PŁ
Strona główna
English
Wersja polska

Pracownicy
Władysław Kamiński
Stanowisko:Prof. zwyczajny
Termodynamiki Procesowej
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
Adres:ul. Wólczańska 213
93-005 Łódź
Kontakt:tel. +48 42631 37 08
fax. +48 42636 56 63
e-mail: wladyslaw.kaminski@p.lodz.pl
Przebieg kariery naukowej:Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej, Specjalność, Inżynieria Chemiczna, 1969-1973, mgr inż. chemik
 
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalność Zastosowania matematyki, 1974-1977, mgr matematyki
 
Instytut Inżynierii Chemicznej Politechniki Łódzkiej, 1977, dr nauk technicznych
 
Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 1989, dr hab.
 
Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 1996, tytuł profesora
Przebieg pracy zawodowej, staże:1973-74: Asystent, Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Łódzkiej
 
1974-78: Asystent, Starszy Asystent, Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Politechniki Łódzkiej
 
1978-82: Adiunkt, Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Łódzkiej
 
1982-85: Senior Lecturer, College of Technology, Owerri, Nigeria
 
1985-92: Adiunkt, Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Łódzkiej
 
1992-2000: Profesor nadzw. PŁ, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej
 
1997 -   Kierownik Katedry Termodynamiki Procesowej, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej
2000-   Profesor zw., Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej
Funkcje administracyjne:1990-96: Prodziekan d/s studenckich, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej
 
1997 -      Kierownik Katedry Termodynamiki Procesowej, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej
 
2002-2005 i 2009-2012
Prodziekan ds. Nauki , Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej
Działalność naukowa:1. Modelowanie matematyczne procesów wymiany ciepła i masy
 2. Membranowe procesy rozdzielania
 3. Optymalizacja procesowa
 4. Zastosowanie sztucznej inteligencji w inżynierii chemicznej i środowiska

W szczególności:
1. Ekstrakcja w układzie ciecz ciecz
2. Adsorpcja w układzie sorbent-ciecz z wykorzystaniem naturalnych sorbentów
3. Perwaporacja
4. Optymalizacja globalna
5. Opis i prognozowanie procesów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Zajęcia dydaktyczne: 1. Zasady studiowania
 2. Wymiana ciepła i masy
 3. Optymalizacja
 4. Planowanie eksperymentów
 5. Biopaliwa
 6. Metody numeryczne
 7. Programowanie w Matlab
 8. Procesy membranowe
Obszar działalności naukowej:Dziedzina: Nauki Techniczne

Dyscyplina: Inżynieria Chemiczna, Inżynieria Środowiska


Członkostwo w gremiach naukowych lub organizacjach:1. Komitet Inzynierii Chemicznej i Procesowej PAN
2. Polskie Towarzystwo Chemiczne
3. Polskie Towarzystwo Sieci Neuronowych
Wybrane publikacje:
Czasopisma z listy Journal Citation Reports (JCR):
 1. Kamiński W, Tomczak E. and Górak A., Biobutanol - Production and Purification Methods, Ecological Chemistry and Engineering S, 2011, Vol. 18, No. 1, 31-37
 2. Tomczak E., Kaminski W. Application of ANN to the Sorption Equilibrium Modelling of Heavy Metal Ions on Clinoptilolite, Ecological Chemistry and Engineering S, 2012, Vol. 19, No. 2, 227-237
 3. Marszałek J., Kamiński W., Efficiency of Acetone-Butanol-Ethanol-Water System Separation by Pervaporation, Chemical and Process Engineering, 2012, vol. 33, No.1, 167-183
 4. Tomczak E., Kamiński W., Application of Genetic Algorithms to Determine Heavy Metal Ions Sorption Dynamics on Clinoptilolite Bed, Chemical and Process Engineering, 2012, vol. 33, No.1, 103-116
 5. Tomczak E., Kamiński W., Szczerkowska D., Fractional derivatives for description of sorption kinetics in the plant sorbent - matal ions systems.. Ecological Chemistry and Engineering S-Chemia I Inżynierii Ekologiczna S, 2013, vol. 20, no. 3, 499-507.
 6. Kamiński W., Kuśmierek K., Świątkowski A., Sorption equilibrium prediction of competitive adsorption of herbicides 2,4-D and MCPA from aqueous solution on activated carbon using ANN. Adsorption Journal of the International Adsorption Society, 2014, vol. 20, 899-904.
 7. Kamiński W., Górak A., Kubiczek A., Modeling of liquid-liquid equilibrium in the quinary system of water, acetone, n-butanol, ethanol, and ionic liquid. Fluid Phase Equilibria, 2014, vol. 384,114-121.
 8. Tomczak E., Kamiński W., Tosik P., Adsorption dynamics studies of azo dyes removal by biosorbent. Desalination and Water Treatment, 2015, 55,  2669–2674.
 9. Marszałek J., Rdzanek P., Kamiński W. Improving performance of pervaporation membranes for biobuthanol separation. Desalination and Water Treatment, 2014, vol. , no. , p. 1-9.
 10. Kamiński W., Tomczak E., Tosik P., Kinetics of azo dyes sorption onto low-cost sorbents. Desalination and Water Treatment, 2015, 55, 2675–2679.
 11. Rdzanek, P.; Heitmann, S.; Gorak, A , Kaminski W. , Application of supported ionic liquid membranes (SILMs) for biobutanol pervaporation, Separation and Purification Technology, 2015, 155,  83-88
Monografie/rozdziały w monografiach:
 1. Thermal Processing of Bio-Materials, Pub. Gordon & Breach, Chapters: 3. C.Strumiłło, W.Kamiński: Interphase Heat and Mass Transfer, 4. W.Kamiński: Simulation, Design, Control and Optimization of Thermal Processes, 23.5 W.Kamiński: Membrane Processing (1998)
 2. Drying of Food and Agro-Products, Developments in Drying, vol. II, , Ed. A.S.Mujumdar & S.Suvachittanont, Kasetsard University Press, Thailand, Chapter 2, "Material moisture equilibrium for foods and biomaterials", W.Kaminski, T.Kudra, pp. 37-64, (2000)
 3. Drying Technology in Agriculture and Food Sciences, Science Publishers, USA, Chapter 1. Equilibrium moisture relations for foods and biomaterials, W.Kaminski, T.Kudra, pp.1-28, (2000)
 4. W. Kamiński, P.Strumiłło, E.Tomczak, Zastosowanie systemów sztucznej inteligencji w rozwiązywaniu wybranych problemów ochrony atmosfery; PAN, s.170, 2005
 5. Adamiec Janusz, Kamiński Władysław, Markowski Adam, Strumiłło Czesław;Ed. Mujumdar A.S.; Drying of Biotechnological Products; Hadbook of Industrial Drying; 2007, p.905-929, ISBN 1-57444-668-1
 6. J. Skrzypski, W. Kamiński, E. Jach-Szakiel, Zarządzanie jakością powietrza i bezpieczeństwem ekologicznym jako element zrównoważonego rozwoju dużych miast; Łódź 2010, PAN Oddział w Łodzi Komisja Ochrony środowiska; 2010, 203 s.
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
93-005 Łódź, ul. Wólczańska 213
+48 42 631 37 00, +48 42 631 37 41
Fax +48 42 636 56 63
wipos@info.p.lodz.pl