PŁ
Strona główna
English
Wersja polska

Pracownicy
Paweł Wawrzyniak
Stanowisko:profesor uczelni
K-95
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
Adres:ul. Wólczańska 213
93-005 Łódź
Kontakt:tel. + 48 42 631 3724
e-mail: pawel.wawrzyniak@p.lodz.pl
Przebieg kariery naukowej:
 • Master of Engineering degree - Institute of Chemical Engineering  of Lodz University of Technology, 1984, supervisor: Dr. Eng.Tadeusz Kudra
 • Degree of Doctor of Technical Sciences: Faculty of Process and Environmental Engineering of Lodz University of Technology, 1999., supervisor: Prof.  Czesław Strumiłło
 • Habilitation: Faculty of Process and Environmental Engineering of Lodz University of Technology, 2017

Przebieg pracy zawodowej, staże:
 • 1993 – 1999:      assistant at the Department of Heat and Mass Transfer, Faculty of Process and Environmental Engineering, Lodz University of Technology
 • 1999 – 2015:      assistant professor at the Department of Heat and Mass Transfer, Faculty of Process and Environmental Engineering, Lodz University of Technology
 • 2015  – 2019:     assistant professor at the Department of Environmental Engineering, Division of Heat and Mass Transfer, Faculty of Process and Environmental Engineering, Lodz University of Technology
 • 2019 -                 university professor at the Department of Environmental Engineering, Division of Environmental Engineering, Faculty of Process and Environmental Engineering, Lodz University of Technology
 • 1991-1993: scholarship of Japanese Government (Monbusho) at the Kyoto University
 • 1996: visiting lecturer at Kyoto University, Japan: two weeks
 • 2018: visiting lecturer at Jinan Fruit Research Institute and Qilu University, China: two weeks
Funkcje administracyjne:
 • 2008 - 2012 Członek Senatu Politechniki Łódzkiej                                                              
 • 2009             Zastępca przewodniczącego komitetu organizacyjnego konferencji Polish Drying Symposium, Lodz September 14–16,                                                   - 
 • 2015             Zastępca przewodniczącego komitetu organizacyjnego konferencji Nordic Baltic Drying Conference, Gdansk, June 17–19                                            -
 • 2016             Zastępca przewodniczącego komitetu organizacyjnego konferencji Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Spała, wrzesień 6–9,
 • 2016             Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej                                                                 - 
 • 2019             Członek Wydziałowej Komisji Programowej      
 • 2019             Członek Rady Dyscypliny Inżynieria Chemiczna                                                        - 

