PŁ
Strona główna
English
Wersja polska

Pracownicy
Profesor dr habil. Ireneusz Zbiciński
Stanowisko:Profesor
Katedra Inżynierii Środowiska
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
Adres:ul. Wólczańska 213
93-005 Łódź
Kontakt:tel. 426313773
fax. 42 6364923
e-mail: ireneusz.zbicinski@p.lodz.pl
Przebieg kariery naukowej:

Prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński, specjalizacja naukowa: inżynieria chemiczna i procesowaukończył z wyróżnieniem studia w Instytucie Inżynierii Chemicznej PŁ w roku 1977. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał z wyróżnieniem w 1981, a stopień doktora habilitowanego w 1995 roku na Politechnice Warszawskiej. W roku 1983, po półrocznym stażu przemysłowym w ZWCh "Anilana" w Łodzi, rozpoczął pracę w Politechnice Łódzkiej na stanowisku adiunkta. W 2001 uzyskał awans na profesora tytularnego; od roku 2004 pracuje na stanowisku prof. zw. na Politechnice Łódzkiej. W latach 1990-1991 przez 15 miesięcy pracował jako visiting researcher w Electricity Research and Development Center, Chemical Engineering Division, Capenhurst, Wielka Brytania. Jest także stypendystą British Council. Odbył 2 miesięczny staż naukowy na Wydziale Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu w Birmingham, Wielka Brytania w 1989 roku, a w roku 1996 przebywał przez 6 tygodni w Washington State University, Pullman, USA.
W 1993 r. ukończył kurs "Mathematical Modeling and Digital Computer Simulation of Engineering and Scientific Systems" zorganizowany przez American Interface Corp. na Politechnice w Zurichu, Ukończył studia podyplomowe z zakresu BHP na Politechnice Warszawskiej (1998).
Lider projektów Unii Europejskiej w ramach INTERREG IIIB WATERSKETCH i WATERPRAXIS (2004-2012), PESCOS (2011-2013), Baltic Impulse (2013), GPEE (2013-2015), MONSUL (2015-2018),  INREP (Horyzont 2020, 2015-2017), HIPERION (Horyzont 2020, 2019-2021). Prowadził projekty badawcze dla firm Procter&Gamble, Cabbot, Henkel (3). W latach 1998-2003 był głównym wykonawcą 6letniego  projektu badawczego dla International Fine Particle Research Institue, UK/USA. Brał udział w realizacji ponad 24 grantów badawczych (w tym 10 zagranicznych m.in. dla Procter&Gamble, Cabbot, IFPRI (projekt 6-letni), 3 projekty dla firmy HENKEL itp.). Prowadził wykłady w zagranicznych ośrodkach naukowych i przemysłowych m.in. w Brazylii, Chinach, Francji, Holandii, Indiach, Japonii, Niemczech (w tym w Klubie Rzymskim), Rosji, Szwecji, Wielkiej Brytanii, USA, Ukrainie.  Opiekun naukowy 16 doktorantów (w tym 2 z Chin, 2 z Rosjii, 1 z Ukrainy).

 

 

 

 Przebieg pracy zawodowej, staże:
  1. Chemik, Instytut Inżynierii Chemicznej, Politechnika Łódzka, 1977-1980
  2. Asystent, Instytut Inżynierii Chemicznej, Politechnika Łódzka, 1980-1982
  3. Adiunkt, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka, 1982-1997
  4. Profesor nadzwyczajny, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka, 1997-2003
  5. Profesor zwyczajny, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka, 2003-Prof. dr hab. inż. I. Zbiciński otrzymał 16 nagród Rektora PŁ za działalność dydaktyczną i naukową, nagrodę NOT za najlepszą pracę magisterską (1978), nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pracę doktorską (1982), nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pracę habilitacyjną (1996), nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (zespołową, za monografię, 1998).
W 2003r. otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej za całokształt pracy dydaktycznej.
W 2010 r. otrzymał międzynarodową nagrodę „Qilu Friendship Award” – Shandong Provincial People’s Government, Chiny za wkład w rozwój ekonomiczny i socjalny prowincji Shandong.Funkcje administracyjne:

W latach 2002-2005 Prof. Zbiciński był Prodziekanem Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ ds. kształcenia i przewodniczącym Senackiej  Komisji ds. Dydaktyki.

