PŁ
Strona główna
English
Wersja polska

Pracownicy
dr inż. Dorota Brzezińska
Stanowisko:adiunkt
K102
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
Adres:ul. Wólczańska 213
93-005 Łódź
Kontakt:tel. 603 637 633, 042 631 37 44
e-mail: dorota.brzezinska@p.lodz.pl
Przebieg kariery naukowej:W roku 1998 ukończyła studia inżynierskie na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Kierunek: Inżynieria Środowiska. 
 
W roku 2000 ukończyła studia magisterskie uzupełniające na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. 
 
W roku 2004 uzyskała stopień Doktora Nauk Technicznych na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej.
 
Przebieg pracy zawodowej, staże:Jeszcze przed ukończeniem studiów inżynierskich rozpoczęła pracę zawodową w biurze projektowym jako projektant Instalacji Sanitarnych, uczestnicząc między innymi w projekcie instalacji wentylacji bytowej oraz wentylacji pożarowej w Centrum Kliniczno Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Następnie pracowała w firmie Panol Sp. z o.o. na stanowisku Szef Produktu Bezpieczeństwo Pożarowe, zajmując się między innymi upowszechnianiem w Polsce europejskich rozwiązań z zakresu wentylacji pożarowej budynków wysokich i wysokościowych.
Obecnie, poza pracą naukowo-dydaktyczną zajmuje się zawodowo wykonywaniem symulacji komputerowych rozwoju pożaru i rozprzestrzeniania się dymu na potrzeby projektowania systemów zabezpieczeń przeciwpozarowych obiektów budowlanych na terenie całej Polski.
Funkcje administracyjne:Opiekun Koła Naukowego "SUKCES".
Działalność naukowa:Prowadzi badania zwiazane z funkcjonowaniem różnych systemów wentylacyjnych w aspekcie skuteczności oddymiania i odprowadzania LPG.
Zajęcia dydaktyczne:Ochrona przeciwpożarowa, Wentylacja pożarowa
Członkostwo w gremiach naukowych lub organizacjach:Członkostwo w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Pożarnictwa - SITP
Wiceprezes Polskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego SFPE
Wybrane publikacje:
Monografie/rozdziały w monografiach:
 1. D. Brzezińska, R. Jędrzejewski „Poradnik - Wentylacja pożarowa budynków wysokich i wysokościowych” Fluid Desk, Sczecin 2003;
 2. D. Brzezińska "Wentylacja pożarowa wybranych typów przemysłowych obiektów budowlanych i użyteczności publicznej" Monografia, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2015
Konferencje:
 1. D. Brzezińska, M. Dziubiński, „Wentylacja pożarowa budynków użyteczności publicznej” Referat zatwierdzony na XVI Ogólnopolską Konferencję Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Polanica 2001;
 2. R. Jędrzejewski, D. Brzezińska, „Ochrona przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych w obiektach szpitalnych”, III Seminarium Ogólnokrajowe „Nowoczesne Techniki Instalacyjne w Szpitalnictwie” Białystok IX.2001;
 3. D. Brzezińska, R. Jędrzejewski „Pożar w dzielnicy La Defense w Paryżu”, Konferencja „Nowe przepisy, nowe technologie, nowoczesna wentylacja” Targi Instalacje 2002, Poznań IV.2002;
 4. D. Brzezińska „Wentylacja pożarowa budynków wysokich i wysokościowych” Materiały szkoleniowe, Szkolenie dla rzeczoznawców d/s. zabezpieczeń ppoż. Warszawa, XI 2003;
 5. D. Brzezińska „Numeryczne modelowanie rozprzestrzeniania się dymu i systemów wentylacji pożarowej” Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. „Bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych w przededniu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej” Leszno, X 2003;
