PŁ
Strona główna
English
Wersja polska

Pracownicy
Dr hab. inż. Hanna Kierzkowska-Pawlak
Stanowisko:profesor nadzwyczajny PŁ
Katedra Inżynierii Molekularnej
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
Adres:ul. Wólczańska 213
90-924 Łódź
Kontakt:tel. +48 426313774
e-mail: hanna.kierzkowska-pawlak@p.lodz.pl
Przebieg kariery naukowej:

1994: magister inżynier, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ, specjalność: przemysłowa ochrona środowiska,

2000: doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii chemicznej, tytuł rozprawy doktorskiej „Zastosowanie kalorymetrii reakcyjnej do badań procesów absorpcji” na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

2012: doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie inżynierii chemicznej, tytuł rozprawy „ Badania absorpcji i desorpcji CO2 w roztworach metylodietanoloaminy ” Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

Przebieg pracy zawodowej, staże:

1994 - 2000: asystent,  Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ
2000 - 2017: adiunkt
od 2018  - profesor nadzwyczalny PŁ
12/2016-07/2017: staż naukowy w Research Institute of Green Science and Technology, Shizuoka University (Japonia)

Funkcje administracyjne:

2008 - 2011: pełnomocnik dziekana ds. promocji       

2011 - 2012: członek kierunkowej komisji dydaktycznej (inżynieria środowiska, inżynieria biochemiczna)

2012 -2016 : prodziekan ds. kształcenia

Działalność naukowa:

1997-2000: kierownik projektu “Zastosowanie kalorymetrii reakcyjnej do badań procesów absorpcji”, projekt badawczy  KBN, Nr 3 T09C 006 11

2006-2009: kierownik projektu “Mechanizm i kinetyka desorpcji nukleacyjnej”, projekt badawczy MNiSW, Nr 1 T09C 018 30

2009-2013: główny wykonawca „ Absorpcja i desorpcja CO2 w nowym rozpuszczalniku - wodnym roztworze MDEA aktywowanym AEEA/EMEA”, projekt badawczy MNiSW, Nr N N209 102937

od 2018: główny wykonawca „ Nowe nanokatalityczne wypełnienia strukturalne do procesów uwodornienia ditlenku węgla ”, projekt badawczy NCN-Opus13

 

