PŁ
Strona główna
English
Wersja polska

Pracownicy
Prof.dr hab.inż. Stanisław Ledakowicz
Stanowisko:profesor zwyczajny, kierownik katedry
Inżynierii Bioprocesowej
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
Adres:ul. Wólczańska 213
93-005 Łódź
Kontakt:tel. 426313715
fax. 42 6313715
e-mail: stanleda@p.lodz.pl
Przebieg kariery naukowej:
 
 
 
mgr inż. Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka 1973
dr n. tech. Politechnika Łódzka, 1980                      
dr hab. n. tech. Politechnika Warszawska 1988
prof. biotechnologii w TU Bergakademie Freiberg, Niemcy, 1993 
prof. n. tech. 1994 Prezydent RP
Przebieg pracy zawodowej, staże:1973 asystent stażysta Instytut Inżynierii Chemicznej Politechnika Łódzka
1974 asystent i starszy asystent Instytut Inżynierii Chemicznej Politechnika Łódzka
1980 adiunkt Instytut Inżynierii Chemicznej Politechnika Łódzka
1982-83 Stypendysta Fundacji Humbodta Uniwersytet Oldenburg, RFN
1984 zatrudnienie w projekcie Ruhrkohle Veba Oel, Instalacja upłynniania węgla w Bottrop, FRN
1988 docent Instytut Inżynierii Chemicznej Politechnika Łódzka
1990 research associate in Texas A& M University , USA
1992 profesor nadzwyczajny  Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechnika Łódzka
1993-94 Stypendysta Fundacji Humbodta GBFmbH Braunschweig, Niemcy
1994-97 profesor technologii chemicznej i biotechnologii w Uniwersyt Techniczny Bergakademie Freiberg, Niemcy
1998 profesor zwyczajny Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechnika Łódzka
Obszar działalności naukowej:Z zakresu inżynierii środowiska:
biodegradacja ksenobiotyków, biodegradacja frakcji organicznej odpadów stałych, oczyszczanie ścieków przemysłowych i odcieków ze składowisk odpadów stałych, inertyzacja wysypisk, sorpcja i biotransformacja metali ciężkich, ekotoksyczność,

Z zakresu biotechnologii:
inżynieria biochemiczna pleśni, grzybów nitkowatych i grzybów białej zgnilizny,
procesy biosyntezy zintegrowane z separacją i oczyszczaniem produktów, modelowanie bioprocesów

Z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej:
procesy pogłębionego utleniania, piroliza i zgazowanie biomasy i osadów ściekowych, procesy konwersji gazu syntezowego ( reakcja Fischera-Tropscha, synteza metanolu i wyższych alkoholi), kinetyka reakcji chemicznych w układach heterofazowych
Członkostwo w gremiach naukowych lub organizacjach:
 • członek Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN, od 1993, sekretarz Komitetu od 2003, przewodniczący Komitetu od 2007
 • członek Komitetu Biotechnologii PAN, od 2003,
 • członek założyciel Societas Humboldtiana Polonorum (SHP),
 • przewodniczący Oddziału Łódzkiego SHP od 2004-2011.
 •  prezydent Łużyckiej Akademii Nauk Przyrodniczych LANAKA e.V. w Cottbus,   Niemcy, od 1994
 • przedstawiciel Polski w Sekcji Inżynierii Biochemicznej Europejskiej Federacji Biotechnologii (EFB) z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, od 1995,
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Włókiennictwa,  1992 –2003,
 • Vice-przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach, od 2003,
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Nawozów Sztucznych w Puławach, od 2003,
 • Przewodniczący Polsko-Niemieckiej Sieci Naukowej w dziedzinach ochrony środowiska, bezpieczeństwa procesowego i technologii energetycznych INCREASE z siedzibami w Oberhausen i Gliwicach, 1997-2003,
 • Członek Dyrektoriatu Europejsko-Afrykańskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Ozonowego (IO3A) z siedzibą w Paryżu, od 2000 ,
 • Ekspert Unii Europejskiej w V Ramowym Programie EU w programach „Quality of Life - Cell factories” i Funduszu Stypendialnego Marie Curie,
 • Członek Rady Redakcyjnej  czasopisma Bioprocess & Biosystem Engineering, Springer Verlag, od roku 2001.