W latach 2005-2008 był Prorektorem ds. studenckich, a w latach 2008-2012  oraz 2016-2010 Prorektorem ds. nauki Politechniki Łódzkiej.

Prowadził między innymi projekty PŁ: Liceum Ogólnokształcące PŁ, Uniwersytet III Wieku, Czwartkowe Forum Kultury, Drzwi Zawsze Otwarte, Łódzki Uniwersytet Dziecięcy.

W roku 2012 został wybrany na Dziekana Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ na kadencję 2012-2016.

Od 2000 dyrektor Centrum Uniwersytetu Bałtyckiego na Polskę z siedzibą na Politechnice Łódzkiej.
Działalność naukowa:

Zajęcia dydaktyczne:

Obszar działalności naukowej:

Inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria środowiska, inżynieria biomedyczna:
Modelowanie matematyczne (CFD) procesów inżynierii chemicznej

Suszenie, suszenie rozpryskowe

Hemodynamika przepływów w naczyniach krwionośnych

Ocena oddziaływań na środowisko (LCA-Life Cycle Assesement)Członkostwo w gremiach naukowych lub organizacjach:

Funkcje z wyboru w polskich i międzynarodowych organizacjach naukowych:
od 2004 roku członek Baltic University Board (Uppsala University, Szwecja), 
od 2007 członek Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN, a także Przewodniczący Sekcji Suszarnictwa tego Komitetu (2007-).
od 2006 członek Working Party of Drying w ramach EFChE.Wybrane publikacje:
Czasopisma z listy Journal Citation Reports (JCR):Publikacje z listy JCR 2012-2015

1. Wawrzyniak Paweł, Podyma Marek, Zbiciński Ireneusz, Bartczak Zdzisław, Rabaeva Julia: Modeling of Air Flow in an Industrial Countercurrent Spray-Drying Tower. DRYING TECHNOLOGY, 2012, vol. 30, no. 2, p.217-224.

2. Polańczyk Andrzej, Podyma Marek, Stefańczyk Ludomir, Zbiciński Ireneusz: Effects of stent-graft geometry and blood hematocrit on hemodynamic in Abdominal Aortic Aneurysm. CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING, 2012, vol. 33, no. 1, p.53-61.

3. Lewandowski Artur, Czyżewski Marcin, Zbiciński Ireneusz: Morphology and microencapsulation efficiency of foamed spray-dried sunflower oil. CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING, 2012, vol. 33, no. 1, p.95-102.

4. Wawrzyniak Paweł, Podyma Marek, Zbiciński Ireneusz, Bartczak Zdzisław, Polańczyk Andrzej, Rabaeva Julia: Model of Heat and Mass Transfer in an Industrial Counter-Current Spray-Drying Tower. DRYING TECHNOLOGY, 2012, vol. 30, no. 11, p.1274-1282.

5. Zhang Zhijun, Zbiciński Ireneusz, Huang Lixin, Nozaki Tsutomu, Wu Zhonghua: Drying Modeling and Simulation. MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING, 2012, Article ID 398130, 3 pages.

6. Wawrzyniak Paweł, Polańczyk Andrzej, Zbiciński Ireneusz, Jaskulski Maciej, Podyma Marek, Rabaevaa Julia: Modeling of Dust Explosion in the Industrial Spray Dryer. DRYING TECHNOLOGY, 2012, vol. 30, no. 15, p.1720-1729.

7. Ziemińska-Stolarska Aleksandra, Zbiciński Ireneusz, Imbierowicz Mirosław, Skrzypski Jerzy: Waterpraxis as a tool supporting protection of water in the Sulejow Reservoir. DESALINATION AND WATER TREATMENT, 2013, vol. 51, no. 19, p.4194-4206.

