PŁ
Strona główna
English
Wersja polska

Pracownicy
dr inż. Radosław Ślęzak
Stanowisko:adiunkt
Katedra Inżynierii Bioprocesowej
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
Adres:ul. Wólczańska 213
90-924 Łódź
Kontakt:tel. 42 631 39 76
e-mail: radoslaw.slezak@p.lodz.pl
Wybrane publikacje:
Czasopisma z listy Journal Citation Reports (JCR):
 1. R. Ślęzak, L. Krzystek, S. Ledakowicz: Degradation of municipal solid waste in simulated landfill bioreactors under aerobic conditions.Waste Management, 43, 2015, 293-299, DOI: 10.1016/j.wasman.2015.06.017.
 2. A. Pazera, R. Slezak, L. Krzystek, S. Ledakowicz, G. Bochmann, W. Gabauer, S. Helm, S. Reitmeier, L. Marley, F. Gorga, L. Farrant, V. Suchan, and J. Kara: Biogas in Europe: Food and Beverage (FAB) Waste Potential for Biogas Production. Energy and Fuels, 29(7), 2015, 4011-4021, DOI: 10.1021/ef502812s.
 3. R. Ślęzak, L. Krzystek, S. Ledakowicz:  Mathematical model of aerobic stabilization of old landfills. Chemical Papers, 66(6), 2012, 543-549. DOI:10:2478/s11696-012-0133-7.
 4. R. Slęzak, L. Krzystek, S. Ledakowicz: Simulation of aerobic landfill in laboratory scale lysimeters – effect of aeration rate. Chemical Papers, 64(2), 2010 223-229, DOI: 10.2478/s11696-009-0113-8.
 5. R. Ślęzak, L. Krzystek, S. Ledakowicz: Short- term aerobic in situ stabilization of municipal landfills: laboratory tests. Environment Protection Engineering,35(3), 2009, 81-92.
 6. L. Krzystek, R. Ślęzak, A. Zieleniewska – Jastrzębska, S. Ledakowicz: Kinetic approach and balancing of aerobic stabilization of solid wastes in lysimeters. Polish Journal of Chemical Technology, 10(1), 2008, 11-14.
 7. L. Krzystek, R. Slęzak, A. Zieleniewska-Jastrzębska, S. Ledakowicz: Stoichiometry of the aerobic stabilisation of municipal solid waste in lysimeters. Journal of Biotechnology, 131 (2S), 2007, 154.
Monografie/rozdziały w monografiach:1. R .Ślęzak, L. Krzystek, S. Ledakowicz: The influence of aeration rate on production of leachate and biogas in aerobic landfills. Environmental Engineering III, ed. by: L. Pawłowski, M.R. Dudzińska, A. Pawłowski, CRC Press/Balkema, Taylor and Francis Group, London, UK, 2010, 331-338, ISBN 978-0-415-54882-3.
Inne publikacje:
 1. J. Grzelak, R. Ślęzak, L. Krzystek: Kinetics of volatile fatty acids and hydrogen production during anaerobic digestion of organic waste material. Challenges of Modern Technology, Volume 6, Issue 3, 2015, 48-52.
 2. R. Ślęzak, E. Liwarska-Bizukojć: Monitorowanie toksyczności w oczyszczalni ścieków w Zgierzu. Technologia wody, 2, 2015, 36-39.
 3. R. Ślęzak, L. Krzystek,S. Ledakowicz, J. Grzelak: Produkcja polihydroksymaślanu przez Cupriavidus necator. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 3, 2015, 121-122. 
 4. J. Grzelak, R. Ślęzak, L. Krzystek: Otrzymywanie lotnych kwasów tłuszczowych oraz wodoru z frakcji organicznej stałych odpadów komunalnych. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 4, 2015, 157-158.
 5. R. Ślęzak, E. Liwarska-Bizukojć, M. Solecka: Monitorowanie PHA w oczyszczalniach ścieków województwa łódzkiego. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 4, 2015, 204-206
 6. A. Pazera, R. Slezak, L. Krzystek, S. Ledakowicz: Potencjał produkcji metanu z odpadów z przemysłu żywności i napojów. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 4, 2015, 194-195.
 7. Ł. Abramczyk, A. Domińczy, R. Ślęzak, R. A. Cichowicz: Wpływ aktywności mikroorganizmów na proces biosuszenia. Acta innovations, 13, 2014, 5-12
 8. R. Ślęzak, L. Krzystek, S. Ledakowicz: Wpływ czasu napowietrzania na stabilizację aerobowego składowiska odpadów – eksperymentalna symulacja w lizymetrach, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2013, 52 nr 6, 577-578.
 9. R. Ślęzak, L. Krzystek, S. Ledakowicz: Wpływ napowietrzania na procesy zachodzące w odpadach.  Inżynieria i Aparatura Chemiczna, nr 4, 51, 2012, 182-183.
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
90-924 Łódź, ul. Wólczańska 213
+48 42 631 37 00, +48 42 631 37 41
Fax +48 42 636 56 63
wipos@info.p.lodz.pl