PŁ
Strona główna
English
Wersja polska

Pracownicy
Kinga Skalska
Stanowisko:Adiunkt
K-109
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
Adres:ul. Wólczańska 213
90-924 Łódź
Kontakt:tel. (42) 631 3986 / 3677
e-mail: kinga.skalska@p.lodz.pl
Przebieg kariery naukowej:2003   Polska, Baltic University, Course „A Sustainable Baltic Region”, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka.
2005 magister inżynier – Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka
2008 Podyplomowe Studia Pedagogiczne, Politechnika Łódzka
2008 – 2009Menedżerskie Studia Podyplomowe, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka.
2011 doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska, tytuł rozprawy: “Badanie procesu utleniania tlenków azotu za pomocą ozonu”.
Przebieg pracy zawodowej, staże:05. – 08.2006staż szkoleniowy - Niemcy, Dortmund, Technische Universität Dortmund, International Summer School Dortmund
01.10.2010 – 31.01.2011starszy chemik, Katedra Inżynierii Bioprocesowej, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka
01.06.2011 – 27.09.2011 – starszy chemik, Katedra Systemów Inżynierii Środowiska, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka
27.09.2011 – 30.09.2012asystent, Katedra Systemów Inżynierii Środowiska, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka
01.10.2012 – 30.09.2013 adiunkt, Katedra Systemów Inżynierii Środowiska, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka
05.-07. 2013 Staż szkoleniowy w ramach programu Top 500 Innovators - Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w Haas School of Business UC Berkeley
17 – 21.06.2013 staż szkoleniowy - Stany Zjednoczone, Joint Centre of Artificial Photosynthesis, Berkeley, USA, Solar – Fuels Summer School: Surface Science,
01.10.2013 obecnie adiunkt, Katedra Inżynierii Środowiska, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka
01.-11.2015Staż naukowy - Stany Zjednoczone, Uniwersytet Kalifornijski, Berkeley, Department of Civil and Environmental Engineering,
Funkcje administracyjne:2012 – 2015 -  Sekretarz Kierunkowej Komisji Dydaktycznej Inżynierii Środowiska
2012 - 2015 – Koordynator ECTS kierunku Inżynieria Środowiska
Działalność naukowa:05.-11.2014 Kierownik projektu badawczego we współpracy z norweską firmą Yara International ASA, światowym liderem w produkcji nawozów sztucznych. Okres realizacji:
2012 2014 Kierownik grantu: „Fotokatalityczne utlenianie tlenków azotu na modyfikowanych katalizatorach TiO2” w ramach programu IUVENTUS PLUS, Nr 0498/IP2/2011/71,
2007 – 2010 Główny wykonawca w zamawianym projekcie badawczym Nr PBZ-MEiN-3/2/2006 pt.: „Inżynieria procesów ograniczania emisji oraz utylizacji gazów szkodliwych i cieplarnianych” zad. II.2. „Ograniczenie emisji tlenków azotu do atmosfery na drodze ozonowania”. Kierownik: Dr inż. Jacek S. Miller
Zajęcia dydaktyczne:Chemia analityczna
Ekologia
Technologie wody i ścieków
Ochrona Środowiska
Ochrona powietrza I
Ochrona atmosfery w miastach
Środowiskowa Inżynieria Procesowa
Systemy Zarządzania Środowiskiem
Obszar działalności naukowej:Metody ograniczania emisji zanieczyszczeń do atmosfery, spektroskopia w podczerwieni, techniki zaawansowanego utleniania, wykorzystanie procesów fotolitycznych i fotokatalitycznych w ochronie środowiska
Członkostwo w gremiach naukowych lub organizacjach:Stowarzyszenie Top 500 Innovators
Wybrane publikacje:
Czasopisma z listy Journal Citation Reports (JCR):
 1. Skalska K., Miller J.S., Ledakowicz S., 2012, Intensification of NOx absorption process by means of ozone injection into exhaust gas stream, Chemical Engineering & Processing: Process Intensification, 61, 69-74.
 2. Skalska K., Miller J.S., Wilk M., Ledakowicz S., 2011, Nitrogen oxides ozonation as a method for NOx emission abatement, Ozone Science and Engineering, 34 (4), 252-258.
 3. Skalska K., Miller J.S., Ledakowicz S., 2011, Kinetic model of NOx ozonation and its experimental verification, Chemical Engineering Science 66 (14), 3386–3391.
 4. Skalska K., Miller J.S., Ledakowicz S., 2011, Effectiveness of nitric oxide ozonation, Chemical Papers 65 (2),193-197.
 5. Skalska K., Miller J.S., Ledakowicz S., 2010, Trends in NOx abatement: a review, Science of the Total Environment 408, 3976-3989.
 6. Skalska K., Miller J.S., Ledakowicz S., 2010, Kinetics of nitric oxide oxidation, Chemical Papers 64(2), 269-272.
 7. Skalska K., Miller J.S., Ledakowicz S., 2009, NO removal from flue gases
  by ozonation, Environment Protection Engineering 35(3), 207-214.
 8. Skalska K., Ledakowicz S., Perkowski J., Sencio B., 2009, Germicidal properties of ozonated sunflower oil, Ozone Science and Engineering 31(3), 232-237.
 9. Skalska, K., Ledakowicz, S., Perkowski, J., Fidos, H., Sencio, B. (2006): Ozonowania olejów roślinnych (Ozonation of vegetable oils). Przemysł Chemiczny 85 (8-9), 1307-1310.