8. Zhang Zhijun, Dou Hua-Shu, Zbiciński Ireneusz, Liu Jun: Mathematical Modeling of Heat and Mass Transfer in Energy Science and Engineering. MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING, 2013, Article ID 241646, 3 pages.

9. Polańczyk Andrzej, Wawrzyniak Paweł, Zbiciński Ireneusz: CFD Analysis of Dust Explosion Relief System in the Counter-Current Industrial Spray Drying Tower. DRYING TECHNOLOGY, 2013, vol. 31, no. 8, p.881-890.

10. Piątkowski Marcin, Taradaichenko Maria, Zbiciński Ireneusz: Flame Spray Drying. DRYING TECHNOLOGY, 2014, vol. 32, no. 11, p.1343-1351.

11. Veshkina Natalia, Zbiciński Ireneusz, Stefańczyk Ludomir: 2D FSI determination of mechanical stresses on aneurismal walls. BIO-MEDICAL MATERIALS AND ENGINEERING, 2014, vol. 24, no. 6, p.2519-2526.

12. Yousefi Shima, Emam-Djomeh Zahra, Mousavi Mohammad, Kobarfard Farzad, Zbiciński Ireneusz: Retention rate enhancement of antioxidant and cyaniding 3-O-glucoside components of the reconstituted product from spray-dried black raspberry juice by optimizing process parameters. DRYING TECHNOLOGY, 2014, vol. 32, no. 14, p.1683-1691.

13. Li Liu, Zbiciński Ireneusz: The Origin and Development of Environmental Education in Higher Education and Its Enlightenment to China. International JOURNAL OF ENGINEERING AND INDUSTRIES, 2014, vol. 5, no. 3, p.25-30.

14. Zhang Zhijun, Dou Hua-Shu, Zbiciński Ireneusz, Wu Zhonghua, Liu Jun: Mathematical Modeling of Heat and Mass Transfer in Energy Science and Engineering 2014. MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING, 2015, Article ID 609382, 3 pages.

15. Polańczyk Andrzej, Podyma Marek, Stefańczyk Ludomir, Szubert Wojciech, Zbiciński Ireneusz: A 3D model of thrombus formation in a stent-graft after implantation in the abdominal aorta. JOURNAL OF BIOMECHANICS, 2015, vol. 48, p.425-431.

16. Piątkowski Marcin, Taradaichenko Maria, Zbiciński Ireneusz: Energy Consumption and Product Quality Interactions in Flame Spray Drying. DRYING TECHNOLOGY, 2015, vol. 33, no. 9, p.1022-1028.

17. Jaskulski Maciej, Wawrzyniak Paweł, Zbiciński Ireneusz: CFD Model Particle Agglomeration in Spray Drying, DRYING TECHNOLOGY, vol. 33, no.15-1, 2015, p.1971-1980.

18. Yousefi S., Emam-Djomeh E., Mousavi M., Kobarfard F., Zbiciński I.: Developing spray-dried powders containing anthocyanins of black raspberry juice encapsulated based on fenugreek gum, ADVANCED POWDER TECHNOLOGY, vol. 26, No., 2015, p.462-469.

19. Zbiciński Ireneusz, Veshkina Natalia, Stefańczyk Ludomir: 4D model of hemodynamics in the abdominal aorta", BIO-MEDICAL MATERIALS AND ENGINEERING, vol. 26, no.s1, 2015, p.257-264.

Monografie/rozdziały w monografiach:
1. Zbiciński Ireneusz, Rabajewa Julia, Lewandowski Artur: Drying of Foamed Materials. In: Modern Drying Technology. Process Intensification. Wiley-Vch Verlag, Weinheim, Germany: 2014, p.163-190

2. Zbiciński Ireneusz, Kudra Tadeusz, Liu Xiangdong: Pulse Combustion Drying. In: Modern Drying Technology. Process Intensification. Wiley-Vch Verlag Weinheim, Germany: 2014, p.27-56
Konferencje:

Inne publikacje:

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
93-005 Łódź, ul. Wólczańska 213
+48 42 631 37 00, +48 42 631 37 41
Fax +48 42 636 56 63
wipos@info.p.lodz.pl