PŁ
Strona główna
English
Wersja polska

Pracownicy
dr inż. Radosław Ślęzak
Stanowisko:adiunkt
Katedra Inżynierii Bioprocesowej
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
Adres:ul. Wólczańska 213
93-005 Łódź
Kontakt:tel. 42 631 39 76
e-mail: radoslaw.slezak@p.lodz.pl
Przebieg kariery naukowej:2011-2014: asystent,  Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka
2014-         : adiunkt,  Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka
Działalność naukowa:2019-2023: wykonawca projektu: Developing and Implementing Sustainability-Based Solutions for Bio-Based Plastic production and Use to Preserve Land and Sea Environmental Quality in Europe" - "BIO-PLASTICS EUROPE", projekt UE: Horyzont 2020, Contract No: 860407.
2018-2022: wykonawca projektu: Research centre for low-carbon energy technologies, project of excellent research no. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000753, Operational Programme of Research, Development and Education, Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic
2013-2015: wykonawca projektu: "Biogas production from organic waste in the European Food And beverage Industry - "FABbiogas", projekt UE: Intelligent Energy - Europe (IEE) Programme, Contract No: IEE/12/768/S12.645921.
2012-2014: wykonawca projektu "Opracowanie zautomatyzowanych procedur do monitoringu osadu czynnego w oczyszczalniach ścieków. NR14-0004-10
2011-2013: wykonawca grantu: "Symulacja aerobowego składowiska odpadów komunalnych w lizymetrach", grant promotorski.
2007-2010: wykonawca zadania: "Inżynieria procesów ograniczania emisji oraz utylizacji gazów szkodliwych i cieplarnianych", grant zamawiany MEiN,  Nr PBZ-MEiN-3/2/2006.
Zajęcia dydaktyczne:
 • Inżynieria chemiczna
 • Inżynieria procesowa
 • Inżynieria bioprocesowa
 • Inżynieria procesowa i aparatura
 • Podstawy mikrobiologii
 • Mikrobiologiczna analiza wody
 • Mikrobiologia środowiskowa
 • Biotechnologia Środowiskowa
 • Biologiczne metody oczyszczania ścieków
 • Dyfuzyjne procesy rozdzielania
 • Elementy informatyki
 • Podstawy inżynierii chemicznej
 • Czynniki zagrożeń procesowych
Wybrane publikacje:
Czasopisma z listy Journal Citation Reports (JCR):
 1. R. Slezak, L. Krzystek, P. Dziugan, S. Ledakowicz : Co-pyrolysis of Beet Pulp and Defecation Lime in TG-MS System, Energies, 13(9), 2020, 2304 (1-14), DOI: 10.3390/en13092304, https://www.mdpi.com/1996-1073/13/9/2304/pdf
 2. R. Slezak, J. Grzelak, L. Krzystek, S. Ledakowicz: Influence of initial pH on the production of volatile fatty acids and hydrogen during dark fermentation of kitchen waste, Environmental Technology, 2020, DOI: 10.1080/09593330.2020.1753818, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09593330.2020.1753818
 3. R. Slezak, L. Krzystek, S. Ledakowicz: CO2 gasification of char from spent mushroom substrate in TG-MS system, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 140, 2019, 2337–2345, DOI: 10.1007/s10973-019-09024-8, https://rdcu.be/b3IMz
 4. R. Slezak, J. Grzelak, L. Krzystek, S. Ledakowicz: Production of volatile fatty acids and H2 for different ratio of inoculum to kitchen waste, Environmental technology, 2019, DOI: 10.1080/09593330.2019.1619847, https://www.tandfonline.com/eprint/cUhgYkvkkYEdaeJsRMdv/full?target=10.1080/09593330.2019.1619847
 5. R. Slezak, L. Krzystek, S. Ledakowicz: Biological drying of municipal solid waste from landfill: Drying Technology, 38 (1-2), 2020, 189-199, DOI: 10.1080/07373937.2019.1611599, https://www.tandfonline.com/eprint/c2zE8IbKqhvDZYJC7hYA/full?target=10.1080/07373937.2019.1611599
 6. P. Stolarek, S. Ledakowicz, R. Slezak: Influence of liming on kinetics of sewage sludge pyrolysis: Ecological Chemistry and Engineering S, 26(1), 2019, 175-188, DOI: 10.1515/eces-2019-0013.
 7. L. Krzystek, K. Wajszczuk, A. Pazera, M. Matyka, R. Slezak, S. Ledakowicz: The influence of plant  cultivation conditions on biogas production: Energy efficiency. Waste and Biomass Valorization, 11(2), 2019, 513-523, DOI:10.1007/s12649-019-00668-z. on-line http://link.springer.com/article/10.1007/s12649-019-00668-z .
