PŁ
Strona główna
English
Wersja polska

Pracownicy
prof. dr hab. onż, Lech Nowicki
Stanowisko:Profesor nadzwyczajny
Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
Adres:ul. Wólczańska 213
93-005 Łódź
Kontakt:tel. +4842 631 37 81
fax. +4842 535 56 63
e-mail: lech.nowicki@p.lodz.pl
Przebieg kariery naukowej:1975 - magistr inż. : Politechnika Łódzka, Instytut Inżynierii Chemicznej  (specjalność: inżynieria chemiczna);
1983 - doktor nauk technicznych: Politechnika Łódzka, Instytut Inżynierii Chemicznej (specjalność: inżynieria chemiczna);
2000 - doktor habilitowany nauk technicznych:.  Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (dyscyplina: Inżynieria chemiczna);
2012 - profesor nauk technicznych.
Przebieg pracy zawodowej, staże:1975 -1977 asystent w Instytucie Inżynierii  Chemicznej, Politechnika Łódzka
1977-1981, , doktorant w InstytucieInżynierii  Chemicznej, Politechnika Łódzka
1981-1989, specjalista chemik w Instytucie Inżynierii  Chemicznej, Politechnika Łódzka
1989-2003 -  adiunkt naWydziale Inżynierii  Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka
2003 - profesor nadzwyczajny, Politechniki Łódzkiej, Wydział Inżynierii  Procesowej i Ochrony Środowiska, Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy
Staże naukowe
Department of Chemical Engineering, Texas A&M University, College Station, USA. łącznie 36 miesięcy w latach 1990-2003
Department of Chemical Engineering, Texas A&M University, at Qatar. 1 miesiąc w 2008 r.
Działalność naukowa:Projekty badawcze:
 1. 3T09C.010.16, „Analiza reakcji chemicznej z przemianą fazową przy użyciu kalorymetru reakcyjnego” (1999-2002)
 2. 3TO9C.058.25  (promotorski), „Kalorymetryczne badanie procesu krystalizacji nadboranu sodu”, (2005- 2006)
 3. 3T09C.026.27, „Utylizacja osadów ściekowych przez ich zgazowanie” (2006- 2008)
 4. 3T09C.026 27, „Utylizacja osadów ściekowych przez ich zgazowanie” (2005-2007)
 5. 4T09C.058.23 (promotorski), Kalorymetryczne badanie procesu krystalizacji nadboranu sodu” (2005-2006)
 6. N523 565938 (promotorski), „Wyznaczanie szybkości zgazowania koksiku powstającego w procesie pirolizy  osadu ściekowego” (2010-2012)
 7. 14/T09/99/01b (grant zamawiany), „Analiza i modelowanie procesów gaz-ciało stałe z zastosowaniem mikroreaktorów” 0 główny wykonawca (2000-2003).
 8. DE-FG26-02NT41540 (USA), „Kinetics ofslurry phase Fischer-Tropsch synthesis” – główny wykonawca  (2003-2006)
 9. PR EU - Priorytet 6.3 nr 018525 (VI, „ Reduction, modification and valorization of sludge, REMOVALS – główny wykonawca (2006-2009)
Wypromowani doktorzy:

2005 – dr inż. Mariusz Godala, „Kalorymetryczne badania kinetyki reakcji chemicznych przebiegających z udziałem gazowych reagentów”.
2006 – dr inź Maria Troszkiewicz, „Kalorymetryczne badanie procesu krystalizacji  nadboranu sodu”.
2007 – dr inż. Tomasz Olewski, „inetics of Slurry Phase Fischer-Tropsch synthesis”.
 2013 - dr inż. Maciej Markowski – „Kinetyka zgazowania koksu powstającego w procesie pirolizy osadu ściekowego”.
Zajęcia dydaktyczne:Obecnie prowadzone zajęcia dydaktyczne:
 • inżyniera procesowa
 • inżynieria reaktorów chemicznych
 • bezpieczeństwo w operacjach jednostkowych
 • bezpieczeństwo reaktorów chemicznych
Obszar działalności naukowej:Inżynieria i technologia chemiczna chemiczna, w szczególności:
 • inżynieria reaktorów chemicznych
 • kinetyka stosowana
 • konwersja gazu syntezowego do cieczy
 • piroliza i zgazowanie
 • bezpieczeństwo procesów reaktorowych
Wybrane publikacje:
Czasopisma z listy Journal Citation Reports (JCR):
 1. L. Nowicki, M. Markowski, Gasification of pyrolysis chars from sewage sludge, Fuel, in press.
 2. L. Nowicki, S. Ledakowicz, Comprehensive characterization of thermal decomposition of sewage sludge by TG-MS, J. Anal, Appl. Pyrolysis, in press.