 6. D. Brzezińska „Numeryczne modelowanie rozprzestrzeniania się dymu i systemów wentylacji pożarowej” II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. „Bezpieczeństwo Pożarowe Budynków” Kielce, XI 2003;
 7. D. Brzezińska „Wykorzystanie technik komputerowych w projektowaniu systemów oddymiania na przykładzie nowoczesnego kompleksu handlowego” Seminarium rzeczoznawców d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, Zakopane 1-4.04.2004;
 8. D. Brzezińska „Wykorzystanie komputerowych metod numerycznych w projektowaniu systemów oddymiania tuneli”; Konferencja Międzynarodowa „Bezpieczeństwo pożarowe obiektów podziemnych” Kraków, 15-16 kwietnia 2004;
 9. D. Brzezińska „Zasady projektowania wentylacji pożarowej”, Kurs dla projektantów i rzeczoznawców „Wentylacja pożarowa budynków wysokich i wysokościowych”, 14 października 2004;
 10. D. Brzezińska „Wykorzystanie symulacji komputerowych przy projektowaniu systemów oddymiania”  Seminarium szkoleniowe dla rzeczoznawców, Poznań 21-22 czerwca 2005;
 11. D. Brzezińska „Symulacje komputerowe jako podstawa złagodzenia warunków technicznych dla projektowanych i modernizowanych budynków” Seminarium dla rzeczoznawców, Łódź, 24 listopada 2006;
 12. D. Brzezińska „Wpływ zarządzania ochroną przeciwpożarową na przewidywany czas ewakuacji” Konferencja szkoleniowa naukowo-techniczne SITP „Organizacja ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy” Katowice, 18 maja 2007;
 13. D. Brzezińska „Oddymianie pożarowe obiektów widowiskowych – symulacje metodą CFD” Konferencja szkoleniowa naukowo-techniczne SITP „Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów widowiskowych” Warszawa, 11-12 czerwca 2007;
 14. D. Brzezińska „Modelowanie rozwoju pożaru i rozprzestrzeniania się dymu w jednoprzestrzennych halach magazynowych” Seminarium dla rzeczoznawców „Bezpieczeństwo pożarowe wielkokubaturowych obiektów logistycznych”, Łódź, 9-10.10.2008;
 15. D. Brzezińska „Wymagania w zakresie wentylacji i oddymiania dla obiektów hotelowych” Seminarium dla rzeczoznawców, Krynica Zdrój, 23-25.10.2008.
 16. D. Brzezińska „Wykorzystanie narzędzi inżynierii bezpieczeństwa pożarowego przy spełnianiu wymagań dla budynków wysokich wynikających z przepisów techniczno – budowlanych i przeciwpożarowych” Seminarium dla rzeczoznawców, Zakopane, 19-22.03.2009;
 17. D. Brzezińska „Kryteria i procedury związane z oceną poprawności wykonania symulacji komputerowych” Konferencja SITP „Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów przemysłowych,  Warszawa, 28 kwietnia 2009;
 18. D. Brzezińska „Kryteria i procedury związane z oceną poprawności wykonania symulacji komputerowych” Seminarium szkoleniowe p.t.: „Wybrane aspekty inżynierii bezpieczeństwa pożarowego - rozwiązania zamienne i zastępcze”, Dobczyce, 28-29 kwietnia 2009;
 19. D. Brzezińska „Projektowanie wentylacji pożarowej w obiektach atrialnych – przykłady projektowe” Warsztaty SITP „Projektowanie wentylacji pożarowej” 19-20 maja 2009;
 20. D. Brzezińska „Projektowanie systemów wentylacji pożarowej w aspekcie nowelizacji przepisów techniczno-budowlanych”, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Bezpieczeństwo pożarowe budynków w aspekcie zmian w przepisach przeciwpożarowych, techniczno-budowlanych oraz stosowanych urządzeń przeciwpożarowych”, Kielce, 16 października 2009 r.
 21. D. Brzezińska „Zastosowanie technik modelowania pożarów w ocenie zagrożenia pożarowego elektrowni nuklearnych” Konferencja Naukowo-Techniczna „Przeciwdziałanie poważnym  awariom  przemysłowym”, Bełchatów 26-27 listopada 2009 r.