 • Członek Rady Redakcyjnej Chemical & Process Engineering, od 2007
 • Członek Rady Redakcyjnej Ozone Science & Engineering od 2013
 •  Członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów od 2013
 • Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach, od 2015
 
 
 
 
 
Wybrane publikacje:
Czasopisma z listy Journal Citation Reports (JCR):1. S. Ledakowicz, R. Maciejewska, L. Gębicka, J.Perkowski: Kinetics of decolorization by Fenton’s reagent. Ozone Science and Engineering. 2000, 22, 195-201.
2.L. Kos, J.Perkowski, S. Ledakowicz: The effect of pH on pollutant degradation in textile wastewater treated with advanced oxidation method. Fibres &Textiles in Eastern Europe. 2000, 8, 69-73.
3. S. Ledakowicz, M.Solecka: Impact of Advanced Oxidation Processes on the Biodegradation Kinetics of Industrial Wastewater. Water Science Technology, 2000, 41, 157-164.
4. L. Kos, J. Perkowski, S. Ledakowicz: Effect of H2O2 concentration on Pollutant Decomposition in Textile WastewaterTreated by Advanced Oxidation Method. Fibres & Textile in Eastern Europe. 2000, 8, 69-73.
5. J. Perkowski, L. Kos, S. Ledakowicz: Advanced Oxidation of textile wastewater. Ozone Science and Engineering. 2000, 22, 535-550.
6. L. Krzystek, S. Ledakowicz: Stoichiometric analysis of Kluveromyces fragilis growth on lactose. Journal of Chemical Technology & Biotechnology. 2000, 75, 1110-1118.
7. E. Liwarska, M. Bizukojć, S. Ledakowicz: Kinetic model for the process of aerobic biodegradation of organic fraction of municipal solid waste. Bioprocess Biosystem Engineering, 2001, 24 (3), 195-202.
8. S. Ledakowicz, M. Solecka, R. Maciejewska: Biodegradation, detoxication and decolourisation of textile wastewater enhanced by advanced oxidation processes. Journal of Biotechnology, 2001, 89, 175-184.
9. E. Liwarska-Bizukojć, S. Ledakowicz: RNA assay as a method of viable biomass determination in the organic fraction of municipal waste suspension. Biotechnology Letters, 2001, 23, 1057-1060.
10. L. Nowicki, S. Ledakowicz, D-B. Bukur: Hydrocarbon Selectivity Model for the Slurry Phase Fischer-Tropsch Synthesis on Precipitated Iron Catalyst, Chemical Engineering Science, 2001, 56 (3), 1175-1180.
11. P. Stolarek, S. Ledakowicz: Thermal Processing of sewage sludge by drying, pyrolysis, gasification and combustion. Water Science & Technology, 2001, 44 (10), 333-339.
12. S. Ledakowicz, T. Jamroz, B. Sencio, J. Perkowski: Biotoxicity and Biodegradability of Water Solutions of Non-Ionic Surfactants. Tenside Surfactants Detergents, 2002, 39(4), 108-113.
13. P. Sosnowski, A. Wieczorek, S. Ledakowicz: Anaerobic Co-Digestion of Sewage Sludge and Organic Fraction of Municipal Solid Wastes. Advances in Environmental Research, 2003 , 7 (3) 609-616.
14. T. Jamroz, S. Ledakowicz, J. S. Miller, B. Sencio, Microbiological evaluation of toxicity of three polycyclic aromatic hydrocarbons and products of their decomposition, Environmental Toxicology, 2003, 18 (3), 187-191.
15. M.Bizukojć, S. Ledakowicz : Morfologically structured modell for the growth and citric acid accumulation by Aspergillus niger. Enzyme Microbial Technology, 2003, 32, 268-281.
16. S. Ledakowicz, K.Kaczorek: Laboratory simulation of anaerobic digestion of municipal solid waste. Journal of Environmental Science & Health, Part A. 2004, A 39(4), 855-867.
17. W.-D. Deckwer, F. U. Becker, S. Ledakowicz, I. Wagner-Döbler, Microbial Removal of Ionic Mercury in a Three-Phase Fluidized Bed Reactor, Environmental Science & Technology, 2004, 38, 858-865.
