PŁ
Strona główna
English
Wersja polska

Pracownicy
dr hab. inż. Marek Solecki
Stanowisko:adiunkt
Katedra Aparatury Procesowej
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
Adres:ul. Wólczańska 213
93-005 Łódź
Kontakt:tel. 42 631 37 96
e-mail: marek.solecki@p.lodz.pl
Przebieg kariery naukowej:

2012 - dyplom doktora habilitowanego, Wydział Inzynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łodzkiej, Łódź
1998 - dyplom doktora nauk technicznych, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, Łódź

 

Przebieg pracy zawodowej, staże:Asystent stażysta, Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Łódzka, 1988-1989
Asystent, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka, 1992-1998
Adiunkt, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Łódzka, od 1998
Działalność naukowa:Procesy losowego przekształcania materii rozproszonej
Dezintegracja komórek mikroorganizmów
Mikromielenie w zawiesinie
Aparatura procesowa
Obszar działalności naukowej:

dyscyplina naukowa: inżynieria chemiczna

specjalność:  procesy dynamiczne, aparatura procesowa

Członkostwo w gremiach naukowych lub organizacjach:Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
European Federation of Biotechnology
Wybrane publikacje:
Czasopisma z listy Journal Citation Reports (JCR):
 1. M. Solecki, Analiza kinetyki procesu dezintegracji mikroorganizmów. Przemysł Chemiczny, 90 (9), 2011, 1000-1003.
 2. M. Solecki, Yeast disintegration in a bead mill. Chemical and Process Engineering, 28 (3), 2007, 649-660.
 3. A. Heim, U. Kamionowska, M. Solecki, The effect of microorganism concentration on yeast cell disruption in a bead mill. Journal of Food Engineering, 83 (1), 2007, 121-128.
 4. M. Solecki, Uwalnianie związków zawartych we wnętrzu komórek mikroorganizmów.  Przemysł Chemiczny, 85, 8-9, 2, 2006, 1311-1314.
 5. A. Heim, I. Filipczak, M. Solecki, Kinetyka uwalniania białka z komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae. Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 25 (3/2), 2004, 987-992.
 6. A. Heim, U. Kamionowska, M. Solecki, Proces dezintegracji komórek drożdży w młynie perełkowym. Przemysł Chemiczny, 82, 8-9, 2, 2003, 1084-1086.
 7. A. Heim, M. Solecki, Yeast disintegration in a classical bead mill equipped with stationary baffles. Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 23 (1), 2002, 5-19.
 8. A. Heim, M. Solecki, Yeast cell disintegration in the bead mill with a multi-disk impeller. abs., Chemie Ingenieur Technik, 73 (6), 2001, 704.
 9. A. Heim, M. Solecki, Dezintegracja komórek mikroorganizmów w przepływowych młynach mieszalnikowych. Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 21 (2), 2000, 311-327.
 10. A. Heim, M. Solecki, Disintegration of microorganisms in bead mill with a multi-disk impeller. Powder Technology, 105 (1-3), 1999, 389-395.
Monografie/rozdziały w monografiach:
 1. M. Solecki, 2013. The theory of random transformation of dispersed matter, in H. Nakajima (Ed.), Mass Transfer - Advances in Sustainable Energy and Environment Oriented Numerical Modeling,  InTech, Rijeka, 1, 3-30.
 2. M. Solecki, 2012. Mechaniczna dezintegracja komórek mikroorganizmów, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, 421 (1114), 1-95.
 3. M. Solecki, 2011. The release of compounds from microbial cells, in H. Nakajima (Ed.), Mass Transfer - Advanced Aspects. InTech, Rijeka, 26, 595-618.
Konferencje:
 1. M. Solecki, Disintegration kinetics of yeast cells. 8th World Congress of Chemical Engineering. Montreal, Kanada, 23 – 27 sierpnia 2009.