 22. D. Brzezińska, P. Smardz „Testy systemów oddymiania z wykorzystaniem gorącego dymu” Seminarium dla rzeczoznawców, Zakopane, 17-20.03.2010;
 23. D. Brzezińska „Bezpieczeństwo techniczne Atmosfery wybuchowe w przemyśle” IX Konferencja Naukowo – Techniczna, Bronisławów, 11-12 października 2010 r.;
 24. D. Brzezińska „Wykorzystanie narzędzi CFD do weryfikacji skuteczności i poprawności działania urządzeń przeciwpożarowych” Konferencja „Zmiana sposobu użytkowania obiektów pofabrycznych. Zabezpieczenia przeciwpożarowe”, Łódź, 21 i 22 października 2010 r.;
 25. D. Brzezińska, R. Kopciński, J. Januszewski „Praktyczne wykorzystanie techniki CFD do oceny bezpieczeństwa pożarowego elektrowni” X Konferencja Techniczno-Naukowa „Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle”,  Łódź, 19 i 20 września 2011 r.;
 26. D. Brzezińska „Możliwości wydłużania przejść ewakuacyjnych w garażach przy zastosowaniu oddymiania strumieniowego lub kanałowego – analiza problemu” Seminarium dla rzeczoznawców, Zakopane, 17-20.03.2012;
 27. D. Brzezińska „Współspalanie biomasy i węgla w energetyce przemysłowej – czy wkrótce koniec?” XI Konferencja Techniczno-Naukowa „Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle”,  Łódź, 18 i 19 września 2012 r.;
 28. D. Brzezińska, Z. Glonek, A. Grzelak „Nowoczesne zabezpieczenia przeciwpożarowe układów nawęglania?” XI Konferencja Techniczno-Naukowa „Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle”,  Łódź, 18 i 19 września 2012 r.;
 29. D. Brzezińska “Fds Jet Fan Stream Modelling –Comparison With Experimental Data” 13th International Fire Science & Engineering Conference INTERFLAM 2013, Royal Holloway College University of London, UK, 24-26th June 2013;
 30. D. Brzezińska, „Plan na pożar” Energetyka Cieplna i Zawodowa str.28-32, 8/2013;
 31. D. Brzezińska, S. Nowak „Zielony Blok w Połańcu – zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe – od projektu poprzez realizację, po eksploatację” XV Sympozjum Naukowo-Techniczne Energetyka Bełchatów 2013, 9-11 września 2013 r.
 32. D. Brzezińska, S. Nowak „"Nowoczesne zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe w układach energetycznych opalanych biomasą” XII Konferencja Techniczno-Naukowa „Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle”, Warszawa, 27 i 28 listopada 2013 r.;
 33. D. Brzezińska, I. Matysiak, R. Banachowicz „Analiza systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych podczas rozładunku, magazynowania oraz transportu wewnętrznego biomasy do „Zielonego Bloku” w Połańcu”, XII Konferencja Techniczno-Naukowa „Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle”, Warszawa, 27 i 28 listopada 2013 r.;
 34. D. Brzezińska „Optymalizacja inwestycji remontowych związanych z bezpieczeństwem pożarowym dzięki wykorzystaniu technik komputerowych CFD” VI Konferencja Naukowo-Techniczna „Remonty i utrzymanie ruchu w energetyce”, Licheń, 19-20 listopada 2013 r.
 35. D. Brzezińska „Oddymianie pomieszczeń maszynowni i kotłowni – aspekty prawne i praktyczne” Konferencja szkoleniowa „Ochrona przeciwpożarowa w energetyce – Wisła 2014”, Wisła 24-25 kwietnia 2014 r.
 36. D. Brzezińska „Skuteczna wentylacja bloków energetycznych – aspekty prawne i praktyczne” XVI Sympozjum Naukowo-Techniczne Energetyka Bełchatów 2014, 8-10 września 2014 r.
 37. D. Brzezińska, S. Nowak „Pożar biomasy w silosie – jak go ugasić?”  XIII Konferencja Techniczno-Naukowa „Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle”, Puławy, 28 i 29 listopada 2014 r.;
 38. D. Brzezińska, S. Nowak „Wpływ rozszczelnienia instalacji LPG na zagrożenie wybuchem w pomieszczeniu” XIII Konferencja Techniczno-Naukowa „Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle”, Puławy, 28 i 29 listopada 2014 r.;
 39. D. Brzezińska, A. Szataniak „Wentylacja bytowa i oddymiająca polskich bloków energetycznych – analiza istniejącego stanu instalacji z wnioskami” VII Konferencja Naukowo-Techniczna „Remonty i utrzymanie ruchu w energetyce”, Licheń, 18-19 listopada 2014 r.