18. M. Bizukojc, S. Ledakowicz: The kinetics of simultaneous glucose and fructose uptake and product formation by Aspergillus niger in citric acid fermentation. Process Biochemistry, 2004, 39 (12), 2261-2268.
19. S. Ledakowicz, K. Kaczorek: The Effect of Advanced Oxidation Processes on Leachate Biodegradation in Recycling Lysimeters. Waste Management and Research, 2004, 22, 149-157.
20. D. Gryglik, J.S. Miller, S. Ledakowicz: Solar energy utilization in degradation of 2-chlorophenol by immobilized photosensitizers, Solar Energy Journal, 2004, 77(5), 615-623.
21. S. Ledakowicz,, J. Perkowski, A. Bulska, T. Jamroz, B. Sencio, Ozonation Impact on Degradation and Biotoxicity of Non-ionic Surfactants, Ozone Science & Engineering 2005, 27, 437-458.
22. P. Stolarek, S. Ledakowicz: Kinetics of chitin pyrolysis. Thermochimica Acta, 2005 Vol 433/1-2, 200-208.
23. A. Michniewicz, R. Ullrich, S. Ledakowicz, M. Hofrichter: The white-rot fungus Cerrena unicolor produces two laccase isoenzymes with different physico-chemical and catalytic properties. Applied Microbiology and Biotechnology, 2006, 69, 682-688.
24. M. Bizukojc, S. Ledakowicz: A kinetic model to predict biomass content for Aspergillus niger germinating spores in the submerged culture. Process Biochemistry, 2006, 41, 1063-1071.
25. R. Zylla, J. Sójka-Ledakowicz, E. Stelmach, S. Ledakowicz: Coupling of membrane filtration with biological methods for textile wastewater treatment. Desalination, 2006, 198, 316-325.
26. S. Ledakowicz, M Michniewicz, A Jagiella J.Stufka-Olczyk, M.Martynelis: Elimination of resin acids by advanced oxidation processes and their impact on subsequent biodegradation. Water Research, 2006, 40 (18), 3439-3446.
27. A. Chacuk, J. Miller, M. Wilk, S. Ledakowicz: Intensification of nitrous acid oxidation. Chemical Engineering Science, 2007, 62, 7446-7453.
28. P. Sosnowski, A. Klepacz-Smółka, K. Kaczorek, S. Ledakowicz: Kinetic investigation of cofermentation of sewage sludge and organic fraction of municipal solid wastes, Bioresource Technology, 2008, 99, 5731-5737.
29. A. Michniewicz, S. Ledakowicz, R. Ullrich, M. Hofrichter: Kinetics of enzymatic decolorization of textile dyes by laccase, Dyes & Pigments, 2008, 77, 295-302.
30. M.Bizukojc, S. Ledakowicz: Biosynthesis of lovastatin and (+)geodin by Aspergillus terreus in batch and fed-batch culture in the stirred tank bioreactor. Biochemical Engineering Journal, 2008, 42, 198-207.
31. K. Skalska, S. Ledakowicz, J. Perkowski, B. Sencio: Germicidal properties of ozonated sunflower oil. Ozone Science & Engineering, 2009, 31, 232-237.
32. K. Pazdzior, A. Klepacz-Smólka, S. Ledakowicz, J. Sójka-Ledakowicz, Z. Mrozinska, R. Zylla: Integration of nanofiltration and biological degradation of textile wastewater containing azo dye, Chemosphere, 2009, 75, 250-255.
33. A. Kacprzak, L. Krzystek, S. Ledakowicz: Optimisation of biogas yield from anaerobic digestion of silages and industrial wastes. New Biotechnology, 2009, 255, 5265-5266.
34. M. Bizukojc, S. Ledakowicz: Physiological, morphological and kinetic a spects of lovastatin biosynthesis by Aspergillus terreus. Biotechnology Journal, 2009, 4, 647-664.
35. T. Bedyk, L. Nowicki, , P. Stolarek, S. Ledakowicz: Effect of CaO and dolomite additive in the thermal decomposition of sewage sludge in an inert atmosphere, Journal of Residuals Science & Technology, 2009, 6 (1), 3-10.
