PŁ
Strona główna
English
Wersja polska

Pracownicy
dr inż. Joanna Marszałek
Stanowisko:adiunkt
Katedra Termodynamiki Procesowej
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
Adres:ul. Wólczańska 213
90-924 Łódź
Kontakt:tel. 42 631 37 86
e-mail: joanna.marszalek@p.lodz.pl
Przebieg kariery naukowej:Ukończone studia:
inżynierskie – Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, 1995
magisterskie - Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, 1996
doktoranckie - Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, 2001

Ukończone studia podyplomowe:
Studium Pedagogiczne przy Politechnice Łódzkiej,1996
Studium Menedżerskie, Uniwersytet Łódzki, 2003
Przebieg pracy zawodowej, staże:pracownik techniczny - Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, 2001-2007
asystent - Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska , 2007-2009
adiunkt - Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska , 2009-obecnie 
Funkcje administracyjne:Pełnomocnik Dziekana ds. Pomocy Materialnej, 2013-obecnie
Pełnomocnik Dziekana ds. Osób Niepełnosprawnych, 2012-obecnie
Pełnomocnik Kierownika Katedry ds. BHP, 2001-obecnie 
Działalność naukowa:Udział w realizacji projektów badawczych:

- projekt KBN (promotorski) “Otrzymywanie i właściwości biodegradowalnych mieszanin i kompozytów polimerowych”,1998-2001, główny wykonawca
- projekt KBN “Biomieszaniny polimerowe ich degradacja i zastosowanie”,1999-2003, wykonawca
- projekt UE “Energy and cost reductions in production of fuel ethanol from biomass through membrane technology”, 2005-2007, wykonawca
- projekt KBN „Zastosowanie złóż strukturalnych na bazie chitozanu do sorpcji jonów metali ciężkich”, 2006-2009, wykonawca
- projekt MNISW „Kinetyka kontrolowanego uwalniania substancji aktywnych z hybrydowych układów biopolimerowych otrzymanych w formie mikrokapsułek i filmów”, 2007-2010, wykonawca
- projekt NCN „Perwaporacyjna membrana z unieruchomioną cieczą jonową do zatężania biobutanolu”, 2013-obecnie, główny wykonawca 
Zajęcia dydaktyczne:fizyka – wykład, ćwiczenia, projekt
informatyka - laboratorium
inżynieria chemiczna - ćwiczenia
chemia fizyczna – ćwiczenia, laboratorium
technika cieplna – wykład, ćwiczenia, laboratorium
termodynamika – wykład, ćwiczenia
termodynamika techniczna – wykład, ćwiczenia, laboratorium
procesy membranowe – laboratorium
biopaliwa – laboratorium
meteorologia i hydrologia - wykład
polityka energetyczna – wykład, projekt
termorenowacja i audyting energetyczny – projekt
polimery i biopolimery – wykład, seminarium 
Obszar działalności naukowej:Dziedzina: Nauki Techniczne
Dyscyplina: Inżynieria Chemiczna, Inżynieria Środowiska
Członkostwo w gremiach naukowych lub organizacjach:Polskie Towarzystwo Chitynowe, członek
Zrzeszenie Audytorów Energetycznych, członek
Wybrane publikacje:
Czasopisma z listy Journal Citation Reports (JCR):
- J. Marszałek, W. Kamiński, ”Environmental impact of bioethanol production”, Ecological Chemistry and Engineering S, 16, 4, 429-438 (2009)
- J. Marszałek, W. Kamiński, “Efficiency of acetone-butanol-ethanol-water system separation by Pervaporation”, Chem. Proc. Eng. 33 (1), 131-140 (2012)
- J. Marszalek, P. Rdzanek, “Pervaporation membrane containing ionic liquid for biobutanol concentration”, Ecol. Chem. Eng. A, 20(9), 1065-1072 (2013)
- J. Marszałek, P. Rdzanek, W. Kamiński “Improving performance of pervaporation membranes for biobutanol separation”, Desalin. Water Treat. 56, 3535–3543 (2015)
- P. Rdzanek, J. Marszałek, “Metal ion sorption dynamics in a foamed chitosan structure”, Desalin. Water Treat. 1-9 (2015)
Monografie/rozdziały w monografiach:
- J. Marszałek, W. Kamiński, „Perwaporacyjne zatężanie biobutanolu”, “Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska”, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN 66, 2, 35-40 (2010)
- W. Kamiński, J. Marszałek, E. Tomczak, „Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do opisu perwaporacyjnego rozdzielania układu woda-aceton-butanol-etanol”, “Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska”, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN 2, 227-237 (2012)
- P. Rdzanek, J. Marszałek, W. Kamiński ”Immobilisation of ionic liquid (IL) on a flat pervaporation membrane”, Monographs of the Environmental Engineering Committee Polish Academy of Sciences 118, 21-30 (2014)
Konferencje:
- J. Marszałek, P. Rdzanek, W. Kamiński “Improving performance of pervaporation membranes for biobutanol separation”, IX Ibero-American Congress on Membrane Science and Technology, CITEM 2014, Santander, Hiszpania, 2014
- J. Marszałek, P. Rdzanek, S. Heitmann, W. KamińskI, A. Górak, „Thermodynamic aproach to purification of biobutanol by pervaporation using supported ionic liquid membranes”, 13th Joint European Thermodynamics Conference, JETC 2015, Nancy, France, 2015
- P. Rdzanek, J. Marszałek, W. Kamiński, “The butanol-ethanol-acetone-water recovery by pervaporation using commercial membranes”, Central European Conference ECOpole’15, 2015
Inne publikacje:...
- J. Marszałek, W. Kamiński, “Concentration of butanol-ethanol-acetone-water using pervaporation”, Proceedings of ECOpole’11, PECO 2012, 6(1), 31-36 (2012)
- J. Marszałek, P. Rdzanek „Perwaporacyjna membrana z dodatkiem cieczy jonowej do zatężania biobutanolu”, Proceedings of ECOpole’13, PECO 2014, 8(2) (2014)
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
90-924 Łódź, ul. Wólczańska 213
+48 42 631 37 00, +48 42 631 37 41
Fax +48 42 636 56 63
wipos@info.p.lodz.pl