Inne publikacje:
 1. D. Brzezińska, P. Brzeziński, „PanolCAD”, Polski Instalator 7-8, str. 159 (1999);
 2. M. Dziubiński, D. Brzezińska, „Dym podstawowym zagrożeniem w trakcie pożaru” Rynek Instalacyjny 6, str. 28-30, 2001;
 3. R. Jędrzejewski, D. Brzezińska, „Scenariusz ewakuacyjny w obiektach szpitalnych” Rynek Instalacyjny 6, str. 34-37, 2001;
 4. M. Kosiorek, D. Brzezińska „Pożar w Grande Arche w dzielnicy La Defense w Paryżu”, Przegląd Pożarniczy 5, str. 13-17 (2002);
 5. D. Brzezińska, R. Jędrzejewski „Przeciwpożarowe klapy odcinające” Instalacje Sanitarne 4, str. 67-69 (2002);
 6. D. Brzezińska „Wykorzystanie technik komputerowych w projektowaniu systemów oddymiania na przykładzie Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej” Ochrona Przeciwpożarowa str. 25-27, 3/2004;
 7. M. Skaźnik, D. Brzezińska „Zabezpieczenie przed zadymieniem wielokondygnacyjnych pasaży handlowych” Ochrona Przeciwpożarowa str. 4, 1/2005;
 8. D. Brzezińska „Wentylacja pożarowa obiektów użyteczności publicznej – nowelizacja przepisów we Francji” Ochrona Przeciwpożarowa str. 48, 1/2005;
 9. D. Brzezińska „Wykorzystanie symulacji komputerowych do projektowania systemów bezkanałowej wentylacji pożarowej” Ochrona Przeciwpożarowa str. 30, 2/2005;
 10. D. Brzezińska „Zabezpieczenie przed zadymieniem klatek schodowych w budynkach średniowysokich” Ochrona Przeciwpożarowa str. 35, 3/2005;
 11. W. Baranowicz, D. Brzezińska „Faktyczny wpływ stanu obiektu na rozmiar szkody wynikającej z pożaru – analizy symulacji komputerowych” Ochrona Przeciwpożarowa str. 26, 4/2005;
 12. D. Brzezińska „Parametry krytyczne pożaru a możliwość prowadzenia ewakuacji” Seminarium dla rzeczoznawców „Ochrona przeciwpożarowa – szkolenie w zakresie ewakuacji” Warszawa 27.01.2006;
 13. D. Brzezińska „Rozprzestrzenianie się dymu. Poprawność wykonania symulacji CFD” Ochrona Przeciwpożarowa str. 34, 3/2008;
 14. D. Brzezińska „Oddymianie obiektów hotelowych” Ochrona Przeciwpożarowa str. 32, 4/2008;
 15. D. Brzezińska „Projektowanie systemów wentylacji pożarowej a nowelizacja przepisów techniczno-budowlanych” Ochrona Przeciwpożarowa str. 34, 4/2009;
 16. D. Brzezińska, K. Machowski „Ochrona przed zadymieniem klatek schodowych” Ochrona Przeciwpożarowa str. 29-34, 1/2010
 17. D. Brzezińska, Piotr Smardz „próby odbiorowe z użyciem gorącego dymu” Ochrona Przeciwpożarowa str. 26-30, 2/2010;
 18. D. Brzezińska „Oddymianie obiektów po nowelizacji przepisów techniczno-budowlanych” Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja nr  7-8 (2010) 279-282;
 19. D. Brzezińska „Oddymianie atriów cz.1 ” Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja nr 9 (2010) 323-327;
 20. D. Brzezińska „Oddymianie atriów cz.2 ” Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja nr 11 (2010) 424-428;
 21. D. Brzezińska „Oddymianie hal widowiskowo-sportowych” Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja nr 12 (2010) 467-472;
 22. D. Brzezińska, Dariusz Ratajczak „Wentylacja oddymiająca w garażach” Ochrona Przeciwpożarowa str. 18-23, 3/2010;
 23. D. Brzezińska, P. Tofiłło „Modelowanie rozwoju pożarów – stan wiedzy na dziś i kierunki rozwoju na jutro” Ochrona Przeciwpożarowa str. 5-11, 4/2011;
 24. D. Brzezińska, R. Kopciński, J. Januszewski „Ocena bezpieczeństwa pożarowego elektrowni” Energetyka Cieplna i Zawodowa str.32-36, 10/2011;
 25. D. Brzezińska „Możliwości wydłużania przejść ewakuacyjnych w garażach” Ochrona Przeciwpożarowa str. 14-16, 2/2012;