36. J. Sójka-Ledakowicz, R. Zylla, Z. Mrozinska, K. Pazdzior, A. Klepacz-Smólka, S. Ledakowicz: Application of membrane processes in closing of technolgical water cycle in a textile dye-house, Desalination, 2010, 250, 634-638.
37. D. Błędzka, D. Gryglik, M. Lach, M. Olak, J.S. Miller, S. Ledakowicz: Photo- degradation and advanced oxidation of endocrine disruptors in aqueous solutions. Catalysis Today, 2010, 151, 125-130.
38. K.Skalska, J.S. Miller, S. Ledakowicz: Trends in NOx abatement a review. Total Science of Environment, 2010, 1-2, 125-130.
39. M. Bizukojć, S. Ledakowicz: The morphological and physiological evolution of Aspergillus terreus mycelium in the submerged culture and its relation to the formation of secondary metabolites. World Journal of Microbiology & Biotechnology, 2010, 26, 41-54.
40. O. Piddubniak, S. Ledakowicz, L.Nowicki: New approach to a problem of heat transfer with chemical reaction in a cylinder of finite dimensions. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2011, 54, 338-344.
41. P. Głuszcz, J. Petera, S. Ledakowicz: Mathematical modeling of the integrated process of mercury bioremediation in the industrial bioreactor Bioprocess and Biosystems Engineering, 2011, 34, Issue 3, 275-286 .
42. L. Nowicki, A. Antecka, T. Bedyk, P. Stolarek, S. Ledakowicz: The kinetics of gasification of char derived from sewage sludge. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2011, 104, 693-700.
43. E.Liwarska-Bizukojc, D.Olejnik, R. Biernacki, S. Ledakowicz: Calibration of a complex activated sludge model for the full scale wastewater treatment plant. Bioprocess Biosystem Engineering, 2011, 34, 659-670.
44. K. Skalska, J.S. Miller, S. Ledakowicz: Kinetic model of NOx ozonation and its experimental verification, Chemical Engineering Science, 2011, 66, 3386-3391.
45. K. Michalska , K. Miazek, L. Krzystek, S. Ledakowicz : Chemical hydrolysis of selected species of energetic plants by Fenton’s reagent, Bioresource Technology, 2012,119, 72–78.
46. M. Olak, J. S. Miller , S. Ledakowicz: Ozonation kinetics of o-phenylphenol in aqueous solutions, Ozone Science & Engineering, 2012, 34 (4),300-305.
47. D. Błędzka, J.S. Miller, S. Ledakowicz: "Kinetic Studies of n-butylparaben Degradation in H2O2/UV System" Ozone Science & Engineering, 2012,34, 354-358.
48. K. Skalska, J.S. Miller, M. Wilk, S. Ledakowicz: Nitrogen oxides ozonation as a method for NOx emission abatement. Ozone Science & Engineering, 2012, 34, 252-258
49. S. Ledakowicz, L.Bilińska, R.Żyłła: Application of Fenton’s reagent in the textile wastewater treatment under industrial conditions, Ecological Chemistry and Engineering S, 2012, 19(2): 163-174.
50. K. Skalska, J.S. Miller, S. Ledakowicz: Intensification of NOx absorption process by means of ozone injection into exhaust gas stream. Chemical Engineering and Processing: Process Intensification. 2012, 61, 69-74.
51. M. Gmurek, J.S. Miller, S. Ledakowicz: "Kinetics of the photosensitized degradation of benzyl 4-hydroxybenzoate in homogeneous aqueous solution under visible-light irradiation” Chemical Engineering Journal, 2012, 210, 417-424.
52. R. Slęzak, L. Krzystek, S. Ledakowicz: Mathematical model of aerobic stabilization of old landfills. Chemical Papers, 2012, 66(6) 543-549.
53. A. Kacprzak, M. Matyka, L. Krzystek, S. Ledakowicz: Evaluation of biogas collection from reed canary grass, depending on nitrogen fertilization levels. Chemical and Process Engineering, 2012, 33 (4), 697-701.
54. K. Michalska, S. Ledakowicz: Alkali pretreatment of Sorghum Moench for biogas production. Chemical Papers, 2013, 67(9) 1130-1137.
