, Efektywność degradacji ksenoestrogenu 4‑tert-oktylofenolu metodami fotochemicznymi, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2009, 3, 28-30;
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
93-005 Łódź, ul. Wólczańska 213
+48 42 631 37 00, +48 42 631 37 41
Fax +48 42 636 56 63
wipos@info.p.lodz.pl