Wybrane publikacje:
Czasopisma z listy Journal Citation Reports (JCR):
 • Grzegorz Rogacki, Czesław Strumillo, Paweł Wawrzyniak, and Ireneusz Zbicinski. 2002. “Pulse Combustion and Supercritical Fluid Techniques as Examples of Innovative Drying Technologies.” Developments in Chemical Engineering and Mineral Processing 10 (3–4).
 • Paweł Wawrzyniak, Marek Podyma, Ireneusz Zbicinski, Zdzisław Bartczak, Andrzej Polanczyk, and Julia Rabaeva. 2012. “Model of Heat and Mass Transfer in an Industrial Counter-Current Spray-Drying Tower.” Drying Technology 30 (11–12). https://doi.org/10.1080/07373937.2012.704604.
 • Paweł Wawrzyniak, Marek Podyma, Ireneusz Zbicinski, Zdzisław Bartczak, and Julia Rabaeva. 2012. “Modeling of Air Flow in an Industrial Countercurrent Spray-Drying Tower.” Drying Technology 30 (2). https://doi.org/10.1080/07373937.2011.618282.
 • Andrzej Polanczyk, Paweł Wawrzyniak, and Ireneusz Zbicinski. 2013. “CFD Analysis of Dust Explosion Relief System in the Counter-Current Industrial Spray Drying Tower.” Drying Technology 31 (8). https://doi.org/10.1080/07373937.2012.736909.
 • Maciej Jaskulski, Paweł Wawrzyniak, and Ireneusz Zbiciński. 2015. “CFD Model of Particle Agglomeration in Spray Drying.” Drying Technology 33 (15–16). https://doi.org/10.1080/07373937.2015.1081605.
 • Paweł Wawrzyniak, M. Jaskulski, Ireneusz Zbiciński, and Marek Podyma. 2017. “CFD Modelling of Moisture Evaporation in an Industrial Dispersed System.” Advanced Powder Technology 28 (1). https://doi.org/10.1016/j.apt.2016.09.029.
 • Paweł Wawrzyniak, Ireneusz Zbicinski, and Mariia Sobulska. 2017. Applications: Drying of Materials. CRC Handbook of Thermal Engineering, Second Edition. https://doi.org/10.4324/9781315119717.
 • Maciej Jaskulski, Paweł Wawrzyniak, and Ireneusz Zbiciński. 2018. “CFD Simulations of Droplet and Particle Agglomeration in an Industrial Counter-Current Spray Dryer.” Advanced Powder Technology 29 (7). https://doi.org/10.1016/j.apt.2018.04.007.
 • Paweł Wawrzyniak, Maciej Jaskulski, Marcin Piatkowski, Mariia Sobulska, Ireneusz Zbicinski, and Stefan Egan. 2019. “Experimental Detergent Drying Analysis in a Counter-Current Spray Dryer with Swirling Air Flow.” Drying Technology. https://doi.org/10.1080/07373937.2019.1626878.
Monografie/rozdziały w monografiach:
 • Zdzisław Bartczak, Paweł Wawrzyniak: Ohmic Heating: in Thermal Processing of Bio-Materials, Editors: Kudra T., Strumiłło C. Publisher: Gordon & Breach Sci. Publ., Amsterdam 1998, p 533-550
 • Paweł Wawrzyniak, Własności wody w warunkach około krytycznych. w Zaawansowane utlenianie w wodzie pod- i nadkrytycznej, Redakcja: Zarzycki R., PAN O/Łódź, Łódź 2002
 • Paweł Wawrzyniak, Maria Sobulska, Ireneusz Zbicinski: Drying of materials in CRC Handbook of Thermal Engineering, Second Edition, Editor: Raj Chabra, Taylor & Francis, 2018
Konferencje:
 • Paweł Wawrzyniak, Maciej Jaskulski, Marek Podyma, Andrzej Polańczyk, Julia Rabaeva, Ireneusz Zbiciński. “3D Simulation of dust explosion  in the industrial drying tower”, 5th Nordic Drying Conference. Helsinki. (Finland). 19-21June 2011
 • Paweł Wawrzyniak, Ireneusz Zbiciński, Zdzisław Bartczak, Julia Rabaeva: Advanced experimental analysis of industrial counter current spray drying process   18th International Drying Symposium (IDS’2012) Xiamen (China) 3-6 October 2011
 • Paweł Wawrzyniak,, Marek Podyma, Ireneusz Zbiciński, Zdzisław Bartczak, Andrzej Polańczyk, Julia Rabaeva; Heat sink CFD model of counter current spray drying process.  18th International Drying Symposium (IDS’2012) Xiamen (China) 3-6 October 2011
 • Paweł Wawrzyniak, Maciej Jaskulski, Marek Podyma, Ireneusz Zbiciński: “Indirect validation in CFD modeling of spray drying process”, 6th Nordic Drying Conference, Copenhagen (Denmark) 5 – 7 June, 2013
 • Paweł Wawrzyniak, Maciej Jaskulski, , Marek Podyma; Two phase CFD model of counter current spray drying process.  19th International Drying Symposium (IDS’2014) Lyon (France) 24-27 August 2014
 • Maciej Jaskulski, Paweł Wawrzyniak, Ireneusz Zbiciński; CFD model of particle agglomeration in spray drying.  19th International Drying Symposium (IDS’2014) Lyon (France) 24-27 August 2014
 • Paweł Wawrzyniak, Marek Podyma, Ireneusz Zbiciński; Industrial spray tower hot air inlets temperature control, International Drying Symposium (IDS’16), Gifu, Japan, August 7-10, 2016
 • Michał Tylman, Maciej Jaskulski, Paweł Wawrzyniak, Marzena Czapnik; Concept of heat recovery in drying with chemical heat pump, International Drying Symposium (IDS’18), Valencia, Spain, September 18-21, 2018

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
93-005 Łódź, ul. Wólczańska 213
+48 42 631 37 00, +48 42 631 37 41
Fax +48 42 636 56 63
wipos@info.p.lodz.pl