55. M. Pawlak, M. Bizukojć, S. Ledakowicz: Impact of bioreactor scale on lovastatin biosynthesis by Aspergillus terreus ATCC 20542 in batch culture. Chemical and Process Engineering. 2012, 33(1) 71-84.
56. J. Petera, L. Nowicki, S. Ledakowicz: “New numerical algorithm for solving multidimensional heterogeneous model of the fixed bed reactor" Chemical Engineering Journal, 2013, 214, 237-246.
57. M. Olak-Kucharczyk. J.S. Miller. S. Ledakowicz,. : Decomposition of meta- and para-phenylphenol during ozonation process. Chemical Papers, 2013, 67 (9) , pp. 1157-1163.
58. K. Miazek, S. Ledakowicz: Chlorophyll extraction from leaves, needles and microalgae: a kinetic approach. International Journal of Agricultural and Biological Engineering, 2013, 6 (2). 107-115
59. M. Blatkiewicz, B. Tabiś, S. Ledakowicz: Influence of substrate loading and detachment conditions on plane biofilm behavior. Chemical and Process Engineering, 2013, 34 (4), 463-477.
60. S. Ledakowicz, L. Nowicki J. Petera & J. Nizioł, P. Kowalik & A. Gołębiowski: Kinetic characterization of catalysts for methanol synthesis. Chemical and Process Engineering, 2013, 34 (4), 497-506.
61. L. Nowicki, S. Ledakowicz: Comprehensive characterization of thermal decomposition of sewage sludge by TG-MS, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 2014, 110, 220–228.
62. A. Dominczyk, L. Krzystek, S. Ledakowicz: Biodrying of Organic Municipal Wastes and Residues from Pulp and Paper Industry, Drying Technology, 2014, 32, 1297-1303.
63. K. Michalska, S. Ledakowicz: Alkaline hydrogen peroxide pretreatment of energy crops for biogas production. Chemical Papers, 2014, 68(7) 913-922.
64. M. Gmurek, A.F. Rossi, R.C. Martins, R.M. Quinta-Ferreira, S. Ledakowicz: "Photodegradation of single and mixture of parabens – kinetic, by-products identification and cost-efficiency analysis", Chemical Engineering Journal, 276, 2015, Pages 303-314.
65. K. Michalska, M. Bizukojć, S. Ledakowicz: Pretreatment of energy crops with sodium hydroxide and cellulolytic enzymes to increase biogas production, Biomass and Bioenergy, (2015), 213-221.
66. L. Bilinska, M. Gmurek, S. Ledakowicz: Application of Advanced Oxidation Technologies for Decolorization and Mineralization of Textile Wastewaters. Journal of Advanced Oxidation Technology, 2015, 18 185-194.
67. A. Pazera, R. Slezak, L. Krzystek, S. Ledakowicz, G. Bochmann, W. Gabauer, S. Helm, S. Reitmeier, L. Marley, F. Gorga, L. Farrant, V. Suchan, J. Kara: Biogas in Europe: Food and Beverage waste potential for biogas production. Energy and Fuels, 2015, 29 (7) 4011-4021.
68. A.Klepacz- Smółka, J. Sójka-Ledakowicz, S. Ledakowicz, Biological treatment of post- nanofiltration concentrate of real textile wastewater, Fibres & Textile in Eastern Europe, 2015, 23, 4 (112) 138-145.
69. M. Gmurek, M. Olak-Kucharczyk, S. Ledakowicz: Influence of dissolved organic matter in natural and simulated water on the photochemical decomposition of butylparaben, Journal of Environmental Health Science and Engineering, (2015) 13:28, 1-8.
70. M. Olak-Kucharczyk, M. Bizukojć, S. Ledakowicz: Transformation of phenylphenol isomers by UVC irradiation in aqueous solution, Journal of Advanced Oxidation Technology, 2015, 18, (2) 264-272.
71. R. Slezak, L. Krzystek, S. Ledakowicz: Degradation of municipal solid waste in simulated landfill bioreactors under aerobic conditions. Waste Management , 2015 43, 293–299.
72. A. Antecka , M. Blatkiewicz, M. Bizukojć, S. Ledakowicz: Morphology engineering of basidiomycetes for improved laccase biosynthesis, Biotechnology Letters, 2016, 38(4), 667-672.
