PŁ
Strona główna
English
Wersja polska

Pracownicy
prof. dr hab. inż. Andrzej Górak
Stanowisko:profesor nadzwyczajny PŁ
Katedra Inżynierii Środowiska
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
Adres:ul. Wólczańska 213
93-005 Łódź
Kontakt:e-mail: andrzej.gorak@p.lodz.pl
Przebieg kariery naukowej: 

More details about the Górak Group at TU Dortmund University can be found at

http://www.fvt.bci.tu-dortmund.de/cms/en/home/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Magister inżynier: Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, inżynieria chemiczna,1973
Doktor: Politechnika Łódzka, Instytut Inżynierii Chemicznej, inżynieria chemiczna,1979
Doktor habilitowany: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, 1991
Profesor nauk technicznych, 2003

 

 


 
Przebieg pracy zawodowej, staże:Asystent stażysta; asystent; starszy asystent; adiunkt, Instytut Inżynierii Chemicznej Politechniki Łódzkiej, 1973 - 1988
Adiunkt; prof. ndzw. PŁ, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, 2000 - nadal
Działalność naukowa:
Najważniejsze nagrody za działalność naukową:
 • Friedrich-Wilhelm-Preis für die Habilitationsschrift an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen (wyróżnienie pracy habilitacyjnej), 1992.
 • Best Project Award 2012 za projekt AIMs (Advanced Interactive Materials by Design), Aarhus, Dania, 2012.
 • Medal im. Emila Kirschbauma Niemieckiego Stowarzyszenia Inżynierów Chemików ProcessNet za prace naukowe z dziedziny procesów rozdzielania, 2014.
 • PROSE Award za najlepszą książkę w dziedzinie fizyki i chemii, 2015.

Odznaczenia:
 • „Bundesverdienstkreuz am Bande” (Niemiecki Federalny Krzyż Zasługi z Wstęgą), 2010.
 • Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP za wkład we współpracę polsko-niemiecką, 2013.
 • Order Zasługi Nadrenii Północnej-Westfalii, 2018.
Zajęcia dydaktyczne:Wprowadzenie do inżynierii chemicznej
Advanced Fluid Separation Processes I (Binary Systems)
Advanced Fluid Separation Processes II (Multicomponent Systems)
Obszar działalności naukowej:Absorpcja wieloskładnikowa, destylacja katalityczna, wieloskładnikowa ekstrakcja w układzie ciecz-ciecz, projektowanie procesów separacji reaktywnej oraz rozdzielania substancji biologicznie czynnych, modelowanie CFD.
Członkostwo w gremiach naukowych lub organizacjach:Współprzewodniczący Polsko-Niemieckiej Sieci Naukowej ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Procesowego i Technologii Energetycznej (INCREASE - International Cooperation on Research in Environmental Protection, Process Safety and Energy Technology), 1997 - nadal.

Udział w redakcjach czasopism naukowych:
 1. Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, edytor, 2000 - nadal
 2. Chemical and Process Engineering-Inżynieria Chemiczna i Procesowa, członek Rady Redakcyjnej, 2001 - nadal
 3. Chemical Papers, członek Rady Redakcyjnej, 2001 - nadal
Wybrane publikacje:
Czasopisma z listy Journal Citation Reports (JCR):

