PŁ
Strona główna
English
Wersja polska

Pracownicy
Dr inż. Maciej Jaskulski
Stanowisko:Adiunkt
K-108
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
Adres:ul. Wólczańska 213
90-924 Łódź
Kontakt:tel. (42) 631-37-24
e-mail: maciej.jaskulski@p.lodz.pl
Przebieg kariery naukowej:Feb 2016: Lodz University of Technology, Doctor of Philosophy, Chemical and Process Engineering, Poland, Ph.D. thesis title: “CFD Modeling of Particle Agglomeration in Counter-Current Spray Drying Process”.

Oct 2014 – Nov 2016: Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, scholarship, institute for Process Engineering (IVT), Magdeburg, Germany.

Jun 2010 Oct 2015: Lodz University of Technology, Ph.D. student at Lodz-University of Technology, Faculty of Process and Environmental Engineering , Łódź, Poland.

Oct 2005 – Jun 2010: Lodz University of Technology, Master of Engineering, Chemical Engineering, Łódź, Poland, thesis title: “Analysis of Homogenization and Atomization of Emulsion in Microencapsulation Process”.
Przebieg pracy zawodowej, staże:Feb 2017: Assistant Professor on Lodz-University of Technology, Faculty of Process and Environmental Engineering, Łódź, Poland.
Oct 2014 – Nov 2016: Scientific Assistant on Otto-von-Guericke-Universität, institute for Process Engineering (IVT), Magdeburg, Germany. Specialist in CFD modeling of spray drying in the European project ENTHALPY.