73. K. Paździor, A. Klepacz-Smółka, J. Wrębiak, E. Liwarska-Bizukojć, S. Ledakowicz: Biodegradability of industrial textile wastewater – batch tests. Batch tests of textile wastewater biodegradability. Water Science & Technology, 74, 1079-1087, 2016.
74 M. Olak-Kucharczyk, S. Ledakowicz: How to avoid mass transfer limitations in kinetics determination of ozonation reactions? Chemical & Process Engineering, (2016) 37(1), 5-13.
75 R. C. Martins, M. Gmurek, A. F. Rossi, V. Corceiro, R. Costa, M. E. Quinta-Ferreira, S. Ledakowicz, R. M. Quinta-Ferreira: Application of Fenton oxidation to reduce the toxicity of mixed parabens, Water Science & Technology, 2016, 74.8, 1867-1875.
76. L. Bilinska, M. Gmurek, S. Ledakowicz:  Comparison between industrial and simulated textile wastewater treatment by AOPs - Biodegradability, toxicity and cost assessment. Chemical Engineering Journal, 306 (2016) 550-559.
77. A. Antecka, M. Bizukojć, S. Ledakowicz: Modern Morphological Engineering Techniques for Improving Productivity of Filamentous Fungi in Submerged Cultures. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 2016, 32, 193- 204.
78. D. Gryglik, M. Gmurek, M. Foszpańczyk, S. Ledakowicz: Photodegradation of 2,4-dichlorophenol in aqueous systems under simulated and natural sunlight. International Journal of Photoenergy. 2016, 9 pages, 2016. doi:10.1155/2016/9462098. Article ID 9462098
79. F. Rios, M. Olak-Kucharczyk, M. Gmurek, S. Ledakowicz : Removal efficiency of anionic surfactants from water during UVC photolysis and advanced oxidation process in H2O2/UVC system, Archives of Environmental Protection, 2017, 43 (1) 20-26.
80. M. Gmurek, M. Foszpańczyk, M. Olak-Kucharczyk,, D. Gryglik, S. Ledakowicz: Photosensitive chitosan for visible-light water pollutant degradation, Chemical Engineering Journal, 318, (2017) 240-246.
81. M. Olak-Kucharczyk, M. Foszpańczyk, S. Ledakowicz,  M. Gmurek: Decomposition of Xenobiotics During Visible Light Irradiation in the Presence of Immobilized Photosensitizers - Kinetics Study. Water Science & Technology, 75 (1), 69-74 2017.
82. K. Skalska, S. Ledakowicz, R. Louwe, R. Szymczak: Nitrogen oxides pre-ozonation in flue gases from phosphate rock digestion. Chemical Engineering Journal, accepted June 2016 doi.org/10.1016/j.cej.2016.06.048
83. M. Gmurek, M. Olak-Kucharczyk, S. Ledakowicz: Photochemical decomposition of endocrine disrupting compounds – a review. Chemical Engineering Journal.accepted 2016
doi.org/10.1016/j.cej.2016.05.014, 2017, 310, Part 2, 437–456.
84. K. Pazdzior, J. Wrębiak; A. Klepacz-Smółka; M. Gmurek; L. Bilińska; L. Kos; J. Sójka-Ledakowicz, S. Ledakowicz: Influence of Ozonation and Biodegradation on Toxicity of Industrial Textile Wastewater. Journal of Environmental Management, accepted 2016.
85. P. Stolarek, S. Ledakowicz: Influence of liming on kinetics od sewage sludge, accepted Ecol. Chem. Eng. S. accepted 2016.
86. K. Paździor, A. Klepacz-Smółka, J. Wrębiak, E. Liwarska-Bizukojć, S. Ledakowicz: Biodegradability of industrial textile wastewater – batch tests, Water Science & Technology,  accepted 2016.
87. M. Pipolo, M. Gmurek, V. Corceiro, R. Costa, M. E. Quinta-Ferreira, S. Ledakowicz, R. M. Quinta-Ferreira & R. C. Martins: Ozone-Based Technologies for Parabens Removal from Water: Toxicity Assessment, Ozone Science Engineering. 2017, accepted doi.org/10.1080/01919512.2017.1301246.