Zajęcia dydaktyczne:
  • Inżynieria reakcji chemicznych
  • Środowiskowa inżynieria procesowa
  • Komputerowe techniki projektowania
  • Ochrona powietrza
  • Symulacja procesów inżynierii środowiska (ChemCad)
  • Technologie ograniczania emisji CO2
  • Analizy środowiskowe
Obszar działalności naukowej:- CO2 capture technologies (CCS - Carbon Dioxide Capture and Storage)
 - Chemcal conversion of CO2 into valuable products (CCU -  Carbon Capture and Utilization)
 - CO2 absorption in aqueous amine solutions (kinetics, equilibrium and heat effects)
 - gas-solid, gas-liquid reactions and catalysis
                           - structured reactors for multiphase reactions
                           - plasma deposition of catalytic thin films
Członkostwo w gremiach naukowych lub organizacjach:2011 – Directorate-General for Research and Innovation,  European Commission, Brussels - an expert evaluator of the 7 Framework Programme UE (FP7-ENERGY-2011-2, Clean Coal-Carbon Capture and Storage)
2013 – Directorate-General for Research and Innovation,  European Commission, Brussels - an expert evaluator of the 7th Framework Programme UE (FP7-ENERGY-2013-1)
Wybrane publikacje:
Czasopisma z listy Journal Citation Reports (JCR):1. Kierzkowska-Pawlak H, Zarzycki R., Calorimetric studies of CO2 absorption into toluene/water emulsionsChemical Papers, 2000, vol. 54, nr 6b, 437-441 
2. Kierzkowska-Pawlak H, Zarzycki R., Calorimeric measurements of CO2 absorption into aqueous N-methyldiethanolamine solutionsChemical Papers, 2002, vol. 56 nr 4, 219-227 
3. Kierzkowska-Pawlak. H., Zarzycki R., Solubility of Carbon Dioxide and Nitrous Oxide in Water + Methyldiethanolamine and Ethanol + Methyldiethanolamine SolutionsJ. Chem. Eng. Data 2002, Vol. 47, 6,  1506-1509  
4. Kierzkowska-Pawlak H, Wielgosiński G., Wpływ stężenia wodorotlenku sodowego na rozpuszczalność tlenu w roztworach wodnych, Chemical and Process Engineering (Inżynieria Chemiczna i Procesowa), 2001, 22, 3C, 717-722  
5. Kierzkowska-Pawlak. H., Zarzycki R., Technika analogii z N2O jako metoda określenia rozpuszczalności gazu w cieczy w układach z reakcją chemiczną, Chemical and Process Engineering (Inżynieria Chemiczna i Procesowa), 2004, 25, 3/2, 1101-1106 
6. Kierzkowska-Pawlak H., Włodarczyk D., Zarzycki R., Badania absorpcji gazów w układach dwufazowych ciekłychChemical and Process Engineering (Inżynieria Chemiczna i Procesowa), 2004, 25, 3/2, 1095-1100 
7. Kierzkowska-Pawlak, H.Enthalpies of Absorption and Solubility of CO2 in Aqueous Solutions of MethyldiethanolamineSeparation Science & Technology, 2007, Vol. 42,  12, 2723-2737 
8. Kierzkowska-Pawlak H., Desorption of CO2 from aqueous solutions of N-methylpirrolidone, Przemysl Chemiczny 2008, 87 (2), 174-178 
9. Kierzkowska-Pawlak  H., Chacuk A., Carbon Dioxide Desorption from Saturated Organic Solvents Chem. Eng. Tech. , 2010, 33 (1), 74-81  
10. Kierzkowska-Pawlak  H., Chacuk A., Carbon dioxide removal from the flue gases by absorption/desorption  in aqueous diethanolamine solutionsJ. Air & Waste Manag. Assoc., 2010, 60
(8), 925-931

11. Kierzkowska-Pawlak  H., Chacuk A., Kinetics of carbon dioxide absorption into aqueous MDEA solutionsEcological Chemistry and Engineering S, 2010, 17 (4), 463-475
12. Kierzkowska-Pawlak  H., Chacuk A., Kinetics of CO2 desorption from aqueous N-methyldiethanolamine solutionsChem. Eng. J., 2011, 168 (8), 367-375
13. Kierzkowska-Pawlak H., Siemieniec M., Chacuk A., Reaction Kinetics of CO2 in Aqueous Methyldiethanolamine Solutions Using the Stopped-Flow Technique, Chemical and Process Engineering (Inż. Chem. Proc.), 2011, 32 (4/2), DOI: 10.2478/v10176-012-0001-6
14. Kierzkowska-Pawlak H., Chacuk A., Numerical simulation of CO2 absorption into aqueous MDEA solutions, Korean Journal of Chemical Engineering, 2012, 29 (6), DOI: 10.1007/s11814-011-0244-9
15. Kierzkowska-Pawlak  H., Determination of kinetics in gas-liquid reaction systems. An overviewEcological Chemistry and Engineering S, 2012, 19, 175-196
16. Kierzkowska-Pawlak H., Siemieniec M., Chacuk A.Investigation of CO2 and ethylethanolamine reaction kinetics in aqueous solutions using the stopped-flow technique, Chemical Papers, 2013, 67 (9)
17. Kierzkowska-Pawlak H., Chacuk A., Sieminiec, Reaction kinetics of CO2 in aqueous 2-(2-aminoethylamino)ethanol solutions using a stirred cell reactor, Int. J. Green. Gas Control, 2014, 24, 106-114