Publikacje za lata 2011-2017

 1. Aspras Izabela, Jaworska Małgorzata, Górak Andrzej: Kinetics of chitin deacetylase activation by the ionic liquid [Bmim][Br]. JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, 2017, vol. 251, p. 94-98
 2. Barecka Magda, Skiborowski Mirko, Górak Andrzej: A novel approach for process retrofitting throughprocess intensification: Ethylene oxide case study. CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN, 2017, vol. 123, p. 295-316
 3. Jaworska Małgorzata, Górak Andrzej, Zdunek Joanna: Modification of Chitin Particles with Ionic Liquids Containing Ethyl Substituent in a Cation. Advances in Materials Science and Engineering, 2017, vol. 2017, p. 1-9
 4. Leimbrink Mathias, Sandkämper Stephanie, Wardhaugh Leigh, Maher Dan, Green Phil, Puxty Graeme, Conway Will, Bennett Robert, Botma Henk, Feron Paul, Górak Andrzej, Skiborowski Mirko: Energy-efficient solvent regeneration in enzymatic reactive absorption for carbon dioxide capture. APPLIED ENERGY, 2017, vol. 208, p. 263-276
 5. Neumann Kolja, Hunold Sira, Groß Kai, Górak Andrzej: Experimental investigations on the upper operating limit in rotating packed beds. CHEMICAL ENGINEERING AND PROCESSING, 2017, vol. 121, p. 240-247
 6. Neumann Kolja, Hunold Sira, Skiborowski Mirko, Górak Andrzej: Dry Pressure Drop in Rotating Packed Beds - Systematic Experimental Studies. INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, 2017, vol. 56, p. 12395-12405
 7. Wierschem Matthias, Skiborowski Mirko, Górak Andrzej, Schmuhl Riaan, Kiss Anton: Techno-economic evaluation of an ultrasound-assisted Enzymatic Reactive Distillation process. COMPUTERS & CHEMICAL ENGINEERING, 2017, vol. 105, p. 123-131
 8. Blatkiewicz Michał, Antecka Anna, Górak Andrzej, Ledakowicz Stanisław: Differences in Cerrena unicolor and Pleurotus sapidus laccase partitioning in polyethylene glycol – phosphate aqueous twophase systems. New Biotechnology, 2016, vol. 33, p. S28
 9. Blatkiewicz Michał, Prinz Axel, Górak Andrzej, Ledakowicz Stanisław: Partitioning of cerrena unicolor laccase activity in an aqueous two-phase system. Chemical and Process Engineering-Inzynieria Chemiczna i Procesowa, 2016, vol. 37, no. 2, p. 269-280
 10. Jaworska Małgorzata, Górak Andrzej: Modification of chitin particles with chloride ionic liquids. MATERIALS LETTERS, 2016, vol. 164, p. 341-343
 11. Kubiczek Artur, Kamiński Władysław, Górak Andrzej: Modeling of single- and multi-stage extraction in the system of water, acetone, butanol, ethanol and ionic liquid. FLUID PHASE EQUILIBRIA, 2016, vol. 425, p. 365-373
 12. Kunde Christian, Michaels Dennis, Micovic Jovana, Lutze Philip, Górak Andrzej, Kienle Achim: Deterministic global optimization in conceptual process design of distillation and melt crystallization. CHEMICAL ENGINEERING AND PROCESSING, 2016, vol. 99, p. 132-142
 13. Neumann Kolja, Werth Kathrin, Martin Alejandro, Górak Andrzej: Biodiesel production from waste cooking oils through esterification: catalyst screening, chemical equilibrium and reaction kinetics. CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN, 2016, vol. 107, p. 52-62
 14. Wierschem Matthias, Boll Stefan, Lutze Philip, Górak Andrzej: Evaluation of the Enzymatic Reactive Distillation for the Production of Chiral Compounds. CHEMIE INGENIEUR TECHNIK, 2016, vol. 88, no. 1-2, p. 147-157
 15. Chicaroux Andres, Górak Andrzej, Zeiner Tim: Demixing behavior of binary polymer mixtures. JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS, 2015, vol. 209, no. , p. 42-49
 16. Muendges Jan, Stark Ina, Mohammad Sultan, Górak Andrzej, Zeiner Tim: Single stage aqueous two-phase extraction for monoclonal antibody purification from cell supernatant. FLUID PHASE EQUILIBRIA, 2015, vol. 385, p. 227-236
 17. Muendges Jan, Zalesko Alexej, Górak Andrzej, Zeiner Tim: Multistage aqueous two-phase extraction of a monoclonal antibody from cell supernatant. BIOTECHNOLOGY PROGRESS, 2015, vol. 31, no. 4, p. 925-936
 18. Kunze Anna-Katharina, Lutze Philip, Kopatschek Manuela, Maćkowiak Jan, Maćkowiak Jerzy, Grünewald Marcus, Górak Andrzej: Mass transfer measurements in absorption and desorption: Determination of mass transfer parameters. CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN, 2015, vol. 104, p. 440-452
 19. Rdzanek Paulina, Heitmann S., Górak Andrzej, Kamiński Władysław: Application of supported ionic liquid membranes (SILMs) for biobutanol pervaporation. SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY, 2015, vol. 155, p. 83-88
 20. Sudhoff Daniel, Leimbrink Mathias, Schleinitz M., Górak Andrzej, Lutze Philip: Modelling, design and flexibility analysis ofrotating packed beds for distillation. CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN, 2015, vol. 94, p. 72-89
 21. Werth Kathrin, Lutze Philip, Kiss Anton, Stankiewicz Andrzej, Stefanidis Georgios, Górak Andrzej: A systematic investigation of microwave-assisted reactive distillation: Influence of microwaves on separation and reaction. CHEMICAL ENGINEERING AND PROCESSING, 2015, vol. 93, p. 87-97
 22. Prinz Axel, Koch Katharina, Górak Andrzej, Zeiner Tim: Multi-stage laccase extraction and separation using aqueous two-phase systems: Experimental and model. PROCESS BIOCHEMISTRY, 2014, vol. 49, p. 1020-1031