 8. R. Slezak, L. Krzystek, S. Ledakowicz: Steam gasification of pyrolysis char from spent mushroom substrate, Biomass and Bioenergy, 122, 2019, 336-342,  DOI: 10.1016/j.biombioe.2019.02.007, https://authors.elsevier.com/a/1YYh63QkGxsGz2
 9. J. Grzelak, R. Slezak, L. Krzystek, S. Ledakowicz:  Effect of pH on the production of volatile fatty acids in dark fermentation process of organic waste, Ecological Chemistry and Engineering S, 25(2), 2018, 295–306, DOI: 10.1515/eces-2018-0020
 10. R. Slezak, L. Krzystek, S. Ledakowicz: Thermogravimetric analysis coupled with mass spectrometry of spent mushroom substrate and its fractions, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 133, 2018, 1-8, DOI: 10.1016/j.jaap.2018.05.010
 11. R. Slezak, J. Grzelak, L. Krzystek, S. Ledakowicz: The effect of initial organic load of the kitchen waste on the production of VFA and H2 in dark fermentation, Waste Management, 68, 2017, 610-617, DOI: 10.1016/j.wasman.2017.06.024
 12. E. Liwarska-Bizukojc, R. Slezak, M. Klink: Study on wastewater toxicity using ToxTrak™ method. Environmental Science and Pollution Research, 23 (9), 2016, 9105-9113, DOI: 10.1007/s11356-016-6096-4
 13. R. Slezak, L. Krzystek, S. Ledakowicz: Degradation of municipal solid waste in simulated landfill bioreactors under aerobic conditions. Waste Management, 43, 2015, 293-299, DOI: 10.1016/j.wasman.2015.06.017.
 14. A. Pazera, R. Slezak, L. Krzystek, S. Ledakowicz, G. Bochmann, W. Gabauer, S. Helm, S. Reitmeier, L. Marley, F. Gorga, L. Farrant, V. Suchan, and J. Kara: Biogas in Europe: Food and Beverage (FAB) Waste Potential for Biogas Production. Energy and Fuels, 29(7), 2015, 4011-4021, DOI: 10.1021/ef502812s.
 15. R. Slezak, L. Krzystek, S. Ledakowicz:  Mathematical model of aerobic stabilization of old landfills. Chemical Papers, 66(6), 2012, 543-549. DOI:10:2478/s11696-012-0133-7.
 16. R. Slezak, L. Krzystek, S. Ledakowicz: Simulation of aerobic landfill in laboratory scale lysimeters – effect of aeration rate. Chemical Papers, 64(2), 2010 223-229, DOI: 10.2478/s11696-009-0113-8.
 17. R. Slezak, L. Krzystek, S. Ledakowicz: Short- term aerobic in situ stabilization of municipal landfills: laboratory tests. Environment Protection Engineering,35(3), 2009, 81-92.
 18. L. Krzystek, R. Slezak, A. Zieleniewska – Jastrzębska, S. Ledakowicz: Kinetic approach and balancing of aerobic stabilization of solid wastes in lysimeters. Polish Journal of Chemical Technology, 10(1), 2008, 11-14.
 19. L. Krzystek, R. Slezak, A. Zieleniewska-Jastrzębska, S. Ledakowicz: Stoichiometry of the aerobic stabilisation of municipal solid waste in lysimeters. Journal of Biotechnology, 131 (2S), 2007, 154.
Monografie/rozdziały w monografiach:Monografie:
 1. R .Slezak, L. Krzystek, S. Ledakowicz: The influence of aeration rate on production of leachate and biogas in aerobic landfills. Environmental Engineering III, ed. by: L. Pawłowski, M.R. Dudzińska, A. Pawłowski, CRC Press/Balkema, Taylor and Francis Group, London, UK, 2010, 331-338, ISBN 978-0-415-54882-3.
Rozdziały w monografiach:
 1. M. Matusiak, R. Slezak, S. Ledakowicz: Wpływ obróbki materii organicznej za pomocą ultradźwięków na produkcję lotnych kwasów tłuszczowych w procesie fermentacji kwaśnej. W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Poznań 2017, s. 64-71.
 2. M. Matusiak, R. Slezak, S. Ledakowicz: Wpływ ozonowania, sterylizacji i homogenizacji materii organicznej na produkcję lotnych kwasów tłuszczowych w procesie fermentacji kwaśnej. W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Poznań 2017, s. 72-79.
Konferencje:
 1. Biomasa, biogaz czy geotermia? - możliwości i innowacje w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, 27 listopada 2019, Łódź, Polska.
 2. IV Seminarium Analizy Termicznej, 19 września 2019, Poznań, Polska.
 3. XIII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa „Postępy Inżynierii Bioreaktorowej", 19-21 września 2018, Łódź, Polska.
