PŁ
Strona główna
English
Wersja polska

Pracownicy
dr hab. inż. Dariusz Heim
Stanowisko:adiunkt
Katedra Inżynierii Środowiska
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
Adres:ul. Wólczańska 213
93-005 Łódź
Kontakt:tel. 42 631 3782 (3920)
fax. 42 636 4923
e-mail: dariusz.heim@p.lodz.pl
Działalność naukowa:Symulacje Procesów Fizycznych w Budynkach; Fizyka Budowli
Zajęcia dydaktyczne:Budownictwo Ogólne
Fizyka Budowli
Energetyczna Certyfikacja Budynków
Podstawy Zarządzania i Realizacji Inwestycji
Gazownictwo
Obszar działalności naukowej:
Członkostwo w gremiach naukowych lub organizacjach:IBPSA - International Building Performance Simulation Association
IABP - International Association of Building Physics
ZAE - Zrzeszenie Audytorów Energetycznych
PTES - Polskie Towarzystwo Energetyki Słonecznej
Wybrane publikacje:
Czasopisma z listy Journal Citation Reports (JCR):Dariusz Heim, Anna Wieprzkowicz, Positioning of an isothermal heat storage layer in a building wall exposed to the external environment, Journal of Building Performance Simulation, 2016, Volume 9, No. 5, Pages: 542-554, ISSN: 1940-1507. doi: 10.1080/19401493.2015.1126649

Dariusz Heim, Andrzej Mrowiec, Karol Prałat, Analysis and interpretation of results of thermal conductivity obtained by the Hot Wire Method. Experimental Techniques, 2016, Volume 40, Pages 513-519, ISSN: 0732-8818. doi: 10.1007/s40799-016-0056-2

Dariusz Heim, Isothermal storage of solar energy in building construction, Renewable Energy, Volume 35, Issue 4, April 2010, Pages 788-796, ISSN 0960-1481. doi:10.1016/j.renene.2009.09.005

Dariusz Heim, Phase-change material modeling within whole building dynamic simulation, ASHRAE Transactions, Volume 112, Issue 1, 2006, Pages 518-525, ISSN 0001-2505.

Dariusz Heim, Joe A Clarke, Numerical modelling and thermal simulation of PCM–gypsum composites with ESP-r, Energy and Buildings, Volume 36, Issue 8, August 2004, Pages 795-805, ISSN 0378-7788. doi:10.1016/j.enbuild.2004.01.004
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
93-005 Łódź, ul. Wólczańska 213
+48 42 631 37 00, +48 42 631 37 41
Fax +48 42 636 56 63
wipos@info.p.lodz.pl