PŁ
Strona główna
English
Wersja polska

Pracownicy
dr inż. Joanna Marszałek
Stanowisko:adiunkt badawczo-dydaktyczny
Katedra Inżynierii Środowiska
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
Adres:ul. Wólczańska 213
93-005 Łódź
Kontakt:tel. 42 631 37 86
e-mail: joanna.marszalek@p.lodz.pl
Przebieg kariery naukowej:Ukończone studia:
inżynierskie – Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, 1995
magisterskie - Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, 1996
doktoranckie - Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, 2001

Ukończone studia podyplomowe:
Studium Pedagogiczne przy Politechnice Łódzkiej,1996
Studium Menedżerskie, Uniwersytet Łódzki, 2003
Przebieg pracy zawodowej, staże:pracownik techniczny - Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Katerdra Termodynamiki Procesowej, 2001-2007
asystent - Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Katedra Termodynamiki Procesowej, 2007-2009
adiunkt - Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Katedra Termodynamiki Procesowej, 2009-2019
adiuntkt badawczo-dydaktyczny - Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Katedra Inżynierii Środowiska, 2020-obecnie
Funkcje administracyjne:Pełnomocnik Dziekana ds. Pomocy Materialnej, 2013-2022
Pełnomocnik Dziekana ds. Osób Niepełnosprawnych, 2012-2020
Działalność naukowa:Promotor pomocniczy pracy doktorskiej:
- P. Rdzanek "Biobutanol concentration from acetone- butanol-ethanol-water system", 2012-2016, obrona 09.2016
- I. Gortat "Polymer membranes and the phenomenon of fouling in modeling and analysis of the process of water desalination using the pervaporation method", 2020-obecnie

Udział w realizacji projektów badawczych:
...
- projekt NCN "Badanie mechanizmu wzajemnych oddziaływań procesów pogłębionego utleniania i filtracji membranowej", 2017-2020, wykonawca
- projekt NCN „Opracowanie innowacyjnej technologii liofilizacji truskawek w trybie ciągłym, z kontrolą i optymalizacją on-line parametrów jakościowych produktu, opartą na algorytmach sztucznej inteligencji oraz pomiarach spektralnych”, 2022-obecnie

Zajęcia dydaktyczne:fizyka – wykład, ćwiczenia, projekt
informatyka - laboratorium
inżynieria chemiczna - ćwiczenia
chemia fizyczna – ćwiczenia, laboratorium
technika cieplna – wykład, ćwiczenia, laboratorium
termodynamika – wykład, ćwiczenia, laboratorium
termodynamika techniczna – wykład, ćwiczenia, laboratorium
procesy membranowe – wykład, projekt, laboratorium
biopaliwa – wykład, laboratorium
meteorologia i hydrologia - wykład
polityka energetyczna – wykład, projekt
termorenowacja i audyting energetyczny – projekt
termomodernizacja i audyt energetyczny - wykład, ćwiczenia, projekt
paliwa i energia - wykład, laboratorium
polimery i biopolimery – wykład, seminarium, laboratorium
 
Zrealizowane prace dyplomowe:
- prace inżynierskie: 18
- prace magisterskie: 17
Obszar działalności naukowej:Dziedzina: Nauki Techniczne
Dyscyplina: Inżynieria Chemiczna, Inżynieria Środowiska
Członkostwo w gremiach naukowych lub organizacjach:Polskie Towarzystwo Chitynowe, członek
Zrzeszenie Audytorów Energetycznych, członek
MDPI - Publisher of Open Access Journals - recenzent
Wybrane publikacje:
Czasopisma z listy Journal Citation Reports (JCR):
- Kaminski, W., Marszalek, J., Tomczak, E., Water desalination by pervaporation – Comparison of energy consumption, Desalination Volume 433, 1 May 2018, 89-93 DOI: 10.1016/j.desal.2018.01.014
- Marszałek, J., Tylman, M., Rdzanek, P., Kamiński, W., The influence of hydrodynamic conditions on the recovery of acetone, butanol and ethanol in pervaporation membrane modulesChemical and Process Engineering - Inzynieria Chemiczna i Procesowa Volume 39, Issue 2, 2018, 155-163, DOI: 10.24425/119106
- Kubaczka, A., Kamiński, W., Marszałek, J., Predicting mass fluxes in the pervaporation process using Maxwell-Stefan diffusion coefficients, Journal of Membrane Science, Volume 546, 15 January 2018, 111-119,  DOI: 10.1016/j.memsci.2017.08.074
- Rdzanek, P., Marszałek, J., Kamiński, W., Biobutanol concentration by pervaporation using supported ionic liquid membranes, Separation and Purification Technology, Volume 196, 8 May 2018, 124-131, DOI: 10.1016/j.seppur.2017.10.010
- Marszałek, J.; Żyłła, R. Recovery of Water from Textile Dyeing Using Membrane Filtration Processes. Processes 2021, 9, 1833. https://doi.org/10.3390/pr9101833
- Mucha, M., Mróz, P., Wrona, D. et al. Microstructural formation of gypsum by setting in the presence of hydroxypropyl methylcellulose (HPMC). J Therm Anal Calorim 147, 1107–1113 (2022). https://doi.org/10.1007/s10973-020-10398-3
- Żyłła, R.; Foszpańczyk, M.; Olak-Kucharczyk, M.; Marszałek, J.; Ledakowicz, S. Removal of Organic Compounds with an Amino Group during the Nanofiltration Process. Membranes 2022, 12, 58. https://doi.org/10.3390/membranes12010058
Monografie/rozdziały w monografiach:
- Kaminski W., Tomczak E., Marszalek J. (2021) Pervaporation as an Alternative Desalination Method. In: Ksibi M. et al. (eds) Recent Advances in Environmental Science from the Euro-Mediterranean and Surrounding Regions (2nd Edition). EMCEI 2019. Environmental Science and Engineering. Springer, Cham. pp.201-205 https://doi.org/10.1007/978-3-030-51210-1_34, ISBN: 978-3-030-51210-1
Konferencje:
- Marszałek J., Żyłła R. “The use of two-stage membrane filtration for water recovery in textile industry”, 23rd Polish Conference of Chemical and Process Engineering (IChiP’19), 2-5.06.2019, Jachranka, Poland
- Olak-Kucharczyk M., Marszałek J., Żyłła R., Boruta T., Milala R., Foszpańczyk M., Ledakowicz S. „Pharmaceutical RO concentrates disposal by using ozonation process”, 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes (EAAOP-6), 26-30.06.2019, Portorose, Slovenia
- Kamiński W., Tomczak E., Marszałek J. „Pervaporation as alternative desalination method”, 2nd Euro-Mediterranean Conference for Environmental Integration (EMCEI 2019) Sousse, Tunisia 10-13.10.2019
- Marszałek J. „Perwaporacja w służbie inżynierii środowiska”, II Konferencja naukowa EkoBioTex 25.11.2022, Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny, Łódź
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
93-005 Łódź, ul. Wólczańska 213
+48 42 631 37 00, +48 42 631 37 41
Fax +48 42 636 56 63
wipos@info.p.lodz.pl