 23. Koch Katharina, Górak Andrzej: Pervaporation of binary and ternary mixtures of acetone, isopropyl alcohol and water using polymeric membranes: Experimental characterisation and modelling. CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE, 2014, vol. 115, p. 95-114
 24. Schmidt Patrick, Bednarz Ester, Lutze Philip, Górak Andrzej: Characterisation of Organic Solvent Nanofiltration membranes in multi-component mixtures: Process design workflow for utilising targeted solvent modifications. CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE, 2014, vol. 115, p. 115-126
 25. Schmidt Patrick, Micovic Jovana, Lutze Philip, Górak Andrzej: Organic Solvent Nanofiltration - Challenges and Approaches of an Innovative Membrane. CHEMIE INGENIEUR TECHNIK, 2014, vol. 86, no. 5, p. 602-610
 26. González-Rugerio C.A., Fuhrmeister R., Sudhoff Daniel, Pilarczyk J., Górak Andrzej: Optimal design of catalytic distillation columns: A case study on synthesis of TAEE. CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN, 2014, vol. 92, p. 391-404
 27. Kamiński Władysław, Górak Andrzej, Kubiczek Artur: Modeling of liquid-liquid equilibrium in the quinary system of water, acetone, n-butanol, ethanol, and ionic liquid. FLUID PHASE EQUILIBRIA, 2014, vol. 384, p. 114-121
 28. Holtbruegge Johannes, Leimbrink Mathias, Lutze Philip, Górak Andrzej: Synthesis of dimethyl carbonate and propylene glycol by transesterification of propylene carbonate with methanol: Catalyst sreening, chemical equilibrium and reaction kinetics. CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE, 2013, vol. 104, p. 347-360
 29. Keller Tobias, Dreisewerd Bjoern, Górak Andrzej: Reactive distillation for multiple-reaction systems: Optimisation study using an evolutionary algorithm. CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING-INZYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, 2013, vol. 34, no. 1, p. 17-38
 30. Koch Katharina, Sudhoff Daniel, Kreiß Stefan, Górak Andrzej, Kreiß Peter: Optimisation-based design method for membrane-assisted separation processes. CHEMICAL ENGINEERING AND PROCESSING, 2013, vol. 67, p. 2-15
 31. Micovic Jovana, Beierling Thorsten, Lutze Philip, Sadowski Gabriele, Górak Andrzej: Design of hybrid distillation/melt crystallisation processes for separation of close boiling mixtures. CHEMICAL ENGINEERING AND PROCESSING, 2013, vol. 67, p. 16-24
 32. Lutze Philip, Górak Andrzej: Reactive and membrane-assisted distillation: Recent developments and perspective. CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN, 2013, vol. 91, p. 1978-1997
 33. Niesbach Alexander, Daniels J., Schröter B., Lutze Philip, Górak Andrzej: The inhibition of acrylic acid and acrylate ester polymerisation in a heterogeneously catalysed pilot-scale reactive distillation column. CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE, 2013, vol. 88, p. 95-107
 34. Keller Tobias, Górak Andrzej: Modelling of homogeneously catalysed reactive distillation processes in packed columns: Experimental model validation. COMPUTERS & CHEMICAL ENGINEERING, 2013, vol. 48, p. 74-88
 35. Holtbruegge Johannes, Heile Sebastian, Lutze Philip, Górak Andrzej: Synthesis of dimethyl carbonate and propylene glycol in a pilot-scale reactive distillation column: Experimental investigation, modeling and process analysis. CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 2013, vol. 234, p. 448-463
 36. González-Rugerio C.A., Keller Tobias, Pilarczyk J., Sałacki W., Górak Andrzej: TAEE synthesis from isoamylenes and ethanol by catalytic distillation: Pilot plant experiments and model validation. FUEL PROCESSING TECHNOLOGY, 2012, vol. 102, p. 1-10
 37. Jaworska Malgorzata M., Kozlecki Tomasz, Górak Andrzej: Review of the application of ionic liquids as solvents for chitin. JOURNAL OF POLYMER ENGINEERING, 2012, vol. 32, no. 2, p. 67-69
 38. Keller Tobias, Holtbruegge Johannes, Górak Andrzej: Transesterification of dimethyl carbonate with ethanol in a pilot-scale reactive distillation column. CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 2012, vol. 180, p. 309-322
 39. Kunze Anna-Katharina, Lutze Philip, Schoenmakers Hartmut, Muller Stephan, Kopatschek Manuela, Maćkowiak Jan, Maćkowiak Jerzy, Górak Andrzej, Grunewald Marcus: Die notwendigkeit einer standardisierung von stofftransportmessungen in der Ab- und desorption | [The need for standardization of mass transfer measurements in absorption and desorption]. CHEMIE INGENIEUR TECHNIK, 2012, vol. 84, no. 11, p. 1931-1938
 40. Micovic Jovana, Beierling Thorsten, Lutze Philip, Sadowski Gabriele, Górak Andrzej: Entwurfsmethode zur auslegung hybrider trennverfahren aus rektifikation und schmelzekristallisation für die aufreinigung engsiedender gemische | [Design of hybrid distillation/melt crystallization processes for separation of close-boiling mixtures]. CHEMIE INGENIEUR TECHNIK, 2012, vol. 84, no. 11, p. 2035-2047
 41. Keller Tobias, Holtbruegge Johannes, Niesbach Alexander, Górak Andrzej: Transesterification of dimethyl carbonate with ethanol to form ethyl methyl carbonate and diethyl carbonate: A comprehensive study on chemical equilibrium and reaction kinetics. INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, 2011, vol. 50, no. 19, p. 11073-11086
Monografie/rozdziały w monografiach:

Monografie:

 1. Distillation: Operation and applications, współautorzy: Schoenmakers, H., Academic Press, London, 2014, 465 p.
 2. Distillation: Equipment and processes, współautorzy: Olujić, Ž., Academic Press, London, 2014, 371 p.
 3. Distillation: Fundamentals and principles, współautorzy: Sorensen, E., Academic Press, London, 2014, 530 p.


Rozdziały w monografiach:

 1. Górak A., Kenig, E.: Modeling of Reactive Distillation. W: Modeling of process intensification. Keil, F. (red.), Wiley-VCH, Weinheim, 2007
 2. Górak A., Hölemann, K.: Absorption. W: Fluidverfahrenstechnik. Goedecke, R. (red.), Wiley-VCH, Weinheim, 2006
 3. Górak A., Kenig, E.: Reactive absorption. W: Integrated chemical processes. Sundmacher, K. (red.), Wiley-VCH, Weinheim, 2005
Inne publikacje:
 1. Antecka Anna, Blatkiewicz Michał, Głuszcz Paweł, Ledakowicz Stanisław, Górak Andrzej: Upstream and downstream processing of fungal laccase. Journal of Biotechnology & Biomaterials, 2017, vol. 7, no 1, p. 69
 2. Blatkiewicz Michał, Antecka Anna, Ledakowicz Stanisław, Górak Andrzej: Continuous methods of fungal laccase concentration. Journal of Biotechnology & Biomaterials, 2017, vol. 7, no 1, p. 70
 3. Blatkiewicz Michał, Antecka Anna, Ledakowicz Stanisław, Merz J., Górak Andrzej: Zastosowanie procesu frakcjonowania pianowego do zatężania lakazy z Cerrena unicolor. INŻYNIERIA I APARATURA CHEMICZNA, 2015, vol. 54, no.4, sp. 148-149
 4. Mündges J., Kunze A., Górak Andrzej: Separation Engineering. Reference Module in Chemistry, Molecular SCIENCES AND CHEMICAL ENGINEERING, 2014, p. 1-3
 5. Stoffers Martin, Heitmann S., Lutze Philip, Górak Andrzej: Integrated processing for the separation of biobutanol. Part A: experimental investigation and process modelling. GREEN PROCESSING AND SYNTHESIS, 2014, vol. 2, no. 2, p. 101-120
 6. Górak Andrzej, Stankiewicz Andrzej: Intensified reaction and separation systems. ANNUAL REVIEW OF CHEMICAL AND BIOMOLECULAR ENGINEERING, 2011, vol. 2, p. 31-37
 7. Kamiński Władysław, Tomczak Elwira, Górak Andrzej: Biobutanol-Production and Purification Methods. ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S - CHEMIA I INŻYNIERIA EKOLOGICZNA S, 2011,vol. 18, no. 1, p. 31-37
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
93-005 Łódź, ul. Wólczańska 213
+48 42 631 37 00, +48 42 631 37 41
Fax +48 42 636 56 63
wipos@info.p.lodz.pl