 4. Seminarium naukowe SHIM-POL A.M.BORZYMOWSKI„Najnowsze rozwiązania technologiczne dla chemii analitycznej”, 9 października 2018, Łódź, Polska.
 5. 7th International Conference on Engineering for Waste and Biomass Valorisation, 2-5 July 2018, Prague, Czech Republic.
 6. III Seminarium Analizy Termicznej, 16 maja 2017, Poznań, Polska.
 7. XXII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej, 5-9 września 2016, Spała, Polska.
 8. XII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa „Postępy Inżynierii Bioreaktorowej", 16-18 września 2015, Łódź, Polska
 9. 41st international conference of Slovak Society of Chemical Engineering, 26 - 30 May 2014, Tatranské Matliare, Slovakia
 10. Second Baltic Conference on ESD, 12-14 December 2014, Jurmala, Latvia.
 11. XII Konferencja DLA MIASTA I ŚRODOWISKA -Problemy Unieszkodliwiania Odpadów, 24 Listopada 2014, Warszawa, Polska.
 12.  
 13. XI Ogólnokrajowa konferencja naukowa "Postepy inżynierii Bioreaktorowej", 5-8 września 2012, Łódź-Porszewice, Polska
 14.  
 15. X Ogólnokrajowa konferencja naukowa "Postepy inżynierii Bioreaktorowej", 1-4.09. 2009, Łódź – Swolszewice Małe,
 16. 36th International Conference of SSCHE, 25-29 maj 2009, Tatranské Matliare, Slovakia
 17. International Workshop "Pollutant pathways and mitigation strategies of their impact on the ecosystems, 14-17 września 2008, Kazimierz Dolny, Polska
 18. XIX Ogólnopolskiej Konferencji Inżynierii Chemicznej i Procesowej, 3-7 wrzesień 2007, Rzeszów, Polska
Inne publikacje:
 1. A. Antecka, R. Slezak, S. Ledakowicz: Liofilizacja lakazy z Cerrena unicolor.  Acta Scientiarum Polonorum: Biotechnologia, 17(4), 2018, 23-28.
 2. R. Szeląg, R. Slezak, L. Krzystek: Produkcja metanu z odpadowej frakcji stałej po fermentacji kwaśnej. Acta Scientiarum Polonorum: Biotechnologia, 17(3), 2018, 13-20.
 3. M. Matusiak, R. Slezak, S. Ledakowicz: Wpływ szybkości nagrzewania na skład i wydajność produktów pirolizy wybranych roślin energetycznych. Acta Scientiarum Polonorum: Biotechnologia, 17(2), 2018, 5-12.
 4. J. Grzelak, R. Slezak, L. Krzystek: Kinetics of volatile fatty acids and hydrogen production during anaerobic digestion of organic waste material. Challenges of Modern Technology, Volume 6, Issue 3, 2015, 48-52.
 5. R. Slezak, E. Liwarska-Bizukojć: Monitorowanie toksyczności w oczyszczalni ścieków w Zgierzu. Technologia wody, 2, 2015, 36-39.
 6. R. Slezak, L. Krzystek,S. Ledakowicz, J. Grzelak: Produkcja polihydroksymaślanu przez Cupriavidus necator. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 3, 2015, 121-122. 
 7. J. Grzelak, R. Slezak, L. Krzystek: Otrzymywanie lotnych kwasów tłuszczowych oraz wodoru z frakcji organicznej stałych odpadów komunalnych. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 4, 2015, 157-158.
 8. R. Slezak, E. Liwarska-Bizukojć, M. Solecka: Monitorowanie PHA w oczyszczalniach ścieków województwa łódzkiego. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 4, 2015, 204-206
 9. A. Pazera, R. Slezak, L. Krzystek, S. Ledakowicz: Potencjał produkcji metanu z odpadów z przemysłu żywności i napojów. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 4, 2015, 194-195.
 10. Ł. Abramczyk, A. Domińczy, R. Slezak, R. A. Cichowicz: Wpływ aktywności mikroorganizmów na proces biosuszenia. Acta innovations, 13, 2014, 5-12
 11. R. Slezak, L. Krzystek, S. Ledakowicz: Wpływ czasu napowietrzania na stabilizację aerobowego składowiska odpadów – eksperymentalna symulacja w lizymetrach, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2013, 52 nr 6, 577-578.
 12. R. Slezak, L. Krzystek, S. Ledakowicz: Wpływ napowietrzania na procesy zachodzące w odpadach.  Inżynieria i Aparatura Chemiczna, nr 4, 51, 2012, 182-183.
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
93-005 Łódź, ul. Wólczańska 213
+48 42 631 37 00, +48 42 631 37 41
Fax +48 42 636 56 63
wipos@info.p.lodz.pl