 26. D. Brzezińska, G. Kubicki „Wentylacja pożarowa pionowych dróg ewakuacyjnych – systemy i ich skuteczność w warunkach rzeczywistych. Część 1. Wentylacja pożarowa klatek schodowych w budynkach średniowysokich.” ” Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja nr 5 (2012) 213-216;
 27. D. Brzezińska, G. Kubicki „Wentylacja pożarowa pionowych dróg ewakuacyjnych – systemy i ich skuteczność w warunkach rzeczywistych. Część 2. Systemy mechanicznego oddymiania klatki schodowej a bezpieczeństwo ewakuacji ” Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja nr 6 (2012) 244-248;
 28. D. Brzezińska, G. Kubicki „Wentylacja pożarowa pionowych dróg ewakuacyjnych – systemy i ich skuteczność w warunkach rzeczywistych. Część 3. Zabezpieczenie przed zadymieniem klatek schodowych” Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja nr 7 (2012) 295-299;
 29. D. Brzezińska, G. Kubicki „Wentylacja pożarowa pionowych dróg ewakuacyjnych – systemy i ich skuteczność w warunkach rzeczywistych. Część 4. Zabezpieczenie przed zadymieniem klatek schodowych” Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja nr 8 (2012) 342-346;
 30. D. Brzezińska „ Projektowanie systemów wentylacji pożarowej – wymagania przepisów techniczno-budowlanych” Cyrkulacje, lipiec 2012 r. str. 26-29;
 31. D. Brzezińska „Stosowanie wentylatorów strumieniowych - bezpieczeństwo ekip ratowniczych” Cyrkulacje, wrzesień 2012 r. str. 34-35;
 32. D. Brzezińska “Fds Jet Fan Stream Modelling –Comparison With Experimental Data” 13th International Fire Science & Engineering Conference INTERFLAM 2013, Royal Holloway College University of London, UK, 24-26th June 2013;
 33. D. Ratajczak, D. Brzezińska “Oddymianie Stalowych hal przemysłowych według standardów europejskich cz. 1” Ochrona Przeciwpożarowa str. 22-25, 3/2013;
 34. D. Brzezińska, S. Nowak „Zagrożenia pod kontrolą. Zielony Blok w Połańcu – zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe cz. 1” Energetyka Cieplna i Zawodowa str.15-20, 6/2013;
 35.  D. Brzezińska, S. Nowak „Zagrożenia pod kontrolą. Zielony Blok w Połańcu – zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe cz. 2” Energetyka Cieplna i Zawodowa str.58-63, 7/2013;
 36. D. Brzezińska, „Plan na pożar” Energetyka Cieplna i Zawodowa str.28-32, 8/2013;
 37. D. Brzezińska, S. Nowak „Problemy z biomasą? Nowoczesne zabezpieczenia przeciwpożarowe w układach transportu biomasy” Chemia Przemysłowa 6/2013, str. 45-52
 38. D. Ratajczak, D. Brzezińska “Oddymianie Stalowych hal przemysłowych według standardów europejskich cz. 1” Ochrona Przeciwpożarowa str. 8-11, 4/2013;
 39. D. Brzezińska „Wentylacja przemysłowych bloków energetycznych” Ochrona Przeciwpożarowa str. 24-30, 3/2014;
 40. J. Januszewski, D. Brzezińska „Pożar w angielskiej elektrowni” Ochrona Przeciwpożarowa str. 41-42, 3/2014;
 41. D. Brzezińska, S. Nowak „Pożar biomasy w silosie – jak go ugasić?” Chemia Przemysłowa 6/2014, str. 45-52
 42. D. Brzezińska Oddymianie przemysłowych bloków energetycznych cz. 1 Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 5 2014 r
 43. D. Brzezińska Oddymianie przemysłowych bloków energetycznych cz.  2, Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 6 2014 r.
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
93-005 Łódź, ul. Wólczańska 213
+48 42 631 37 00, +48 42 631 37 41
Fax +48 42 636 56 63
wipos@info.p.lodz.pl