Zajęcia dydaktyczne:Procesy rozdzielania
Obliczenia i sumulacje inżynierskie
Klimatyzacja, wentylacja i ogrzewnictwo
Procesy cieplne i aparaty
Aparaty i urządzenia stosowane w systemach wentylacji i klimatyzacji
Obszar działalności naukowej:FLUENT, CFD Simulation, Chemical Engineering, Modeling and Simulation, Fluid Mechanics, Computational Fluid Dynamics, Fluid Turbulence, Numerical Simulation, Computational Fluid Mechanics, Spray Drying, Spray Dryer, DPM Modeling, Thermal Engineering, Engineering Thermodynamics, Convection, Numerical Analysis, Numerical Modeling, Environmental Engineering, Turbulence, CFD Coding, Turbulence Modeling, Aerodynamics, Experimental Fluid Mechanics, Computational Simulation, Hydrodynamics, Gas Dynamics, Heat & Mass Transfer, Heat Exchangers, Evaporation
Członkostwo w gremiach naukowych lub organizacjach:Opiekun Studenckiego Koła Naukowego "OKTAN"
Wybrane publikacje:
Czasopisma z listy Journal Citation Reports (JCR):
 • Maciej Jaskulski, James C. Atuonwu, Tran Thi Thu Hang, Andrew G. F. Stapley, Evangelos Tsotsas: Predictive CFD modeling of whey protein denaturation in skim milk spray drying powder production, Advanced Powder Technology 2017; 28(12), 3140-3147.
 • Christian Fischer, Maciej Jaskulski, Evangelos Tsotsas: Inline method of droplet and particle size distribution analysis in dilute disperse systems. Advanced Powder Technology 2017; 28(11): 2820-2829.
 • Tran Thi Thu Hang, Maciej Jaskulski, Evangelos Tsotsas: Reduction of a Model for Single Droplet Drying and Application to CFD of Skim Milk Spray Drying. Drying Technology 2017; 35(13): 1571-1583.
 • Paweł Wawrzyniak, Maciej Jaskulski, Ireneusz Zbiciński, Marek Podyma: CFD modelling of moisture evaporation in an industrial dispersed system. Advanced Powder Technology 2017; 28(1):167–176.
 • Tran Thi Thu Hang, Maciej Jaskulski, J.G. Avila-Acevedo, Evangelos Tsotsas: Model Parameters for Single Droplet Drying of Skim Milk and Its Constituents at Moderate and Elevated Temperatures. Drying Technology 2017, 35(4):444-464.
 • Maciej Jaskulski, Paweł Wawrzyniak, Ireneusz Zbiciński: CFD Model of Particle Agglomeration in Spray Drying. Drying Technology 08/2015; 33(15-16), 1971-1980.
 • Pawel Wawrzyniak, Andrzej Polańczyk, Ireneusz Zbicinski, Maciej Jaskulski, Marek Podyma, Julia Rabaeva: Modeling of Dust Explosion in the Industrial Spray Dryer. Drying Technology 12/2012; 30(15):1720-1729.
Monografie/rozdziały w monografiach:
 • Maciej Jaskulski, Abdolreza Kharaghani, Evangelos Tsotsas: Encapsulation Methods: Spray Drying, Spray Chilling and Spray Cooling, in Thermal and Nonthermal Encapsulation Methods, Edition: 1st, Chapter: 3, Publisher: CRC Press.
Konferencje:
 • Maciej Jaskulski, Christian Fischer, Florian Sajontz, Sascha Friese, Markus Henneberg, Evangelos Tsotsas: PARTICLE SIZE DISTRIBUTION AND MOISTURE CONTENT INLINE MEASUREMENT SYSTEMS FOR THE SPRAY DRYERS. The 22th Polisch Conference of Chemical and Process Engineering, Spała, Poland; 09/2016
 • Maciej Jaskulski, Paweł Wawrzyniak, Ireneusz Zbiciński: CFD PREDICTION OF POWDER PARTICLE SIZE DISTRIBUTION IN THE INDUSTRIAL SCALE SPRAY DRYING PROCESS. The 20th International Drying Symposium (IDS 2016), Gifu, JAPAN; 08/2016
 • Tran Thi Thu Hang, Maciej Jaskuski, Evangelos Tsotsas: CFD MODEL CONSIDERING WHEY PROTEIN INACTIVATION DURING THE SKIMMED MILK SPRAY DRYING PROCESS. 20th International Drying Symposium, Gifu, Japan; 08/2016
 • Tran Thi Thu Hang, Maciej Jaskulski, Abdolreza Kharaghani, Evangelos Tsotsas: REDUCTION OF A MODEL FOR SINGLE DROPLET DRYING AND APPLICATION FOR CFD SPRAY DRYING SIMULATION. 20th International Drying Symposium, Gifu, Japan; 08/2016
 • M Jaskulski, T T H Tran, J G Avila-Acevedo, E Tsotsas: An advanced modelling and experimental validation of single droplet drying process. 29th EFFoST International Conference, Athens; 12/2015
 • M Jaskulski, P Wawrzyniak, I Zbiciński: CFD SIMULATION OF PARTICLE AGGLOMERATION IN INDUSTRIAL COUNTER-CURRENT SPRAY DRYING TOWER. 1st Nordic Baltic Drying Conference- Gdańsk, Poland; 06/2015
 • T T H Tran, M Jaskulski, M Peglow, J G Avila-Acevedo, E Tsotsas: A NEW VALIDATED MODEL FOR SINGLE DROPLET DRYING PROCESS. 1st Nordic Baltic Drying Conference- Gdańsk, Poland; 06/2015
 • M Jaskulski, T T H Tran, J G Avila-Acevedo, E Tsotsas: EXPERIMENTAL DETERMINATION OF DRYING KINETICS OF SKIM-MILK SUSPENDED DROPLET. 1st Nordic Baltic Drying Conference- Gdańsk, Poland; 06/2015
 • P Wawrzyniak, M Jaskulski, I Zbicinski, M Podyma: TWO PHASE CFD MODEL OF COUNTER CURRENT SPRAY DRYING PROCESS. 19th International Drying Symposium (IDS 2014); 08/2014
 • M Jaskulski, P Wawrzyniak, I Zbiciński: CFD MODEL OF PARTICLE AGGLOMERATION IN SPRAY DRYING. IDS 2014. 19th International Drying Symposium; 08/2014
 • Pawel Wawrzyniak, Marek Podyma, Maciej Jaskulski, Ireneusz Zbicinski: Predictive CFD Modeling Of Industrial Spray Drying Tower. XIII Polish Drying Symposium, Kołobrzeg, Poland; 09/2013
 • Pawel Wawrzyniak, Marek Podyma, Maciej Jaskulski, Ireneusz Zbicinski: INDIRECT VALIDATION IN CFD MODELING OF SPRAY DRYING PROCESS. Sixth Nordic Drying Conference - NDC 2013, Copenhagen ,Denmark; 06/2013
 • Andrzej Polańczyk, Paweł Wawrzyniak, Ireneusz Zbiciński, Maciej Jaskulski, Marek Podyma, Julia Rabaeva: CFD ANALYSIS OF PRESSURE BUILD UP PROTECTION SYSTEM IN AN INDUSTRIAL SPRAY DRYER. 18th International Drying Symposium, Xiamen, China; 12/2012
 • P Wawrzyniak, M Jaskulski, M Podyma, A Polańczyk, J Rabaeva, I Zbiciński: 3D SIMULATION OF DUST EXPLOSION IN THE INDUSTRIAL DRYING TOWER. 5th Nordic Drying Conference; 06/2011
Inne publikacje:
 • Marcin Jaskulski, Aleksander Szmidt, Aleksandra Ziemińska-Stolarska, Maciej Jaskulski: Nowa metoda opracowania mapy ukształtowania dna sztucznego zbiornika wodnego na podstawie archiwalnych materiałów kartograficznych. New method of development of the artificial water reservoir bottom map on the basis of archival cartographic materials. Roczniki Geomatyki 2016, vol: 16(4), pp. 455–464
 • Maciej Jaskulski, Agnieszka Stołecka, Grzegorz Kierner, Tomasz Jerominko, Ireneusz Zbiciński: Zmniejszanie emisji CO2 - źródłem oszczędności dla firm sektora MŚP. Finał europejskiego projektu PeSCoS. Wiedza Techniczna 2012, vol. 3, pp. 4-8.
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
90-924 Łódź, ul. Wólczańska 213
+48 42 631 37 00, +48 42 631 37 41
Fax +48 42 636 56 63
wipos@info.p.lodz.pl