PŁ
Strona główna
English
Wersja polska

Pracownicy
Prof. dr hab. inż. Hanna Kierzkowska-Pawlak
Stanowisko:profesor
Katedra Inżynierii Molekularnej
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
Adres:ul. Wólczańska 213
93-005 Łódź
Kontakt:tel. +48 426313774
e-mail: hanna.kierzkowska-pawlak@p.lodz.pl
Przebieg kariery naukowej:

1994: magister inżynier, inżynieria chemiczna, specjalność: przemysłowa ochrona środowiska, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ
2000: doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii chemicznej, tytuł rozprawy doktorskiej „Zastosowanie kalorymetrii reakcyjnej do badań procesów absorpcji”, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ
2012: doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie inżynierii chemicznej, tytuł rozprawy „ Badania absorpcji i desorpcji CO2 w roztworach metylodietanoloaminy”,  Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ
2022: profesor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna

 

Przebieg pracy zawodowej, staże:

1994 2000: asystent,  Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ
2000 2017: adiunkt
12/201607/2017: staż naukowy w Research Institute of Green Science and Technology, Shizuoka University (Japonia)
2018-2022: profesor uczelni

od 2022 - profesor

Funkcje administracyjne:

2012 2016:  prodziekan ds. kształcenia
2018 2019:  członek zespołu ds. nauki i szkół doktorskich
2018 2019:  sekretarz zespołu ds. statutu PŁ (Ustawa 2.0)
2019 2020:  dziekan wydziału
2019 przewodnicząca Rady Dyscypliny Inżynieria Chemiczna
2019 – czlonek Rady ds. Stopni w dyscyplinach nauki chemiczne, inżynieria chemiczna, technologia żywności i żywienia

 

Działalność naukowa:

20062009: kierownik projektu “Mechanizm i kinetyka desorpcji nukleacyjnej”, projekt badawczy MNiSW, Nr 1 T09C 018 30
2009
2013: główny wykonawca „ Absorpcja i desorpcja CO2 w nowym rozpuszczalniku - wodnym roztworze MDEA aktywowanym AEEA/EMEA”, projekt badawczy MNiSW, Nr N N209 102937
2018–2021: główny wykonawca „ Nowe nanokatalityczne wypełnienia strukturalne do procesów uwodornienia ditlenku węgla ”, projekt badawczy NCN-Opus13
2021: kierownik projektu badawczo-rozwojowego Wykorzystanie procesów katalitycznych do konwersji szkodliwych związków z atmosfery, Część I (umowa objęta klauzulą poufności).

 

Zajęcia dydaktyczne:
 • Środowiskowa inżynieria procesowa (ruch ciepła i masy)
 • Inżynieria reakcji chemicznych
 • Komputerowe techniki projektowania
 • Ochrona powietrza
 • Symulacja procesów inżynierii środowiska (ChemCad)
 • Technologie ograniczania emisji CO2
 • Chemia nieorganiczna
Obszar działalności naukowej:Technologie plazmowe dla czystej energii i środowiska
- Nowe materiały katalityczne, cienkie warstwy, katalitycznie wypełnienia strukturalne do procesów wielofazowych
- Produkcja wodoru z wody przez plazmę indukowaną laserem femtosekundowym

Wychwytywanie i konwersja CO2
- Technologie wychwytywania CO2 (CCS - Carbon Dioxide Capture and Storage), absorpcja CO2 w roztworach amin (kinetyka, równowaga i efekty cieplne)
- Konwersja CO2 do wartościowych produktów (CCU - Carbon Capture and Utilization), uwodornienie CO2


CV-krótka wersja

Członkostwo w gremiach naukowych lub organizacjach:
2011 – European Commission, Directorate-General for Research and Innovation - an expert evaluator, 7th Framework Programme UE (FP7-ENERGY)
2013 – European Commission, Directorate-General for Research and Innovation - an expert evaluator, 7th Framework Programme UE (FP7-ENERGY)
2020 – European Commission, an expert evaluator,  Horizon 2020 (RIA Research and Innovation Action)
2022 – European Commission, an expert evaluator,  Horizon Europe, European Innovation Council (Pathfinder Challenges)


