PŁ
Strona główna
English
Wersja polska

Pracownicy
dr inż. Joanna Marszałek
Stanowisko:adiunkt badawczo-dydaktyczny
Katedra Inżynierii Środowiska
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
Adres:ul. Wólczańska 213
93-005 Łódź
Kontakt:tel. 42 631 37 86
e-mail: joanna.marszalek@p.lodz.pl
Przebieg kariery naukowej:Ukończone studia:
inżynierskie – Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, 1995
magisterskie - Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, 1996
doktoranckie - Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, 2001

Ukończone studia podyplomowe:
Studium Pedagogiczne przy Politechnice Łódzkiej,1996
Studium Menedżerskie, Uniwersytet Łódzki, 2003
Przebieg pracy zawodowej, staże:pracownik techniczny - Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Katerdra Termodynamiki Procesowej, 2001-2007
asystent - Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Katedra Termodynamiki Procesowej, 2007-2009
adiunkt - Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Katedra Termodynamiki Procesowej, 2009-2019
adiuntkt badawczo-dydaktyczny - Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Katedra Inżynierii Środowiska, 2020 - obecnie
Funkcje administracyjne:Pełnomocnik Dziekana ds. Pomocy Materialnej, 2013-obecnie
Pełnomocnik Dziekana ds. Osób Niepełnosprawnych, 2012-obecnie
Działalność naukowa:Promotor pomocniczy pracy doktorskiej P. Rdzanek "Biobutanol concentration from acetone- butanol-ethanol-water system", obrona 2016

Udział w realizacji projektów badawczych:
...
- projekt NCN „Perwaporacyjna membrana z unieruchomioną cieczą jonową do zatężania biobutanolu”, 2012-2016, główny wykonawca
- projekt NCN "Badanie mechanizmu wzajemnych oddziaływań procesów pogłębionego utleniania i filtracji membranowej", 2017–2020, wykonawca

Zajęcia dydaktyczne:fizyka – wykład, ćwiczenia, projekt
informatyka - laboratorium
inżynieria chemiczna - ćwiczenia
chemia fizyczna – ćwiczenia, laboratorium
technika cieplna – wykład, ćwiczenia, laboratorium
termodynamika – wykład, ćwiczenia, laboratorium
termodynamika techniczna – wykład, ćwiczenia, laboratorium
procesy membranowe – laboratorium
biopaliwa – laboratorium
meteorologia i hydrologia - wykład
polityka energetyczna – wykład, projekt
termorenowacja i audyting energetyczny – projekt
termomodernizacja i audyt energetyczny - wykład, projekt
paliwa i energia - wykład, laboratorium
polimery i biopolimery – wykład, seminarium 
Obszar działalności naukowej:Dziedzina: Nauki Techniczne
Dyscyplina: Inżynieria Chemiczna, Inżynieria Środowiska
Członkostwo w gremiach naukowych lub organizacjach:Polskie Towarzystwo Chitynowe, członek
Zrzeszenie Audytorów Energetycznych, członek
Wybrane publikacje:
Czasopisma z listy Journal Citation Reports (JCR):
- Rdzanek, P., Marszałek, J. Metal ion sorption dynamics in a foamed chitosan structure, Desalination and Water Treatment, Volume 57, Issue 38, 2016, 17892-17900, DOI: 10.1080/19443994.2015.1085907
- Rdzanek, P. Marszałek, J. Kamiński, W., Mechanisms evaluation and characterization of butanol concentration using pervaporation, Desalination and Water Treatment, Volume 64, February 2017, 378-382, DOI: 10.5004/dwt.2017.11400
- Kaminski, W., Marszalek, J., Tomczak, E., Water desalination by pervaporation – Comparison of energy consumption, Desalination Volume 433, 1 May 2018, 89-93 DOI: 10.1016/j.desal.2018.01.014
- Marszałek, J., Tylman, M., Rdzanek, P., Kamiński, W., The influence of hydrodynamic conditions on the recovery of acetone, butanol and ethanol in pervaporation membrane modulesChemical and Process Engineering - Inzynieria Chemiczna i Procesowa Volume 39, Issue 2, 2018, 155-163, DOI: 10.24425/119106
- Kubaczka, A., Kamiński, W., Marszałek, J., Predicting mass fluxes in the pervaporation process using Maxwell-Stefan diffusion coefficients, Journal of Membrane Science, Volume 546, 15 January 2018, 111-119,  DOI: 10.1016/j.memsci.2017.08.074
- Rdzanek, P., Marszałek, J., Kamiński, W., Biobutanol concentration by pervaporation using supported ionic liquid membranes, Separation and Purification Technology, Volume 196, 8 May 2018, 124-131, DOI: 10.1016/j.seppur.2017.10.010
Monografie/rozdziały w monografiach:
- W. Kamiński, J. Marszałek, E. Tomczak, „Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do opisu perwaporacyjnego rozdzielania układu woda-aceton-butanol-etanol”, “Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska”, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN 2, 227-237 (2012)
- P. Rdzanek, J. Marszałek, W. Kamiński ”Immobilisation of ionic liquid (IL) on a flat pervaporation membrane”, Monographs of the Environmental Engineering Committee Polish Academy of Sciences 118, 21-30 (2014)
Konferencje:
- Marszałek J., Tylman M., Rdzanek P., Kamiński W., "Hydrodynamika i efektywność perwaporacyjnego zatężania biobutanolu na modułach membranowych", XXII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej (ICHIP’16), Spała , 5-9.09.2016 ICHIP2016
- Rdzanek P., Marszałek J., Kamiński W., "Biobutanol concentration by pervaporation using supported ionic liquid membranes", 3rd International Conference on Ionic Liquids in Separation and Purification Technology Kuala Lumpur, Malezja 8-11.01.2017,  ILSEPT 2017
- Kamiński W., Marszałek J., Tomczak E., "Water desalination by pervaporation – Comparison of energy consumption", 3rd International Conference on Desalination using Membrane Technology, 2-5.04.2017, Las Palmas, Gran Canaria, Spain
, 2017
- J. Marszałek, R. Żyłła, “The use of two-stage membrane filtration for water recovery in textile industry”, 23rd Polish Conference of Chemical and Process Engineering (IChiP’19), 2-5.06.2019, Jachranka, Poland
- M. Olak-Kucharczyk, J. Marszałek, R. Żyłła, T. Boruta, R. Milala, M. Foszpańczyk, S.Ledakowicz, „Pharmaceutical RO concentrates disposal by using ozonation process”, 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes (EAAOP-6), 26-30.06.2019, Portorose, Slovenia
- W. Kamiński, E. Tomczak, J. Marszałek „Pervaporation as alternative desalination method”, 2nd Euro-Mediterranean Conference for Environmental Integration (EMCEI 2019) Sousse, Tunisia 10-13.10.2019
Inne publikacje:...
- J. Marszałek, W. Kamiński, “Concentration of butanol-ethanol-acetone-water using pervaporation”, Proceedings of ECOpole’11, PECO 2012, 6(1), 31-36
- J. Marszałek, P. Rdzanek „Perwaporacyjna membrana z dodatkiem cieczy jonowej do zatężania biobutanolu”, Proceedings of ECOpole’13, PECO 2014, 8(2)
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
93-005 Łódź, ul. Wólczańska 213
+48 42 631 37 00, +48 42 631 37 41
Fax +48 42 636 56 63
wipos@info.p.lodz.pl