18. A. WILK, L. WIĘCŁAW-SOLNY, H. KIERZKOWSKA-PAWLAK, M. STEC  D. ŚPIEWAK, T. SPIETZ, Wpływ zmiany składu rozpuszczalnika na ciepło absorpcji w procesie usuwania CO2 z gazów spalinowych, Przem. Chemiczny, 2014, 12, DOI:10.12916/przemchem.2014.2237
19. Kierzkowska-Pawlak H., Kinetics of CO2 absorption in aqueous N,N-Diethylethanolamine and its blend with  N-(2-Aminoethyl)ethanolamine using a stirred cell reactor, Int. J. Green. Gas Control, 2015,  vol. 37, 76–84, 10.1016/j.ijggc.2015.03.002.
20. Andrzej Wilk, Lucyna Więcław-Solny, Dariusz Śpiewak, Tomasz Spietz, Hanna Kierzkowska-Pawlak, Selection of Amine Sorbents for CO2 Capture from Flue Gases, Chemical and Process Engineering 2015, 36 (1), 49-57, DOI: 10.1515/cpe-2015-0004 (open access)
21. Kierzkowska-Pawlak, H., & Kruszczak, E. (2017). Revised kinetics of CO2 absorption in aqueous N, N-diethylethanolamine (DEEA) and its blend with N-methyl-1, 3-propane-diamine (MAPA). International Journal of Greenhouse Gas Control, 57, 134-142.
22. Kierzkowska-Pawlak, H., Tracz, P., Redzynia, W., & Tyczkowski, J. (2017). Plasma deposited novel nanocatalysts for CO2 hydrogenation to methane. Journal of CO2 Utilization, 17, 312-319.
23. Tracz P.,  Redzynia W,  Kierzkowska-Pawlak H,  Tyczkowski J. (2017)  Methanation of carbon dioxide over nanocatalysts prepared by cold plasma deposition, Przem. Chem., DOI:10.15199/62.2017.3.35
24. Kruszczak E., Kierzkowska-Pawlak, H., CO2 Capture by Absorption in Activated Aqueous Solutions of N,N-Diethylethanoloamine,
Ecological Chemistry and Engineering. S, 2017, 24(2), DOI: 10.1515/eces-2017-0016

Monografie/rozdziały w monografiach:1. Kierzkowska-Pawlak H., Suder S., Sterilization of medical wastes, in „Medical Waste Management -selected problems”  edited by G. Wielgosiński (in Polish), PAN Oddział w Łodzi, Łódź 2004
2. Suder S., Kierzkowska-Pawlak H., Medical Waste Management in European Union, in „Medical Waste Management -selected problems” edited by G. Wielgosiński (in Polish), PAN Oddział w Łodzi, Łódź 2004
3. Kierzkowska-Pawlak H.,  Chacuk. A, Pressure swing absorption of carbon dioxide in physical solvents, in Environmental Engineering III edited by L. Pawłowski et al., CRC  Press, 2010
4. Wilk A., Więcław-Solny L., Stec M., Kierzkowska-Pawlak H.,  Wyznaczanie kinetyki absorpcji ditlenku węgla w wodnym roztworze MEA , w „Kinetyka reakcji heterogenicznych w procesach konwersji paliw stałych” pod redakcją Marka Ściążko (ISBN: 978-83-940055-7-3), IChPW w Zabrzu, Zabrze 2015
Konferencje:2012-2015
1. Kierzkowska-Pawlak, H.; Siemieniec, M.; Chacuk, A, Reaction kinetics of CO2 in aqueous ethylethanolamine solutions by a stopped-flow technique, 39th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, 21-25 May 2012, Tatrianské Matliare

2. Kierzkowska-Pawlak, H.; Siemieniec, M.; Chacuk, A., Kinetics of CO2 absorption into aqueous 2-((2-aminoethyl)amino)ethanol solutions, 39th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, 21-25 May 2012, Tatrianské Matliare
3. Chacuk A, Kierzkowska-Pawlak, H.; Siemieniec, M., Kinetyka reakcji CO2 z wybranymi typami amin w roztworach wodnych, Proceedings of: XXI Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Kołobrzeg, Volume: I, 2013
4. Redzynia W., Balcerzak J., Sielski J., Kierzkowska-Pawlak H., Tyczkowski J., Promising PEMOCVD cobalt and ruthenium oxide layers for CO2 methanation process. 7 th International Conference–School “ADVANCED MATERIALS AND TECHNOLOGIES” August 27-31, 2015, Palanga, Lithuania
2016

