PŁ
Strona główna
English
Wersja polska

Pracownicy
dr inż. Romuald Żyłła
Stanowisko:pracownik emerytowany - starszy wykładowca
Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
Adres:ul. Wólczańska 213
93-005 Łódź
Kontakt:tel. 603 777 963
e-mail: romuald.zylla@p.lodz.pl
Obszar działalności naukowej:Zastosowanie pomp ciepła w procesie suszenia.
Modelowanie procesu suszenia.
Modelowanie odzysku energii.
Bezpieczeństwo procesów przemysłowych
Informatyka
Wybrane publikacje:
Monografie/rozdziały w monografiach:Handbook od Industrial Drying - 3rd edition - 2006
A.S Mujumdar Editor
Chapter 46: Energy Aspects in Drying
C. Strumiłło, P.E. Jones, R. Żyłła
pp 1075-1102
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
93-005 Łódź, ul. Wólczańska 213
+48 42 631 37 00, +48 42 631 37 41
Fax +48 42 636 56 63
wipos@info.p.lodz.pl