 3. S. Ledakowicz, L. Nowicki, J. Petera, J. Nizioł, P. Kowalik, A. Gołębiowski, Kinetic characterization of catalysts for metanol synthesis.  Chem, Proc. Eng. 2013,34(4), 497-405.
 4. J. Petera, L. Nowicki, S. Ledakowicz, New numerical algorithm for solving multidimensional heterogeneous model of the fixed bed reactor,Chem. Eng. J., 214, 2013, 237-246.
 5. L. Nowicki, M. Markowski, Kinetic analysis of thermogravimetric data collected from bigger samples, Chem. Proc. Eng. 13, 2012, 85-94.
 6. O. Piddubniak, S. Ledakowicz, L. Nowicki, New approach to a problem of heat transfer with chemical reaction in a cylinder of finite dimensions, Int, J, Heat Mass Trans. 54, 2011. 338-354
 7. L. Nowicki, A. Antecka, T. Bedyk, P. Stolarek, S. Ledakowicz, The kinetics of gasification of char derived from sewage sludge, J. Therm. Anal. Cal. 104, 2011, 693-700
 8. Bedyk, L. Nowicki, P. Stolarek, S. Ledakowicz, Effect of CaO and dolomite additive on the thermal decomposition of sewage sludge in an inert atmosphere, J. Resid. Sci. Technol., 6, 2009, 3-10.
 9. L. Nowicki, P. Stolarek, T. Olewski, T. Bedyk,  S. Ledakowicz, Mechanism and Kinetics of Sewage Sludge Pyrolysis by Thermogravimetry and Mass Spectrometry Analysis, Chem. Proc. Eng. 2008, 29, 813-25.
 10. T. Bedyk, L. Nowicki, P. Stolarek, S. Ledakowicz, Application of the TG-MS system in studying sewage sludge pyrolysis and gasification, Pol. J Chem. Technol. 10, 2008, 1-5,
 11. . S. Ledakowicz, P. Stolarek, T. Bedyk, L. Nowicki, Thermogravimetric analysis of pyrolysis and gasification of sewage sludge, Chem. Proc. Eng., 2007,  28 659-767.
 12. P. Stolarek, S. Ledakowicz, L. Nowicki, Application of selected methods of thermal analysis in determination of thermal decomposition kinetics of , Chem. Proc. Eng. 2006, 27, 1309-1323.
 13. L. Nowicki, T. Olewski, T. Bedyk, S. Ledakowicz, Wpływ warunków redukcji na działanie katalizatoraCs-Cu/ZnO w reaktorze syntezy wyższych alkoholi alifatycznych z gazu syntezowego, Inż. Chem. Proc., 2006, 27, 163-175.
 14. L. Nowicki, Kinetics of CO hydrogenation on modified Cu/ZnO catalyst in a slurry reactor, Chem. Eng. Proc., 2005, 44, 383-391.
 15. M. Godala, L. Nowicki, Wyznaczanie kinetyki reakcji chemicznych z pomiarów kalorymetrycznych i ilości wydzielanych produktów gazowych, Inż. Chem. Proc. 2005, 26, 363-3
 16. D.B. Bukur, X. Lang, L. Nowicki,Comparative study of an iron Fischer-Tropsch catalyst performance in stirred tank slurry and fixed-bed reactors, Ind. Chem. Res. 2005, 44, 6038-6044.
 17. L. Nowicki,. M.Troszkiewicz, T. Bedyk, T. Olewski, Modelowanie rozkładu rozmiarów kryształów w krystalizatorze o działaniu okresowym, Inż. Chem. Proc., 2004, 25(3/2), 1393-8.
 18. D.B. Bukur, W-P. Ma, V.H. Coretto-Vazquez, L. Nowicki, A.A. Adeyiga, Attrition resistance and catalytic performance of spray-dried iron Fischer-Tropsch catalysts in a stirred tank slurry reactor, Ind. Eng. Chem. Res. 2004, 43, 1359-1365.
 19. L. Nowicki, T. Olewski, Kinetics of the overall higher alcohol synthesis reacting system, Chem. Pap. 2003, 57(1), 21-26.