88. M. Olak-Kucharczyk, S. Ledakowicz: Advanced oxidation of preservatives agents in H2O2?UVC system – kinetic study, transformation products and toxicity assessment. accepted Journal of Hazardous Materials, 2017, doi.org/10.1016/j.jhazmat.2017.03.047
89. M. Gmurek, S. Ledakowicz: A New Approach To Heterogeneous Kinetics of Photo-sensitized Oxidation, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, accepted 2017.
90. S. Ledakowicz, R. Żyłła, K. Paździor, J. Wrębiak, J. Sójka-Ledakowicz :Integration of Ozonation and Biological Treatment of Industrial Wastewater from Dyehouse. Ozone Science Engineering, accepted 2017.
91. M. Olak-Kucharczyk, S. Ledakowicz: Decomposition of phenylphenol isomers by UVC-enhanced ozonation process. Ozone Science Engineering, accepted 2017.


Monografie/rozdziały w monografiach:
 1. S.Ledakowicz: „Wielofazowe Reaktory Chemiczne. Cz.I.” Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1994.
 2. J.Skrzypek, J.Słoczyński, S.Ledakowicz: "Methanol Synthesis, Science and Engineering" Polish Scientific Publishers, Warszawa 1994, ISBN 83-01-11490-8.
 3. D.B.Bukur, S.Ledakowicz, M.Koranne, L.Nowicki, H.Robby, D.Wang, R.Manne, X.Lang, K.Okabe, D.Skala: Development of improved iron Fischer-Tropsch catalysts Final report prepared for the Pittsburgh Energy Technology Center under DOE Contract No. DE-AC22-89PC 89868 (1994).
 4. S.Ledakowicz: Methanol synthesis. Chapter in the book "Three-Phase Sparged   Reactors”.  Editors  K.D.P.Nigam  and  A.Schumpe, Gordon & Breach Pub., London, 1996, ISBN 2-88124-909-4.
 5. L.Krzystek, S.Ledakowicz: Mass and Energy Balance. Chapter 8-th in the book “Citric Acid Biotechnology”,  Editors B.Kristiansen. M.Mattey, J.Linden, Taylor & Francis Ltd., London, 1999, ISBN 0-7484-0514-3.
 6. P.Gluszcz, S.Ledakowicz: Downstream Processing in Citric Acid Production. Chapter 9-th in the book “ Citric Acid Biotechnology”,  Editors B.Kristiansen. M.Mattey, J.Linden, Taylor & Francis Ltd., London, 1999, ISBN 0-7484-0514-3.
 7. S. Ledakowicz: Inżynieria Biochemiczna, WNT, Warszawa 2011. Stron 470. ISBN: 978-83-204-3696-9.
 8. S. Ledakowicz, T. Bedyk, L. Nowicki and P. Stolarek: Chapter 5 Gasification of sewage sludge. Reduction, Modification and Valorisation of Sludge (REMOVALS). Editors: C. Bengoa, A. Fabregat, J. Font and F. Stueber. Published by IWA Publishing, London, p.79-92. First published 2011, ISBN13: 9781843393450 ISBN: 184339345X,
 9. P. Głuszcz, K. Fuerch, S. Ledakowicz: Mercury in the chloralkali electrolysis industry. Chapter in “ Bioremediation of Mercury- Current Research & Insustrial Application” Edited by: Irene Wagner-Döbler, Horizon Scientific Press, Caister Academic Press, 2013, ISBN: 978-1-908230-13-3.
 10. M.Bizukojc, S.Ledakowicz: Bioprocess engineering aspects of the cultivation of a lovastatin-producer Aspergillus terreus. Advances in Biochemical Engineering and Biotechnology. Filaments in Bioprocesses Monitoring, Modelling and Control, Ed.: T. Bley (Dresden) and R. Krull (Braunschweig)  2015, 149: 133-170. Springer International Publishing Switzerland 2015, ISBN 978-3-319-20510-6
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
93-005 Łódź, ul. Wólczańska 213
+48 42 631 37 00, +48 42 631 37 41
Fax +48 42 636 56 63
wipos@info.p.lodz.pl