Wybrane publikacje:
Czasopisma z listy Journal Citation Reports (JCR):Orcid.org/0000-0001-9903-3627 Więcej
Monografie/rozdziały w monografiach:
 • Wilk A., Więcław-Solny L., Stec M., Kierzkowska-Pawlak H., Wyznaczanie kinetyki absorpcji ditlenku węgla w wodnym roztworze MEA, w „Kinetyka reakcji heterogenicznych w procesach konwersji paliw stałych” pod redakcją Marka Ściążko (ISBN: 978-83-940055-7-3), IChPW w Zabrzu, Zabrze 2015
 • Kierzkowska-Pawlak H.,  Chacuk. A, Pressure swing absorption of carbon dioxide in physical solvents, in Environmental Engineering III edited by L. Pawłowski et al., CRC  Press, 2010
 • Kierzkowska-Pawlak H., Suder S., Sterilization of medical wastes, in „Medical Waste Management -selected problems”  edited by G. Wielgosiński (in Polish), PAN Oddział w Łodzi, Łódź 2004
 • Suder S., Kierzkowska-Pawlak H., Medical Waste Management in European Union, in „Medical Waste Management -selected problems” edited by G. Wielgosiński (in Polish), PAN Oddział w Łodzi, Łódź 2004
Konferencje:
 • Zimna plazma jako narzędzie do realizacji projektów inżynierii molekularnej − nanokatalizatory konwersji CO2, Kierzkowska-Pawlak H., Balcerzak J., Fronczak M., Kapica R., Sielski J., Tyczkowski J., 63 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Sekcja Chemii Radiacyjnej i Chemii Plazmy, Łódź, 2021. Referat sekcyjny (keynote)
 • Catalytic activity of plasma-prepared thin films based on mixed cobalt and iron oxides in CO2 conversion to CO, Kapica R., Kierzkowska-Pawlak H., Ryba M., Fronczak M., Sielski J., Januszewicz B., Tyczkowski J., 3rd Webinar on Catalysis, Chemical Engineering & Technology, Greenville (Stany Zjednoczone), 2021.
 • Plasma Deposited Alumina-based Washcoat for Catalytic Structured Packings, Kędzierska-Sar A., Kozłowski K., Fronczak M., Leśniak M., Kierzkowska-Pawlak H., Tyczkowski  J., 23rd International Conference-School Advanced Materials and technologies, Palanga (Litwa), 2021.
 • In situ XPS Analysis of Thermally Induced Changes in the Molecular Structure of Plasma Deposited CoOx based Nanocatalysts Balcerzak J., Kapica R., Kierzkowska-Pawlak H., Tyczkowski J., 23rd International Conference-School Advanced Materials and technologies, Palanga (Litwa), 2021.
 • Investigation of cobalt oxide-based thin films deposited by cold plasma on structured supports as promising catalysts for CO2 methanation, Mohammadpour N., Kierzkowska-Pawlak H., Balcerzak J., Kędzierska-Sar A., Tyczkowski  J., Global Conference on Catalysis & Applied Chemical Engineering (Webinar GCC), 2021.
 • Thin-film catalytic structured packings for CO2 conversion, Kierzkowska-Pawlak H., Tyczkowski J., Balcerzak J., Kruszczak E., XXIII Polish Conference on Chemical and Process Engineering, Jachranka,  2019.
 • Advances in plasma produced CoOx-based nanocatalysts for CO2 methanation, Kierzkowska-Pawlak H., Tracz P., Balcerzak J., Tyczkowski J., International Symposium on Plasmas for Catalyses and Energy Materials (ISPCEM-2018), Tianjin (Chiny), 2018. Referat na zaproszenie.
 • Plasma produced nanocatalysts for CO2 conversion, Kierzkowska-Pawlak H., Tyczkowski J., International Symposium toward the Future of Advanced Researches, Shizuoka University, Shizuoka (Japonia), 2017. Referat na zaproszenie.
 • Postępy w plazmowym wytwarzaniu nanokatalizatorów opartych na tlenkach kobaltu do metanizacji CO2, Kierzkowska-Pawlak H., Tracz P, Balcerzak J. Tyczkowski J., IV Ogólnopolskie Sympozjum "Reaktory wielofazowe i wielofunkcyjne dla procesów chemicznych i ochrony środowiska", Gliwice, 2018.

Inne publikacje:
 
 
    
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
93-005 Łódź, ul. Wólczańska 213
+48 42 631 37 00, +48 42 631 37 41
Fax +48 42 636 56 63
wipos@info.p.lodz.pl