5. Tracz P., Balcerzak J., Kapica R., Kierzkowska-Pawlak H., Tyczkowski J., Preparation and Characterization of Titanium-Based Cobalt-Doped Thin Films Prepared by Plasma-Enhanced Metalorganic Chemical Vapor Deposition, 18-th International Conference-School ADVANCED MATERIALS AND TECHNOLOGIES August 27-31, 2016, Palanga, Lithuania
6. Tracz P., Redzynia W., Kierzkowska-Pawlak H., Tyczkowski J., CO2 methanation over nanocatalysts prepared by cold plasma deposition, The 22nd Polish Conference of Chemical and Process Engineering, 5–9 September 2016, Spała, Poland
7. Kruszczak  E., Tracz P., Kierzkowska-Pawlak H., Tyczkowski J., Plasma-Deposited Thin Films of Transition Metal Oxides for Catalytic CO2 hydration, 18-th International Conference-School ADVANCED MATERIALS AND TECHNOLOGIES August 27-31, 2016, Palanga, Lithuania
8. Kruszczak E., Kierzkowska-Pawlak H, Absorpcja CO2 w aktywowanych wodnych roztworach N,N-dietyletanoloaminy, The 22nd Polish Conference of Chemical and Process Engineering, September 5–9, 2016, Spała
2017
INVITED LECTURE: Kierzkowska-Pawlak H, Tyczkowski J.,  Plasma produced nanocatalysts for CO2 conversion, 2017 International Symposium toward the Future of Advanced Researches, Shizuoka University, February 27, 2017, Shizuoka (Japonia)

 H. Kierzkowska-Pawlak, E. Kruszczak, J. Tyczkowski, NOVEL INORGANIC NANOCATALYSTS FOR ENHANCING CO2 CAPTURE, Central European Conference ECOpole’17 (Polanica Zdrój) 4-7 October 2017

E. Kruszczak, H. Kierzkowska – Pawlak, STUDY OF CO2 ABSORPTION INTO MIXED AMINES OF DEEA AND MAPA, Central European Conference ECOpole’17 (Polanica Zdrój) 4-7 October 2017

 K. Sobala, H. Kierzkowska-Pawlak, DETERMINATION OF HEAT OF ABSORPTION OF CO2 IN AQUEOUS AMINE SOLUTIONS, Central European Conference ECOpole’17 (Polanica Zdrój) 4-7 October 2017



 



Inne publikacje:1. Kierzkowska-Pawlak H, Zarzycki R., A novel experimental technique of physical absorption studies,   Chemie Ingieneur Technik, 2001,  Vol. 73, No 6, 68
2. Kierzkowska-Pawlak H., Poliński P., Chacuk A., Research of the Removal of Acid Gas Impurities in Water Solutions of MDEA, Polish  Journal of Chemical Technology, 2003, Vol. 5, No 4, 47 – 49
3. Kierzkowska-Pawlak H, Jankowska-Kostrzewa M., Zarzycki R., Studies on Kinetics of Carbon Dioxide Desorption from Supersaturated Water Solutions, Ecological Chemistry and Engineering (Chemia i Inżynieria Ekologiczna), 2004, Vol. 11, No 11, 1181-1191
4. Kierzkowska-Pawlak H., Zarzycki R.: Effect of a Dispersed Liquid Phase on Mass Transfer Rate in Gas-Liquid-Liquid Systems, Ecological Chemistry and Engineering (Chemia i Inżynieria Ekologiczna), 2005, Vol. 12, No 9,  989-1001
5. Kierzkowska-Pawlak H., Pressure swing absorption of carbon dioxide in n-methyl-2-pyrrolidone solutions, Polish Journal of Chemical Technology, 2007, Vol. 9, No 2, 106-109
6. Kierzkowska-Pawlak, H., Chacuk, A, Pressure swing absorption of carbon dioxide in DMEPEG solutions, Environment Protection Engineering, 2009, Vol. 35, No 2, 37-45


Znalezione obrazy dla zapytania researchgate  Profil Research Gate         
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
90-924 Łódź, ul. Wólczańska 213
+48 42 631 37 00, +48 42 631 37 41
Fax +48 42 636 56 63
wipos@info.p.lodz.pl