 20. M. Stelmachowski, L. Nowicki, Fuel from synthesis gas – the role of process engineering, Appl. Energy, 2003, 74, 85-93.
 21. L. Nowicki, S. Ledakowicz, D.B. Bukur, Aktywność, stabilność i selektywność katalizatorów żelazowych w reakcji Fischera-Tropscha w reaktorach zawiesinowych, Przem. Chem. 2003, 82(8-9), 580-582.
 22. H.N. Pham, L. Nowicki, J. Xu, A.K. Datye, D.B. Bukur, C. Bartholomew, Attrition Resistance of Supports from Iron Fischer-Tropsch Catalysts, Ind. Eng. Chem. Res. 2003, 42, 4001-4008.
 23. L. Nowicki, Kinetyka syntezy metanolu na katalizatorze Cu/ZnO/MnO3/Al2O3 w fazie ciekłej, Inż. Chem. Proc, 23, 2002,83-98.
 24. L. Nowicki, S. Ledakowicz, D.B. Bukur, Hydrocarbon selectivity model for the slurry phase Fischer-Tropsch synthesis on precipitated iron catalysts, Chem. Eng. Scie. 56, 2001, 1175-80.
 25. D.B. Bukur, X. Lang, L. Nowicki, Effect of CaO promotion on the performance of a precipitated iron Fischer-Tropsch catalyst, Studies in Surface Science and Catalysis, 2001,  136, 165-70.
 26. L. Nowicki, D.B. Bukur, Kinetic modeling of slurry phase Fischer-Tropsch synthesis on iron catalysts, Studies in Surface Science and Catalysis, 2001, 136, 123-8.
 27. J. Iciek, U. Cywińska, A. Jaworska-Papiewska, Z. Libudzisz, L. Nowicki, H. Stobińska, P. Stolarek, Kinetyka destrukcji termicznej przetrwalników Bacillus stearothermophilus w instalacji przepływowej, Inż. Chem. Proc. 21, 2000, 489-501.
 28. L. Nowicki, B. Klajnert, Kinetyka niskociśnieniowej syntezy metanolu w układzie gaz-ciecz-ciało stałe, Inż. Chem. Proc. 21, 2000, 371-383.
Monografie/rozdziały w monografiach:
 1. S. Ledakowicz, T. Bedyk, L. Nowicki, P. Stolarek, Gasifi cation of sewage sludge, in Reduction, „Modifi cation and Valorisation of Sludge (REMOVALS), A. Fabregat, C. Bengoa, J. Font and F. Stueber (eds.), IWA Publishing, London, 2011 (Chapter 5, pp. 79-92).
 2. L. Nowicki, „Techniki zgazowania,rozdział w monografii „Energia z odpadów”  pod redakcją R. Zarzyckiego, Polska Akademia Nauk, O. Łódź, 2008, (Rodziła 4,str. 81-97).
 3. L. Nowicki, T. Olewski, T. Bedyk, S. Ledakowicz, Activation studies of the Cs-doped Cu/ZnO catalyst for the higher alcohol system, in „Sustainable strategies for the upgrading natural gas: fundamentals, challenges and opportunities”, E.G. Derouane et al. (eds.), Springer, 2005 (Chapter 27, pp. 365-75)L
 4. S. Ledakowicz, L. Nowicki, P. Stolarek, Analiza i modelowanie reaktorów gaz-ciało stałe z zastosowaniem mikroreaktorów, w monografii „Reaktory wielofazowe i wielofunkcyjne dla podstawowych procesów chemicznych, biotechnologicznych i ochrony środowiska”  pod redakcją A. Burgharda, Polska Akademia Nauk, Wrocław, 2003 (Rozdział 4.3, str. 273-302).
 5. L. Nowicki, M. Godala, Nadtlenek wodoru i reakcja Fentona, w monografii  „Zaawansowane techniki utleniania w ochronie środowiska”, pod redakcją
  R. Zarzyckiego, Polska Akademia Nauk, Łódź, 2002 (Rozdział 4, str. 81-102).
 6. L. Nowicki, Modelowanie kinetyki reakcji uwodornienia tlenków węgla na wybranych typach katalizatorów w układzie gaz-ciecz-ciało stałe, Zeszyty Naukowe Nr 835, Rozprawy Naukowe, Z. 266, Politechnika Łódzka, 2000 (115 stron).
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
93-005 Łódź, ul. Wólczańska 213
+48 42 631 37 00, +48 42 631 37 41
Fax +48 42 636 56 63
wipos@info.p.lodz.pl