Monografie/rozdziały w monografiach:
 1. Skalska K., Waszczykowska E., Ledakowicz S., Application of ozonated oils in the treatment of dermatology diseases,[w:] Biomedical Engineering Actavol 4. Nutraceutics, Biomedical Remedies and Physicotherapeutic Methods for Prevention of Civilization-related diseases. Wrocław. Indygo Zahir Media, 2011, Pp: 111-120,ISBN 978-83-62276-03-5.
Konferencje:
 1. 4th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes – EAAOP4, Athens, Greece, October 21-24, 2015. Skalska K., HATR-FTIR online analysis of surface species on P25 and Au modified TiO2 during photocatalytic oxidation of nitrogen monoxide.
 2. 4th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes – EAAOP4, Athens, Greece, October 21-24, 2015. Skalska K., Ledakowicz S., Louwe R., Szymczak R., Performance evaluation of  nitrogen oxides ozonation in flue gases from phosphate rock digestion process – pilot scale trials.
 3. The 19th International Conference on Semiconductor Photocatalysis & Solar Energy Conversion (SPASEC-19), San Diego, California, USA 17-20 Listopad, 2014. Comparison of nitric oxide photocatalytic oxidation over precious metals doped TiO2. Skalska K., Cybula A., Zaleska A.,
 4. 2nd ENEFM 2014 International Congress on Energy Efficiency and Energy Related Materials, Oludeniz, Turcja, Październik 16-19. “The state of art technique of pre-ozonation processes for intensification of emission control from stationary sources” Skalska K.
 5. II Sympozjum nt. „Postępy w badaniach i zastosowaniach fotokatalizatorów na bazie ditlenku tytanu (TiO2 – Szczecin 2014)” Szczecin, 8-9 lipca 2014r.” Fotokatalityczne utlenianie tlenku azotu na katalizatorach domieszkowanych srebrem, Skalska K., Zaleska A., Cybula A.
 6. Inter The 2nd International Conference on Photocatalytic and Advanced Oxidation Technologies for Treatment of Water, Air, Soil and Surfaces (PAOT-2), Gdansk, Poland, 09-12 September 2013, Skalska K., Recent developments in the NOx emission control technologies.
 7. 40th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia, 27- 31th May, 2013, Skalska K. Photocatalytic oxidation of nitric oxide in the NOx emission abatement technologies.
 8. 11 Konferencja Naukowo-Techniczna Pol-emis 2012 Ochrona Powietrza Atmosferycznego, Sienna – Czarna Góra, 13-16 czerwca 2012r. Skalska K., Wielgosiński G., Miller J.S., Ledakowicz S., „Wstępne utlenianie tlenków azotu za pomocą ozonu jako sposób na intensyfikację procesu absorpcji”.
 9. Central European Conference ECOpole’11, Zakopane, 12-15 October 2011. Skalska K., Miller J.S., Ledakowicz S., “Reactions of nitrogen oxides and ozone in the gas phase followed by absorption process”.
 10. Gas Liquid and Gas Liquid Solid Reactor Engineering Congress, Braga, Portugal, 26-29 June 2011. Ledakowicz S., Skalska K., Miller J.S., “Kinetic model of NOx ozonation and its experimental verification”.
 11. Humboldt Kolleg: Nutraceutics, Biomedical Remedies and Physiotherapeutic Methods for Prevention of Civilization-related diseases. Wrocław 26-29. May 2011, Skalska K., Waszczykowska E., Ledakowicz S., “Application of ozonated oils in the treatment of dermatology diseases”.
 12. IOA IUVA World Congress & Exhibition, Paris, France – May 23-27, 2011), Ledakowicz, S., Skalska, K., Miller, J.S., Wilk, M. (2011): “Nitrogen oxides ozonation as a method for abatement of NOx emission”.
 13. XXIII IUPAC Symposium on Photochemistry, Ferrara, Italy, July, 11-16, 2010, K. Skalska, S. Ledakowicz, M. Wilk, J.S. Miller, 2010: “Oxidation of NOx in flue gas by ozone and UV radiation”.
 14. 37th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia, 24-28th May. Skalska, K., Miller, J.S., Ledakowicz, S. (2010): Effectiveness of nitric oxide ozonation.
 15. International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia, 25-29th May. Skalska, K., Miller, J.S., Ledakowicz, S. (2009): Kinetic studies of nitric oxide oxidation.
 16. International Workshop “Pathways of pollutants and mitigation strategies of their impact on ecosystems”, Kazimierz Dolny, Poland, September 14 – 17. Skalska, K., Miller, J.S., Ledakowicz, S. (2008): NO removal from flue gases by ozonation.
 17. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych, Łódź, Poland. 6-8.09.2006. Skalska, K., Ledakowicz, S., Perkowski, J., Sencio, B. (2006): Wykorzystanie ozonu jako środka dezynfekującego.
Inne publikacje:
 1. Skalska K. The State of Art. Technique of Pre-ozonation Processes for Intensification of Emissjion Control from Stationary Sources, Springers Proceedings in Energy, 2015 253-257.
 2. Wielgosiński G., Skalska K., Przegląd technologii ograniczania emisji tlenków azotu. Nowa Energia, 04/2014, 52-62.
 3. Skalska K., Tlenki azotu – co o nich wiemy? Poz. 16 z serii Edukacja Ekologiczna, 2013.
 4. Skalska K., Miller J.S., Ledakowicz S., 2011, Reactions of nitrogen oxides and ozone in the gas phase followed by absorption process, Proceedings of ECOpole 2011, vol.5 no.2, 425-429.
 5. Skalska K., Ledakowicz S., 2007, Rozwój dezynfekcji chemicznej - perspektywy wykorzystania ozonu, Laboratorium, 10, 10-13.
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
90-924 Łódź, ul. Wólczańska 213
+48 42 631 37 00, +48 42 631 37 41
Fax +48 42 636 56 63
wipos@info.p.lodz.pl