 2. M. Solecki, The investigations of disruption areas of yeasts between the spherical surfaces. 6th International Conference for Conveying and Handling of Particulate Solids. Brisbane, Australia, 3-7 sierpnia 2009.
 3. M. Solecki, Analysis of methods for description of yeast cell morphology. 5th World Congress on Particle Technology, Orlando, Floryda, USA, 23-27 kwietnia 2006.
 4. M. Solecki, Desintegration of mikroorganisms in bead mill, Proceedings of the 5th International Conference for Conveying and Handlings of Particulate Solids, Sorrento, Włochy, 27-31 sierpnia 2006.
 5. A. Heim, U. Kamionowska, M. Solecki, Yeast cell disintegration in a bead mill, Proceedings of the 2nd CIGR Section VI International Symposium on Future of Food Engineering, pp. 1-9, Warszawa, Polska, 26-28 kwietnia 2006.
 6. A. Heim, M. Solecki, G. Kilbey, M.L. Delia, Ch. Frances, Rheological properties of the suspension of disintegrated baker's yeast cells. Proceedings of 4th European Congress of Chemical Engineering, Granada, Hiszpania, 21-25 września 2003.
 7. A. Heim, M. Solecki, Yeast disintegration in a bead mill with stable baffles. Proceedings of the 10th European Symposium on Comminution, Heidelberg, Germany, 2-5 September 2002.
 8. A. Heim, M. Solecki, Effect of the concentration of microorganism suspension on cell disintegration in a bead mill. Proceedings of the 6th World Congress of Chemical Engineering, Melbourne, Australia, 23-27 września 2001.
 9. A. Heim, M. Solecki, Disintegration of microorganisms in a circulating bed of balls. Proceedings of the 3rd World Congress on Particle Technology, Brighton UK, 6-9 lipca 1998.
 10. A. Heim, M. Solecki, Disintegration of yeast cells in the horizontal ball mill with a multi-disk impeller. 1st European Congress on Chemical Engineering, Florence, Włochy, 4-7 maj 1997.
Inne publikacje:
 1. A. Heim, M. Solecki, Kinetyka dezintegracji komórek drożdży w młynie perełkowym. Inżynieria i Aparatura Chemiczna 1, 2011, 9-10.
 2. M. Solecki, Modelowanie procesu dezintegracji mikroorganizmów w młynach perełkowych. Inżynieria i Aparatura Chemiczna 48 (40), 4, 2009, 120-121.
 3. A. Heim, M. Solecki, Własności reologiczne zawiesiny drożdży dezintegrowanych. Chemik 6, 2009, 380-381.
 4. A. Heim, M. Solecki, Własności reologiczne zawiesiny dezintegrowanych komórek drożdży. Inżynieria i Aparatura Chemiczna 47 (39), 2, 2008, 93-94.
 5. A. Heim, P. Owczarz, M. Solecki, Własności reologiczne zawiesiny drożdży wyznaczane w różnych układach pomiarowych. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 45 (37), 6s, 2006, 88-89.
 6. M. Solecki, A. Heim, P. Owczarz, G. Kilbery, M.-L. Delia, C. Frances, Study on the rheological properties of Baker's yeast suspension. International Journal of Applied Mechanics and Engineering 10, 2005, 137-142.
 7. A. Heim, U. Kamionowska, M. Solecki, Uwalnianie białka z komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae. Inżynieria Rolnicza, 9, 2005, 133-142.
 8. A. Heim, P. Owczarz, M. Solecki, Wpływ dezintegracji komórek drożdży piekarniczych na właściwości reologiczne zawiesiny mikroorganizmów. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 43 (35), 3s., 2004, 66-67.
 9. M. Solecki, Własności reologiczne zawiesiny dezintegrowanych drożdży piekarniczych. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 42 (34), 3, 2003, 141-142.
 10. A. Heim, U. Kamionowska, M. Solecki, Efektywność dezintegracji drożdży piekarniczych w poziomym młynie perełkowym. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, PAN, 430, 1996, 85-90.
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
93-005 Łódź, ul. Wólczańska 213
+48 42 631 37 00, +48 42 631 37 41
Fax +48 42 636 56 63
wipos@info.p.lodz.pl